Pomoc Holandia ma 7 lat!

W tym roku we wrześniu  Pomoc Holandia będzie obchodzić swoje siódme urodziny (7)!

Ale to nie wszystko. Po zdobyciu wielu kwalifikacji i wyróżnień, m.in. dzięki  doświadczeniu naszych pracowników, Pomoc Holandia dokonuje kilku zmian:

– Od teraz można przychodzić do nas bez umówionego spotkania. Należy jednak pamiętać, że pierwszeństwo mają osoby, które umówią się z nami z wyprzedzeniem.

– Możesz podrzucić nam swój problem lub życzenie, a my ustalimy, czy jest to wykonalne. Jeśli tak, od razu zaczniemy dla Ciebie pracować. Z góry wiesz, jaki jest przybliżony okres realizacji i jakie będą koszty. Nigdy nie gwarantujemy terminu końcowego i ceny całkowitej.

– Większość nowych cen opiera się na czasie realizacji. Dla niektórych usług została jednak ustalona cena łączna, niezależnie od czasu realizacji.

– Pomoc Holandia tradycyjnie specjalizuje się w poradnictwie młodzieżowym i rodzinnym, doradztwie socjalnym dla dorosłych, pomocy osobistej w innych sprawach prywatnych i socjalnych w Holandii!

– Od 8 września rozpoczniemy nowy praktyczny kurs języka niderlandzkiego w Tilburg Westermarkt. KLIKNIJ TUTAJ

– W tym roku (2022) dominować będą zmiany w naszej organizacji. Jakie?  – na razie pozostanie tajemnicą. 

– Po okresie letnim , nasz zespól  jest ponownie kompletny i gotowy do działania:  5 w Tilburgu (Westermarkt) + 2 w regionie Utrecht (Zeist) = 7 pracowników.

7 pracowników x 7 lat!

Pomoc Holandia =

7 lat doświadczenia i historii w Tilburgu i regionie Utrechtu!

Kurs języka niderlandzkiego w Tilburgu

Centrum wsparcia Polaków w Tilburgu – Pomoc Holandia oferuje kurs języka niderlandzkiego.

Dostosowaliśmy kurs:

 • Możesz elastycznie uczestniczyć w lekcjach, co tydzień rano lub wieczorem
 • 10 lekcji zamiast 8 lekcji, czyli 25 godzin zamiast 20 godzin

Pełny kurs obejmuje 16 praktycznych tematów dotyczących używania języka w życiu codziennym i w pracy:

 • powitania i pożegnania,
 • miejsce zamieszkania,
 • rodzina i sąsiedzi,
 • posiłki i kantyna,
 • zakupy,
 • transport,
 • bezpieczeństwo w pracy,
 • choroba,
 • rozmowy z kolegami,
 • lekarz,
 • czas pracy,
 • instrukcje, korespondencja w pracy,
 • rozwiązywanie problemów w pracy.

Skierowany jest on do grup pracowników obcojęzycznych zatrudnianych w niderlandzkich firmach. Kurs przewiduje przede wszystkim wiele ćwiczeń związanych z mową codzienną oraz wzbogaceniu słownictwa. Kurs jest tak skonstruowany, aby jak najszybciej móc używać języka niderlandzkiego w praktyce.

W czasie lekcji  wyjaśnione zostaną niektóre kwestie gramatyczne przewidziane dla poziomu A0 :

 • zaimki  osobowe,
 • czasowniki mieć i być (i inne)
 • czas teraźniejszy i konstrukcja zdania,
 • rodzajniki een, de i het,
 • stopniowanie przymiotników,
 • zaimek dzierżawczy,
 • czas przeszly,
 • zaprzeczenie: niet, geen, nooit, niets,
 • liczebniki.

Kurs postawowy trwa 10 tygodni, 10 lekcji (z możliwością przedłużenia/rozszerzenia o kolejne X tygodni).

Czas trwania kursu: 3 miesiące

Liczba lekcji: 10

Ilość godzin: 25

Czas trwania lekcji: 2,5 godziny

Godziny zajęć: 9:00 – 11:30 lub 19:00 – 21:30 (co tydzień można wybierać!!!)

Dni zajęć: w (każdy) czwartek (17-11 do 07-02)

Start: 17 listopada 2022

Koniec: 10 lutego 2023

Planning:

LekcjaData
117-11-2022
224-11-2022
31-12-2022
48-12-2022
515-12-2022
612-1-2023
719-1-2023
826-1-2023
92-2-2023
107-2-2023

Cena (zawiera materiały dydaktyczne): 340,00 + 49,00 (Materiały dydaktyczne) = 389,00 euro

Uwagi:

* Ilość miejsc ograniczona.

* Zapytaj pracodawcę o możliwość finansowania twojego kursu!

* Zajęcia odbywają się w Tilburgu (Westermarkt)

* Opłata za kurs do 7 dni przed rozpoczęciem kursu (Do 10 listopada 2022)

Pomoc Holandia oferuje szereg indywidualnych i grupowych kursów, szkoleń, warsztatów w formie stacjonarnej i online. Jesteśmy także certyfikowanym zakładem pracy, który może szkolić pracowników socjalanych na poziomie MBO (można odbywać oficjalne praktyki zawodowe).

Więcej informacji?

Napisz do nas na info@pomocholandia.nl

Zainteresowani?

