Przemoc domowa

Przemoc domowa

 ‘przecież nie jest aż tak źle, obiecał/-a, że się zmieni’

Co miesiąc w Holandii umiera jeden dorosły bądź jedno dziecko będące ofiarą przemocy domowej. Rocznie holenderska policja odnotowuje 84 000 interwencji w związku z przemocą w domu. W rzeczywistości może istnieć nawet drugie tyle przypadków, które nie są zgłaszane, gdyż często ofiary przemocy wstydzą się przyznać do sytuacji, w której się znalazły. Często też wydaje im się, że są zależne od sprawcy przemocy i bez niego nie będą w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Wierzą, że są niezdolne do działania, gdyż w tym utwierdzał je ich oprawca.

Kiedy właściwie mamy do czynienia z przemocą w domu?

Przemoc domowa ma miejsce, gdy jedna osoba stara się kontrolować drugą i zaznacza swoją siłę w związku. Może się na nią składać krzywdzenie fizyczne, emocjonalne, seksualne lub finansowe.

Przemoc fizyczna to chyba najbardziej rozpoznawalny rodzaj krzywdzenia. Może prowadzić do obrażeń fizycznych, a w niektórych przypadkach stanowić zagrożenie życia. Nie zawsze wynikiem przemocy fizycznej są widoczne ślady lub blizny. Ciągnięcie za włosy lub rzucenie w kogoś jajkiem to też przemoc fizyczna. Nie ignoruj tych objawów. Z biegiem czasu, sytuacja zwykle ulega pogorszeniu.

Krzywdzenie emocjonalne często jest niezauważalne lub nienamacalne dla osób spoza związku, jednocześnie jest bardzo skutecznym sposobem na ustalenie nierównego podziału sił w związku. Składają się na nią groźby oraz rzeczywista przemoc fizyczna bądź seksualna. Krzywdzenie emocjonalne jest tak samo szkodliwe jak przemoc fizyczna.

Z wykorzystaniem seksualnym mamy do czynienia, gdy jedna osoba stosuje siłę, groźbę lub zastraszanie wobec drugiej osoby w celu wymuszenia aktu seksualnego lub czynności o podłożu seksualnym. Celem lub skutkiem takiego działania jest naruszenie godności, poniżenie lub upokorzenie. Jeżeli w związku dochodzi do kontroli i krzywdzenia, prawdopodobieństwo stosowania przymusu seksualnego i wykorzystania seksualnego jest wysokie. Osobom krzywdzonym przez partnerów trudniej jest wynegocjować współżycie płciowe z partnerem oparte na wolnej woli i równości.

Wykorzystanie finansowe to rodzaj przemocy domowej, w której sprawca wykorzystuje pieniądze jako narzędzie kontroli nad partnerem. To taktyka, którą sprawca wykorzystuje do przejęcia władzy i dominacji nad partnerem i ma na celu wprowadzenie drugiej osoby w stan całkowitej finansowej zależności. Poprzez kontrolę dostępu do zasobów finansowych, ofiara jest postawiona przed wyborem: życia w patologicznym związku albo w ubóstwie.

Przemoc w domu ma swoje specyficzne fazy:

1. Faza narastania napięcia

2. Faza ostrej przemocy

3. Faza miodowego miesiąca – najważniejsza i najrozsądniejsza pora na działanie.

W tym momencie sprawca już wyładował swoje emocje i wie, że znowu przekroczył granice. Zmienia się w zupełnie inną osobę. Zaczyna przepraszać partnera za to co zrobił, szczerze żałuje swojego zachowania, obiecuję że TO już nigdy się nie powtórzy, że nie wie zupełnie co się z nim stało, starając się znaleźć zewnętrzne wytłumaczenia dla swojego zachowania. W tej fazie sprawca przemocy zaczyna okazywać skruchę, ciepło i miłość. Przynosi kwiaty, prezenty, zachowuje się tak, jakby przemoc nigdy nie miała miejsca. Dba o ofiarę, spędza z nią czas i utrzymuje satysfakcjonujące kontakty seksualne , itp. Patrząc z zewnątrz na takie osoby można odnieść wrażenie, że są szczęśliwą, świeżo zakochaną parą.

Nie należy dać się nabrać tylko wykorzystać względne bezpieczeństwo i rozpocząć działanie!

Co możemy zrobić? Gdzie się udać? Z kim nawiązać kontakt? Oto krótki przewodnik możliwości:

