Behoud van medewerkers in het sociaal domein

Het onderzoek is van November 2020, dus van bijna 2 jaar terug. Afgelopen 2 jaar is er veel gebeurd en veranderd: Corona / COVID-19 / Nieuwe toestroom asielzoekers / en noem maar op.

De branche van de Sociale dienstverlening in Nederland ligt onder vuur als nooit eerder gekend. Ben benieuwd of het onderzoek nog van kracht is.

Aanleiding en onderzoeksvragen

Veel professionals in het sociaal domein stromen vroegtijdig uit.
Dat is voor henzelf vaak onwenselijk, maar vergroot ook de
arbeidsmarkttekorten.

In opdracht van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en
Welzijn (AZW) voert AEF een onderzoek uit met de volgende vier
onderzoeksvragen:

 1. Wat motiveert nieuwe werknemers om in het sociaal domein te
  gaan werken?
 2. Wat zijn vertrekredenen van werknemers die (vroegtijdig) het
  sociaal domein verlaten?
 3. Welke goede voorbeelden zijn er van behoud van werknemers
  in het sociaal domein?
 4. Wat is de top 5 van strategische adviezen op bovenstaande drie
  vragen?

Bekijk het volledige onderzoek:

Klik HIER