Dariusz – Lekcje holenderskiego
Pomoc Holandia –
Uznana organizacja szkoleniowa

Kurs języka niderlandzkiego – Kurs dla początkujących

Formularz rejestracyjny


Prawo umów w Holandii

Co to jest Prawo umów?

Będzie jasne, że ta część prawa dotyczy umów i porozumień.

Dotyczy to prawa, które zajmuje się czasem trwania i rozwiązaniem umów oraz sporządzaniem i stosowaniem umów. Jest to część prawa zobowiązania. Prawo zobowiązania jest częścią prawa cywilnego w Holandii.

Krótko mówiąc, definicją zobowiązania jest stosunek własności między dwiema lub więcej osobami, na podstawie którego strona A musi wykonać określone świadczenie, do którego strona B jest uprawniona.

Zasadniczo w Holandii obowiązuje swoboda zawierania umów: w zasadzie ludzie mogą uzgodnić, czego chcą. Ale są ograniczenia.

Czy jesteś ciekawy swojej umowy?

– Umowa o pracę, na przykład:

umowa tymczasowa

stała Umowa, kontrakt

umowa na żądanie

umowa zero godzinowa

umowa min-max

umowa na wezwanie z umową przedwstępną

umowa o pracę tymczasową

umowa o oddelegowanie

– Umowa cesji

– Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług

– Umowa wspólnika

– Umowa o zarządzanie

– Umowa najmu

– Umowa kupna

Jakie są rodzaje umów?

Znamy różne rodzaje umów w Holandii. Tego typu umowy wymienione są w Kodeksie Cywilnym.

– Umowa obligacyjna

– Umowa wielostronna

– Umowa jednostronna

– Umowa wzajemna

– Umowa specjalna

Prawo umów w Holandii

Prawo umów jest zawarte w tytule 1 księgi 6 holenderskiego kodeksu cywilnego. Oznacza to, że obowiązuje również ogólna część prawa zobowiązania (art. 1 do 141 holenderskiego kodeksu cywilnego) do prawa umów. Prawo umów znajdujemy w tytule 5 księgi 6 holenderskiego kodeksu cywilnego.

Zobowiązania i akty prawne

Umowa tworzy „zobowiązania”. Zobowiązanie definiuje się jako „zobowiązanie podlegające wykonaniu na drodze sądowej”. Zobowiązanie można znaleźć w art. 6:1 holenderskiego kodeksu cywilnego oraz w art. 6:2 B.W., gdzie staje się jasne, że zobowiązanie prowadzi do wierzyciela i dłużnika. Wprowadzono tam również termin „racjonalność i uczciwość”, co znajduje odzwierciedlenie we wszystkich częściach holenderskiego prawa cywilnego.

Obowiązki mogą wynikać z przepisów prawa lub aktów prawnych: czynności dokonywanych przez osoby (prawne) z zamiarem wywołania przez nie określonego skutku prawnego. Akty prawne mogą być jednostronne (takie jak testament) lub wielostronne: umowa jest tego najważniejszym przykładem.

Zgoda

Przed zawarciem umowy, na podstawie konsultacji między stronami (faza przedkontraktowa) bada się, czy możliwe jest osiągnięcie konsensusu. Odbywa się to poprzez ofertę i akceptację. Ze względu na warstwową strukturę Kodeksu Cywilnego, art. 3:32 Holenderski Kodeks Cywilny do art. 3:59 B.W.

Po osiągnięciu konsensusu wynikają z tego obowiązki: w umowie kupna, na przykład zobowiązanie do zapłaty ceny zakupu i dostarczenia zakupionego przedmiotu.

Czy chcesz, aby Twoja umowa została sprawdzona, dostosowana, rozwiązana itp.?

Skontaktuj się z nami:

Tilburg

Utrecht

Za jedyne 65,00 euro dokładnie sprawdzamy Twoją umowę i udzielamy odpowiedniej porady.

Czy chcesz sporządzić nową umowę?

Wykonujemy prawidłowe umowy, warunki, certyfikaty itp. sporządzone zgodnie z prawem holenderskim.

Skontaktuj się z nami:

Tilburg

Utrecht

Potrzebujesz pilnej porady? Chcesz się PILNIE spotkać?

W pierwszych 3 tygodniach sierpnia biuro Pomoc Holandia Tilburg bedzie czynne dla naszych klientów w godzinach

9.00 – 19.00

Umawianie spotkań dalej jest obowiązkowe.

Pomoc Holandia pomaga w każdym aspekcie życia i pracy w Holandii.

 • Potrzebujesz asysty na spotkaniu u lekarza domowego, w szpitalu, ARBO/zakładowego?

Skontaktuj się z nami!

 • Chcesz zapisać dziecko do szkoły?
 • Masz jakieś inne spotkania?

Skontaktuj się z nami!

 • Potrzebujesz tłumaczenia przez telefon lub kogoś kto z tobą lub w twoim imieniu wykona telefon do danej instytucji?

Skontaktuj się z nami!

 • Potrzebujesz zapisać się do korporacji mieszkaniowej lub potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku o urgentie lub przyznanie lat?

Skontaktuj się z nami!

 • Potrzebujesz konkretnej porady?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt:

Tel lub Whatsapp: 0618978200

Messenger: Pomoc Holandia

Email: info@pomocholandia.nl

Siedziba biura:

Tilburg WESTERMARKT (koło Ballie)

D.J. Jittastraat 2B!