 1. Kontakt z Veilig Thuis pod numerem 0800 2000 (7 dni w tygodniu, całą dobę).
 2. Nie możesz skontaktować się z Veilig Thuis, bo np. sprawca przemocy nie odstępuje cię na krok? Udaj się do swojej/ najbliższej apteki. Kiedy podasz słownie lub pisemnie hasło „Masker 19” aptekarz wkroczy do akcji. W twoim imieniu skontaktuje się z Veilig Thuis, lub, w przypadku bezpośredniego zagrożenia, wybierze numer 112. Użycie kodu oznacza jednocześnie zgodę na udostępnienie twoich danych instytucji Veilig Thuis.
 3. Policja:
 4. Ma prawo wnioskować u burmistrza o zakaz zbliżania się do domu i partnera na 10 dni. Taki zakaz może być raz przedłużony do maksymalnie 4 tygodni.
 5. Email do dzielnicowego: w przypadku, gdy partner jest niespokojny, wyżywa się słownie lub na rzeczach, nie ma jeszcze przemocy fizycznej, dzieci nie są zagrożone, ale środki psychoaktywne utrudniają funkcjonowanie rodziny. Do 3 razy sztuka;
 6. Melding Maken – zgłoszenie na policję 0900 8844: w przypadku, gdy partner grozi, wyzywa, zamyka w domu, jest chorobliwie zazdrosny albo raz już uderzył. Dzieci są małe lub ogólnie bezpieczne. Włączamy do sprawy veilig thuis.
 7. 112: awantura wymyka się spod kontroli lub dzieci są w bezpośrednim niebezpieczeństwie bądź są świadkami przemocy (to też jest przemoc na dzieciach).  Nawet jeśli nie możemy mówić warto wykręcić numer alarmowy i zostawić włączony mikrofon. Zacząć połączenie od politie i podać adres domowy. Nie rozłączać połączenia.
 8. Aangifte doen: wiąże się ze składaniem zeznań na policji, która podejmie dochodzenie w tej sprawie, włączamy lekarza (forensische arts – pracują dla GGD niezależnie od policji), świadków, tudzież prokuraturę.

Policja ma też wyspecjalizowane jednostki zajmujące się przemocą seksualną (Centrum Seksueel Geweld – 0800 0188 czynne 24h/7). Pamiętaj! Seks ze strachu to też przemoc.

Po kilku zgłoszeniach można prosić policję o zmianę statusu adresu i numeru telefonu. Po takiej zmianie centrum operacyjne od razu widzi połączenie priorytetowe i policja musi dotrzeć na miejsce w 7 minut.

 • Można też porozmawiać ze swoim lekarzem domowym. Jest on osobą zaufania, która po dokonaniu oceny sytuacji, może dokonać zgłoszenia do odpowiednich instytucji.

To osoba, która stosuje przemoc jest odpowiedzialna za swoje zachowanie. Nic nie usprawiedliwia stosowania przemocy!

Jeżeli czujesz się zagrożony, jednocześnie nie za bardzo radzisz sobie z językiem lub zwyczajnie potrzebujesz wsparcia w kontaktach z policją lub Veilig Thuis zgłoś się do nas.

Pomoc Holandia ma wieloletnie doświadczenie w kontaktach z różnymi instancjami i wspiera ludzi w ich problemach. Ze wszystkimi wątpliwościami dotyczącymi relacji partnerskich zapraszamy do naszego biura:

Pomoc Holandia

Daniel Jospehus Jittastraat 2B

5042 MX Tilburg

Tel. 013 222 06 71

0 618 978 200

Autor: Aleksandra

.

Konsultacja telefoniczna

Konsultacja telefoniczna

Od 24 września 2020 r., Z centralą w Tilburgu można skontaktować się telefonicznie w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 9:00 do 14:00.

Możliwe też, że nadal nie możesz się z nami skontaktować telefonicznie? Dlaczego nie? Bo 90% to są prośby o porady, których telefonicznie nie udzielamy. Nasz numer telefonu służy wyłącznie do umówienia się na spotkanie.

Chcesz zgłosić nam swój problem? Prosimy przez mail lub za pośrednictwem Messengera FB. Postaramy się odpowiedzieć na Państwa prośbę w ciągu 48 godzin.

Jak już do nas przywykliście, stawiamy na jakość naszych usług, a to wymaga od nas również dużo czasu i zaangażowania.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Pomoc Holandia – Więcej niż twoja księgowa!

TEAMS

Pomoc Holandia Tilburg / Utrecht

Polacy Aktywni

Egzekucja komornicza w polsce krok po kroku

Egzekucja komornicza w polsce krok po kroku

Egzekucja komornicza w Polsce krok po kroku… czyli co mnie czeka kiedy wpadnę w długi?

Komornik, kim jest on jest czym się zajmuje? A więc, Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym co ważne przy tym nie jest  urzędnikiem państwowym działa przy sądzie rejonowym, zajmuje się wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczenia finansowe w drodze przymusu egzekucyjnego.

Do wszczęcia egzekucji komorniczej prowadzi bardzo długa droga. Najczęściej jest to konsekwencja niespłaconych kredytów, pożyczek. Również może być to efekt zniszczenia mienia, należne odszkodowania, długi zwiazane z niewypłaconym wynagrodzeniem, obowiazkiem alimentacyjnym, karmai i grzywnami sądowymi i wiele wiele innych sytuacji można by przytaczać.

Jak wygląda egzekucja komornicza?

Pozwolę sobie opisać ją krok po kroku z uwzględnieniem przepisów prawa.

1. Otrzymujesz zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.

Ten etap poprzedza wszystkie inne czynności komornicze –
Musisz zostać oficjalnie poinformowany o tym, że przeciwko Tobie toczy się postępowanie komornicze.
 Pismo to może zostać wysłane drogą listowną, ale w przypadku bezskutecznych prób doręczenia, komornik może dostarczyć je nam osobiście wraz z pierwszym przyjściem do naszego domu.

Ciekawostka: niektórzy myślą, „jak nie odbiore lisu to mogę powiedzieć, że o niczym nie wiedziałem”.
Błąd!

PODSTAWA PRAWNA

Art. 805
§ 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 wymogi wniosku o wszczęcie egzekucji § 3.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Art. 776
Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

2. Komornik ustala Twój majątek.

Po zawiadomieniu o wszczeciu egzekucji Komornik ma za zadanie ustalenie majątku dłużnika – na jego  podstawie oceni, z czego najlepiej będzie przeprowadzić egzekucję. Obowiązkiem dłużnika jest przedstawienie komornikowi całego swojego majątku co najważniejsze – ukrywanie ruchomości oraz pieniędzy, czy kont bankowych podlega karze finansowej.

Art. 801
Jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
  
Art. 801(1)
Jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 wezwanie dłużnika do złożenia wykazu majątku i wyjaśnień nie można ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
  
Art. 803
Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

3. Komornik zajmuje wynagrodzenie.

Następnym krokiem egzekucji komorniczej jest zajęcie wynagrodzenia otrzymywanego za pracę( o ile dłużnik posiada zatrudnienie!). Komornik nie może jednak zająć całego wynagrodzenia – obowiązują go prawnie ustalone górne i dolne limity zajęcia oraz uwzględnienie tzw. kwoty wolnej od potrąceń. W przypadku wynagrodzenia kwota ta wynosi zawsze 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę – w 2018 roku było to  1757 zł brutto.

 Art. 833
§ 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.
Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
  
Art. 87
§ 1. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 kary porządkowe.
Dz.U.2018.0.108 t.j. – Ustawa z dnia 26 listopada 1974 r. – Kodeks pracy

Wysokość kwoty wolnej od potrącenia komorniczego określa odrębny przepis:
  
Art. 87(1)
§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1- przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 kary porządkowe.
§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Dz.U.2018.0.108 t.j. – Ustawa z dnia 26 listopada 1974 r. – Kodeks pracy

4. Komornik zajmuje rachunek bankowy.

Komornik ma prawo także do zajecia rachunku bankowego dłużnika. Aby to zrobić, musi najpierw ustalić, w jakim banku zadłużony posiada konto. Informację tę możemy podać mu sami, ale jeżeli nie będziemy współpracować, komornik ma prawo samodzielnie ustalić bank dłużnika. Po ustaleniu banku, w którym prowadzony jest rachunek zadłużonego, komornik ma prawo (nawet bez znajomości numeru konta) zgłosić wniosek o zajęcie rachunku na rzecz egzekucji komorniczej.

Art. 889
§ 1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej właściwości dłużnika:
1) przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego;
2) zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego.

§ 2. Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do banku.

Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Art. 890

§ 1. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, których nie było na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.

Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Nierzadko właścicielem rachunku nie jest sam zadłużony, ale także osoba trzecia, najczęściej współmałżonek. Niestety w takim przypadku egzekucja może być wykonana na całości wspólnego rachunku bankowego.

Art. 891(2)

§ 1. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka.

Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

5. Komornik zajmuje rentę i emeryturę.

Renta lub emerytura jest świadczeniem które  podlega egzekucji komorniczej , ale również w tym przypadku musi pozostać kwota wolna od zajęcia.

Jak wygląda zajęcie emerytury:

Komornik, bez względu na sytuację, musi pozostawić do dyspozycji zadłużonego 75% kwoty netto. W 2018 roku emerytura minimalna wynosi 1000 zł (853,84 zł na rękę), czyli 640,38 zł jest kwotą wolną od zajęcia w przypadku egzekucji z emerytury.

Zajęcie z renty

W przypadku renty obowiązują inne kwoty wolne:

651,96 zł netto musi pozostać w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
500,55 zł netto musi w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Art. 141
1. Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, w części odpowiadającej:
1) 50 % kwoty najniższej emerytury lub renty – zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia – przy potrącaniu:

a) należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,

b) należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 4,

c) (uchylona)

1a) 75% kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;

2) 60 % kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9;

3) 20 % najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 należności potrącane ze świadczeń określonych w ustawie ust. 1 pkt 10.

Dz.U.2017.0.1383 t.j. – Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

6. Komornik zajmuje ruchomość/nieruchomość.

Egzekucji komorniczej podlegają także wszelkie ruchomości przedstawiające wartość rynkową i nieruchomości będące we władaniu dłużnika. Władanie to nic innego, jak użytkowanie – oznacza to zatem, że dana rzecz niekoniecznie musi prawnie należeć do dłużnika. Wystarczy, że dłużnik użytkuje daną ruchomość/nieruchomość w sposób ciągły, a może zostać ona zajęta przez komornika!

Art. 845
§ 1. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.
§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.
§ 2a. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością.
§ 3. Nie należy zajmować więcej ruchomości ponad te, które są potrzebne do zaspokojenia należności i kosztów egzekucyjnych.

Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Art. 929
§ 1. Zajęcie obejmuje nieruchomość i to wszystko, co według przepisów prawa rzeczowego stanowi przedmiot obciążenia hipoteką.

Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Jeżeli dłużnik jest współwłaścicielem danej nieruchomości, to w egzekucji komorniczej podlega ona zajęciu w całości.

Art. 923(1)
§ 1. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom.
§ 2. Jeżeli małżonek dłużnika sprzeciwi się zajęciu, o sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości.

Dz.U.2018.0.155 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Autor: Lena

Zasilek dla bezrobotnych w Holandii WW-uitkering

Zasilek dla bezrobotnych w Holandii WW-uitkering

Witam serdecznie! Dzisiaj podejmiemy z wami kolejny temat. Tym razem o zasiłku dla bezrobotnych w Holandii. Zdawałoby się, że w tej kwestii zostało już wszystko powiedziane. Jednak, czytając różne wpisy oraz pytania od was, jest jeszcze wiele niepewności. Szczególnie jeśli chodzi o prawo do zasiłku jeżeli nie jesteśmy  zameldowani w Holandii.

 Ten wpis będzie dotyczył tylko pojęcia zasiłku dla bezrobotnych, kryteriów jakie należy spełnić, wnioskowania i decyzji. O możliwości przeniesienia zasiłku poza granicę Holandii tzw. Transferu np. do Polski omówimy dalej.

Informacje podane będą w formie pytań i odpowiedzi, które często widzimy, i które często są kierowane bezpośrednio do nas. Jednocześnie chcemy zwrócić waszą uwagę na datę wystawienia tego wpisu. Być może znajdziecie go za jakieś 3 lata i może się okazać, że tekst jest już nieaktualny. Ze swojej strony obiecujemy pisać nowe z aktualnymi przepisami. Więc póki jest dzisiaj, a nie jutro zapraszamy do udostępniania tego wpisu i dzielenia się z innymi zainteresowanymi tym tematem.

 1. Co  to jest zasiłek dla bezrobotnych w Holandii?

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii nosi nazwę WW-uitkering. WW to skrót od De Werkloosheidswet i jest częścią ubezpieczenia pracowniczego (tutaj: werknemersverzekering). Po utracie pracy i spełnieniu pewnych kryteriów mamy prawo wnosić do instytucji zwanej UWV o WW-uitkering.

2. Jakie kryteria należy spełniać?

– Należy w ostatnich 36 tygodniach przepracować minimalną ilość 26 tygodni.

–  Aby otrzymać zasiłek nie możemy sami się  zwolnić z pracy, nie możemy odmówić przedłużenia kontraktu, jeśli taki został nam zaproponowany, a także nie możemy zostać zwolnieni dyscyplinarnie. 

– W przypadku utraty pracy z dnia na dzień, należy zgłosić ten fakt w ciągu 2 dni, w przeciwnym razie 1 tydzień przed zakończeniem stosunku pracy możemy wnosić o zasiłek.

– Należy przebywać na terenie Holandii i aktywnie poszukiwać pracy – ta zasada nie dotyczy transferu zasiłku do innego kraju – ale o tym w innym wpisie.

3. Jak wnioskować?

– Nie trzeba być zameldowanym w Holandii, aby wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych!

W praktyce wygląda to tak:

– Osoby zameldowane mogą szybko w ciągu kilkunastu minut złożyć wnioski za pomocą DigiD.

– Osoby niezameldowane muszą pofatygować się osobiście (lub z asystą) do lokalnego oddziały UWV-werkbedrijf, gdzie wypełniają formularz lub, w zależności od panujących wewnętrznych uzgodnień, wypełniają wniosek z urzędnikiem, który od razu wprowadza dane do komputera. Osoba bezrobotna, nieposzukująca pracy, nie kwalifikuje się do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych.

Następnie, na adres podany do korespondecji, przyjdzie już właściwy formularz do wniosku o zasiłek, w którym należy skrupulatnie wypełnić pola dotyczące naszej sytuacji.

+ W dobie zaostrzeń związanych z koronawirusem zapisanie się jako osoba poszukująca pracy może odbywać się telefonicznie.

4. Jak długo mamy czekać?

Szybciej decyzję o zasiłku dostają osoby, które złożyły wnioski online za pomocą DigiD. Osoby, które wnioskowały nie przez DigiD, czekają dłużej, nie jest to jednak jakaś reguła. Standardowo czekamy 4 tyg na decyzję. Dodatkowo, aby otrzymać świadczenie pieniężne, należy uzupełnić i odesłać formularz dochodowy za dany miesiąc – inkomstenformulier. Te występują także w formie papierowej.

Co ważne, a rzadko widujemy takie informacje, jeżeli zasiłek WW-uitkering nie był rozpatrzony w terminie jaki w liście podało UWV, możemy starać się o pieniężne zadośćuczynienie. W tej kwestii musimy przypomnieć się temu urzędowi, ponieważ nikt z sam siebie nam tych euro nie da.

5. Ile zasiłku i na jak długo?

– Najkrótszy okres przyznania zasiłku wynosi 3 miesiące

– Najdłuższy okres przyznania zasiłku, w zależności od stażu pracy, wynosi maksymalnie 2 lata

– Pierwsze 2 miesiące to 75% dziennej stawki, od 3go miesiąca stawka zmniejsza się wynosi 70% stawki dziennej.

Trochę o transferze zasiłku do Polski.

Gdyby ubrać ten temat w proste słowa, to transfer WW-uitkering do Polski polega na tym, że UWV wypłaca nam zasiłek dla bezrobotnych wypracowany w Holandii, w czasie kiedy my przebywamy i poszukujemy pracy poza granicami Holandii np.w Polsce.

Aby starać się o transfer musimy najpierw mieć przyznany zasiłek dla bezrobotnych w Holandii. Wioskowanie i przyznanie decyzji o zasiłku WW-uitkering omówilismy już wcześniej, zapraszamy więc do zapoznania się z nim.

Wracając do tematu, aby starać się o przeniesienie zasiłku WW-uitekring, do np. Polski, musimy ponownie powiadomić urząd UWV o naszych planach.

Podstawowymi zasadami w tej kwestii są:

– Musimy aktywnie poszukiwać pracy na terenie Holandii przez pierwsze 4 tygodnie swojego bezrobocia. Transfer można wykonać dopiero po upływie tych 4 tygodni.

– Powiadamiamy UWV dokąd zamierzamy wyjechać i gdzie szukać pracy.

– Urząd wydając zgodę na transfer przyśle pocztą formularz PDU2 – tego formularza nie trzeba wypełnić. To jest rodzaj zaświadczenia.

– Po dacie jaką wybraliśmy na trasfer, umieszczonej na PDU2, możemy udać się docelowo wcześniej wybranego kraju.

– Mamy 7 dni na złożenie PDU2 w urzędzie pracy (PUP lub WUP)

– Urzędy same wymienią się danymi, ale warto podsiadać zaświadczenie potwierdzające złożenie PDU2 w urzędzie pracy.

WW-uitkering – obowiązki bezrobotnego.

Dalej nawiążemy do zasiłku dla bezrobotnych w Holandii. Chcielibyśmy wam przybliżyć obowiązki jakie nakłada UWV na bezrobotnego.

Wymieńmy je po kolei:

 1. Zgłaszamy wszelkie zmiany w swojej sytuacji życiowej. Te informacje mogą mieć wpływ na wysokość zasiłku, muszą spełniać 3 główne zasady:

– pełna informacja

– prawidłowa informacja

– informacja przekazana UWV na czas tzn. Masz 1 tydzień na poinformowanie UWV o zmianach (UWAGA! Ta zasada nie dotyczy choroby i wakacji. Wtym przypadku są inne odnośniki).

2. Zgłaszamy zmiany na odpowiednio do tego przygotowanym formularzu. Osoby posiadające DigiD robią to online przez wijzigingsformulier. Osoby, które nie posiadają DigiD, zobowiązane są zadzwonić do UWV i poprosić o pisemny formularz zmian. Jeżeli jedną ze zmian jest przeprowadzka, to niestety bardzo często zdarza się tak, że pomimo zgłoszenia telefonicznego, musimy też wysłać do UWV formularz, a ten najczęściej jest automatycznie przesyłany na stary adres. Dlatego, jeżeli się przeprowadzamy, postarajmy się, aby ktoś przez okres tygodnia pocztę nam odbierał i ewentualnie dzwonił, abyśmy mogli ją odebrać.

Jakie zmiany zgłaszamy:

– przyjęcie do pracy;

– rozpoczęcia działalności gospodarczej;

– otrzymanie innych świadczeń oprócz zasiłku dla bezrobotnych;

– otrzymanie zlecenia od znajomych lub pomoc w jakiejś pracy (np. pomagamy komuś w przeprowadzce);

– zmniejsza się liczba godzin na jakie możemy podjąć pracę;

– otrzymanie dodatkowego wynagrodzenia;

– nowy numer telefonu;

– nowy numer rachunku bankowego;

– rozpoczęcie lub zakończenie nauki;

– brak karty pobytu;

– pobyt w zakładzie karnym;

– podjęcie opieki nad chorym;

– stała lub czasowa przeprowadzka/pobyt za granicą.

Autor: Michalina

ROZSTAJEMY SIĘ… ale co trzeba zmienić? I CO Z DZIEĆMI?

ROZSTAJEMY SIĘ… ale co trzeba zmienić? I CO Z DZIEĆMI?

11 września 2020 – międzynarodowy dzień rozwodów

Decyzja podjęta, od tej pory nasze drogi prowadzą w różne strony. Nie jest łatwym zadaniem skreślić część swojego życia, ale czy rozmowa z partnerem to wszystko? A co jeśli mamy dzieci? Jak zmienić się z partnera/ małżonka w singla? Jak zmienić się z rodziców w osobę samotnie wychowującą dziecko? Jak stworzyć plan rodzicielski i zaplanować widzenia?  Jak to wszystko wygląda w Holandii?

Zacznijmy od spraw finansowych, gdyż uregulowanie tej części da nam spokój psychiczny i pozwoli z czystym umysłem zająć się stroną emocjonalno-informacyjną. Pod pojęciem finanse mamy na myśli: sprawy bankowe (wspólne konto, wpływy z dodatków, opłaty za przedszkole, opłaty za wynajem, hipotekę, itp.), urząd skarbowy – Belastingdienst (wszystkie dodatki jakie otrzymujemy – dofinansowanie do ubezpieczenia, wynajmu, opieki nad dziećmi oraz dodatek rodzicielski). Kiedy zostajemy samotnymi rodzicami zmieniają się też nasze dochody, co ma wpływ na wysokości wymienionych dodatków.  Wszystko to wymaga poświęcenia szczególnej uwagi, dlatego najlepiej poprosić kogoś posiadającego wystarczającą wiedzę, by przyjrzał się uważnie naszym ustaleniom. To bardzo ważne by sprawy finansowe nie stanęły na drodze komunikacji między partnerami i ich dziećmi.

Finanse to nie tylko dodatki i opłaty. Może się zdarzyć, że jeden z partnerów nie jest w stanie pokryć kosztów utrzymania (nie starcza nam na podstawowe potrzeby żywnościowe, ubraniowe, pokrycie kosztów zamieszkania lub kosztów zdrowotnych) z własnych przychodów i ewentualnych alimentów partnerskich, możemy starać się, pod wieloma warunkami, o zasiłek socjalny.

Nie należy zapomnieć też o ewentualnej emeryturze. Jeśli do funduszu emerytalnego wpływały składki na emeryturę partnerską, należy w ciągu dwóch lat od rozstania, zgłosić to właściwemu funduszowi. W przeciwnym razie, po osiągnięciu wieku emerytalnego, fundusz będzie wypłacał emeryturę jedynie odkładającemu składki.

Co jeśli mamy dzieci? Co należy ustalić wspólnie? I najważniejsze: jak im to powiedzieć?

Rozstanie rodziców jest ogromnie ciężkim przeżyciem dla dzieci. Dzieci reagują rozpaczą i złością, a czasami ulgą. Kiedy rodzice są z sobą nieszczęśliwi,  ma to olbrzymi wpływ na dzieci. Dlatego należy dopilnować , aby ustalenia dotyczące dzieci zawierały jak najwięcej dbałości o ich dobro.  Rozstanie rodziców nigdy nie powinno oznaczać rozstania jednego z rodziców z dziećmi.

A zatem jak to zrobić w Holandii?  

Stwórzmy plan rodzicielski, który zawiera wszystkie ustalenia dotyczące dzieci, mając zawsze na uwadze ich dobro. Plan ten powinien zawierać:

 • Punkty dotyczące zaangażowania dzieci w ustalanie takiego planu – holenderskie prawo wyraźnie wymaga, aby dzieci brały udział w sporządzaniu takiego planu, gdyż to one właśnie są stroną najbardziej zainteresowaną.
 • Jak zamierzamy podzielić opiekę i wychowanie dzieci? Jaki jest plan widzeń z dziećmi? – jest to najistotniejszy punkt planu rodzicielskiego, ma on wpływ na ustanowienie wysokości alimentów. Bardzo ważnym jest, aby ustalenia były wygodne zarówno dla rodziców jak i dzieci. Plan musi być praktyczny, ale dzieci nie mogą być towarem przerzucanym tylko podmiotem, który ma się dobrze czuć. Dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców, ma to wpływ na jego wychowanie i dalsze życie. Postarajmy się więc, aby wszystko było dobrze dopasowane, gdyż rozstanie rodziców jest już wystarczająco przykrym przeżyciem. Jeśli dzieci są starsze, może warto spytać ich o zdanie.  Jeśli nie możemy sami się porozumieć bardzo dobrym wyjściem jest pomoc mediatora. Kiedy porozumienie jest całkowicie niemożliwe, adwokat służy pomocą w ustanowieniu dobrego planu widzeń i opieki.

W Holandii dość popularnym rozwiązaniem planu opieki jest opieka naprzemienna. Oznacza to, że każdy z rodziców spełnia opiekę nad dziećmi w takiej samej skali i w takiej samej wysokości partycypuje w kosztach utrzymania dzieci. Dzieci mieszkają na przemian u jednego z rodziców, a każdy z nich uczestniczy, w tym samym wymiarze, w życiu dziecka. Takie rozwiązanie jest możliwe tylko w przypadku dobrej komunikacji między rodzicami, bo pamiętać należy, że będziemy bardzo często się widywać.

 • W jaki sposób i z jaką częstotliwością zamierzamy przekazywać sobie informacje dotyczące dzieci;
 • W jaki sposób będziemy podejmować wspólne decyzje dotyczące dzieci, np. wybór szkoły, wyrobienie dokumentów;
 • Na końcu wysokość kosztów utrzymania i wychowania dziecka – alimenty.

Dodatkowo, w planie rodzicielskim zawrzeć można wszystkie inne, ważne dla nas, ustalenia dotyczące dzieci, np. zasady wychowawcze, czas spania, prace domowe, wspólne stanowisko w sprawie kar, kontakt z rodziną ex partnera.

Jeśli w jakiejś kwestii nie jesteśmy pewni, czy będą dla wszystkich korzystne, możemy ustalić zasady na próbę i obserwować reakcję dzieci, ewentualnie zasady dopasować lub zmienić. Ważne, aby i tego typu postanowienia umieścić w planie rodzicielskim.

Prawdopodobnie najtrudniejszym krokiem przy rozstaniu jest poinformowanie dzieci. Jeśli zrobimy to w sposób spokojny i rozważny uda nam się zapobiec emocjonalnym szkodom, jakie wiadomość może wywołać. Rozstanie rodziców oznacza dla dzieci całkowitą zmianę życia. Musimy być przygotowani na ich szok, złość i rozpacz. Przemyślmy więc wcześniej wspólnie co powiemy dzieciom i jaki moment wybrać. Bądźmy przy tym szczerzy, otwarci, a przede wszystkim gotowi, by wysłuchać nasze pociechy. Najistotniejsze, aby przekazać dziecku, że:

 • Mama i tata się rozstają,
 • Nastąpią zmiany dotyczące rodziny,
 • Rozstanie nie ma nic wspólnego z dziećmi, nie one są przyczyną,
 • Nadal jesteśmy ich rodzicami i kochamy je wciąż tak samo,
 • Ustaliliśmy lub zamierzamy ustalić kto gdzie będzie mieszkał i w jaki sposób zamierzamy sprawować opiekę nad dziećmi,
 • Związek z rodzicem, który nie będzie mieszkał z dziećmi, pozostaje niezmieniony.

Postarajmy się przeprowadzić rozmowę z dziećmi w najkrótszym możliwym terminie. Dzieci wyczuwają emocje rodziców, a zaprzeczanie, że coś jest na rzeczy oznacza, że nie obchodzą nas emocje dzieci. One musza oswoić się z wiadomością, potrzebują czasu na ułożenie sobie wszystkiego w głowach. Informacja przekazana w zbyt krótkim odstępie czasu od wyprowadzki jednego z rodziców może przyczynić się do wzmożonej rozpaczy, a w efekcie prowadzić do problemów emocjonalnych.

Miejmy na uwadze wybór właściwego momentu. Najlepiej podjąć temat w dniu, kiedy dzieci nie muszą się nigdzie spieszyć, aby dać im czas na oswojenie się z informacjami.

Postarajmy się przeprowadzić rozmowę razem, dobierając słowa odpowiednio do wieku dzieci. Przekażmy tylko najistotniejsze kwestie, mówmy wspólnie, aby dzieci nie musiały wybierać strony jednego z rodziców, nawet jeśli ten rodzic wolałby uniknąć rozstania. Złość i pretensje do siebie nawzajem postarajmy się zostawić na inny czas. Porozumienie między rodzicami pozwoli dzieciom poczuć się pewnie, stabilnie. Kiedy sami do końca nie jesteśmy pewni jakie zmiany zajdą w naszym życiu podzielmy się tym z dziećmi. Nie będą się czuły tak osamotnione.

Ważnym jest przekazanie dzieciom, iż nie jesteśmy już w sobie zakochani. Używając sformułowania, że miłość wygasła, dzieci nabiorą przekonania, że miłość jest czymś co może zniknąć i je też możemy przestać kochać. Kładźmy nacisk na podkreślenie, że dzieci nie są przyczyną rozstania, i w żaden sposób nie mają na nie wpływu. Dzieci muszą wiedzieć, że konflikt między rodzicami nie ma nic wspólnego z dziećmi, a nasze relacje na drodze rodzic – dziecko, pozostają bez zmian.

W przypadku, gdy dzieci przestaną zwracać uwagę na to co mówimy, przerwijmy rozmowę. Jest to sygnał, że w danym momencie więcej nie są w stanie przyjąć i należy dać mu czas na oswojenie się z tym, co już usłyszało.

Dzieci reagują w różny sposób na takie wiadomości. Niektóre nie chcą widzieć rodzica, który wyprowadził się z domu , gdyż każde spotkanie oznacza powrót do rozpaczy, a tego każdy chce uniknąć. Niektóre przeżywają cofnięcie do etapu maluszka, nie odstępują rodziców na krok, moczą łóżko, są marudne. Pamiętajmy, że każde z nich przeżywa to na swój sposób, ale marzy równocześnie o tym, by wszystko wróciło do normalności jak najszybciej. Dlatego ważne jest podtrzymanie przyjętych wcześniej reguł i rutyny.

Dzieci bardzo często przyjmują rolę rodzica czy pocieszyciela. Bardzo to miłe ale i niezwykle obciążające dla dziecka, dlatego jak najszybciej musimy odmówić takiego sposobu okazywania troski. To my jesteśmy rodzicami, a odwrócenie ról może mieć olbrzymi wpływ na przyszłe życie naszych dzieci.

Poza rozmową z dziećmi czeka nas jeszcze poinformowanie naszego otoczenia, rodziny przyjaciół. Warto też wtajemniczyć szkołę, nauczyciele będą uważniej obserwować dziecko i wyłapywać każdą zmianę w zachowaniu, a w razie potrzeby służyć wsparciem dla dzieci. Często łatwiej dzieciom porozmawiać z zaufaną osobą postronną, jaką jest nauczyciel, niż z rodzicami, którzy się rozstają.

Dla starszych dzieci, które znają język niderlandzki, pomocną może okazać się platforma Villa Pinedo. Znajdą tam rówieśników z podobnymi doświadczeniami, mogą rozmawiać o emocjach, a także pomóc innym dzieciom oswoić się z rozstaniem rodziców.

Pamiętajmy więc, że dla dorosłych rozstanie oznacza smutek, żal i złość, ale małemu człowiekowi wali się świat. Coś co uważał do tej pory za bezpieczną przystań, pewnik, coś co istniało odkąd pamięta, zmienia się całkowicie, a bezpiecznej oazy trzeba znów szukać.

Drodzy rodzice i rozchodzący się partnerzy:

– Nie kupuj dziecka! Wasze pociechy kochają was za to, że jesteście, nie za to, co dajecie!

– Jeżeli rozwód lub rozejście przechodzi bardzo drastycznie, starajcie się unikać konfrontacji przy dzieciach. One nie pisały się na to, aby być częścią waszej walki.

– Współpraca z partnerem idzie kiepsko? Skorzystajcie z pomocy i doświadczenia organizacji.My, jako Pomoc Holandia, służymy taką pomocą. W przypadku wsparcia dla dzieci i młodzieży, pracujemy z dofinansowaniem do naszych usług – będą one dla waszej rodziny darmowe.

– Nie zapominajcie kim jesteście! Miejcie swoją dumę, nie dajcie sobą manipulować. Kochajcie siebie skoro już nie ma tej drugiej osoby, która miała was kochać na zawsze.

– Bądźcie silni i nie bójcie się prosić o pomoc. To nie jest oznaka bezsilności! Prośba oznacza, że zabrakło drugiej osoby i doba jest za krótka.

– Nie traćcie energii na krzyki, wyzwiska. Nikt was na siłę nie pokocha. Nikt was na siłę nie zmusi do powtórnej miłości.

– Koniec związku to nie koniec świata!

Ze wszystkimi wątpliwościami dotyczącymi relacji lub problemach w relacjach z dziećmi lub dzieci zapraszamy do biura:

Pomoc Holandia

Daniel Josephus Jittastraat 2B

5042MX Tilburg

Pracujemy na zasadzie umówionych spotkań.

Autor: Aleksandra Czajkowska

Veilig Thuis strach ma wielkie oczy

Veilig Thuis strach ma wielkie oczy

Dzisiaj temat krótki, ale budzący sporo kontrowersji wśród imigrantów:

VEILIG THUIS.

Instytucja, która wielu kojarzy się z zagrożeniem, wtrącaniem nosa w nie swoje sprawy, a rodzicom, o zgrozo, z bezpodstawnym odbieraniem dzieci i umieszczaniem ich w placówkach lub rodzinach zastępczych. Czy naprawdę jest się czego bać? Czym właściwie jest organizacja – Veilig Thuis?

Veilig Thuis to instytucja doradcza i zgłoszeniowa dla wszystkich, którzy doświadczają, są świadkami lub sprawcami przemocy domowej. Każda z tych osób może poprosić Veilig Thuis o poradę, wsparcie bądź dokonać zgłoszenia.  Współpracuje i doradza osobom profesjonalnie zajmującym się pomocą w trudnych sprawach rodzinnych.

Zadaniem Veilig Thuis jest zwalczanie niebezpiecznych sytuacji, zapewnienie szansy na poprawę sytuacji życiowej, przywracając nadzieję na przyszłość.

Każdy region ma własny oddział Veilig Thuis.

Kontakt pod bezpłatnym numerem

0 800 2000

(dostępne 24h przez 7 dni w tygodniu).

 Nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska. Pomoc i poradę można uzyskać anonimowo.

Jeśli nie posługujesz się językiem niderlandzkim, musisz pomyśleć o zaufanej osobie, która ci w tym pomoże.

Sposób działania Veilig Thuis:

Przy nawiązaniu połączenia usłyszysz automatyczne nagranie, w którym zostaniesz poproszony o podanie miejsca zamieszkania, po czym zostaniesz przełączona/-y do właściwego oddziału.

Pracownik Veilig Thuis wysłucha i odpowie na twoje pytania, następnie omówi sposób działania w zaistniałej sytuacji. W przypadku skomplikowanej sytuacji pracownik pomaga złożyć meldunek (może być anonimowy). Na jego podstawie instytucja przeprowadzi wywiad środowiskowy, jeśli to niezbędne, skieruje wniosek z prośbą o udzielenie wsparcia danej rodzinie.

Veilig Thuis jest automatycznie powiadamiany, jeżeli w czasie awantury domowej, na interwencję przyjeżdża policja, a w domu znajdują się małoletnie dzieci. Profesjonaliści z różnych dziedzin mają obowiązek zgłoszenia zaistniałej lub podejrzanej sytuacji do VT m.in: lekarz domowy, personel szpitalny, ale także dentysta jeżeli widzi nagminne, problemy z uzębieniem, a porady skierowane do rodziców/opiekunów nie mają żadnego zastosowania.

Jeżeli i wy Państwo dostaliście list z tej organizacji, nie tylko nie rozumiecie co w nim napisane, ale potrzebujecie wsparcia w kontaktach z tą instytucją lub innymi instytucjami do których zostaliście skierowani – zapraszamy do kontaktu. Pomoc Holandia od lat współpracuje z Veilig Thuis i wspiera rodziny w ich problemach.

Autor: Aleksandra