Indywidualny dodatek dochodowy w gminie Tilburg

Czy już to ogarnąłeś dla siebie i swojej rodziny w Tilburgu?

Indywidualny dodatek dochodowy w Tilburgu

Indywidualny dodatek do dochodu to suma pieniędzy dla osób, które muszą żyć z niskimi dochodami przez 5 lat lub dłużej. Liczy się również dochód partnera.

Dostaniesz w 2022:

 • 848 euro, jeśli jesteś w związku małżeńskim lub konkubinacie i masz dzieci w wieku od 12 do 17 lat
 • 608 euro, jeśli jesteś w związku małżeńskim lub mieszkasz razem bez dzieci lub z dziećmi poniżej 12 lat
 • 547 euro, jeśli jesteś samotnym rodzicem
 • 426 euro, jeśli jesteś singlem

Warunki indywidualnego dodatku do dochodu

Jeśli masz partnera, warunki te dotyczą również Twojego partnera.

 • Jesteś mieszkańcem gminy Tilburg
 • Masz ukończone 21 lat i nie masz jeszcze prawa do emerytury ani AOW
 • Mieszkasz w Holandii przez ostatnie 5 lat
 • Nie otrzymałeś dodatku na koszty studiów (DUO)
 • Nie otrzymałeś indywidualnego dodatku do dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, nawet z innej gminy
 • Przez 60 miesięcy (5 lat) utrzymywałeś się z dochodu na poziomie dochodu podstawowego (bijstandsniveau)
 • Masz niewielki majątek (oszczędności lub majątek)
 • Nie otrzymałeś 100% dodatku na zasiłek w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • Obecnie nie jesteś w areszcie

Więcej informacji na stronie gminy Tilburg:

https://www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/individuele-inkomenstoeslag/

Jaka jest różnica między adwokatem a prawnikiem w Holandii?

Jaka jest różnica między adwokatem a prawnikiem w Holandii?

Różnica pomiędzy adwokatem, a prawnikiem. Dlaczego adwokat jest drogi? Jakimi sprawami może zająć się prawnik, a jakimi adwokat.

W tym poście odpowiem na te pytania w świetle w holenderskiego systemu prawnego.

Czy muszę wziąć adwokata do mojego pozwu?

Odpowiedź zależy od sytuacji, niektóre pozwy wymagają adwokata, inne nie. W zależności od rodzaju sprawy oraz sądu rozpatrującego wniosek może się zdarzyć, iż postępowanie wymaga udziału adwokata.

Procedura cywilna: w zależności od sytuacji adwokat jest / nie jest wymagany

Procedura cywilna jest sprawą, która dotyczy sporów między obywatelami lub organizacjami.

Jeśli postępowanie cywilne trafi do sądu okręgowego, nie musisz kontaktować się z adwokatem. Sąd okręgowy zajmuje się sprawami, w których roszczenie wynosi mniej niż 25 000 euro. Ponadto sąd okręgowy zajmie się sprawami dotyczącymi zatrudnienia, sprawami najmu, drobnymi wykroczeniami oraz sporami dotyczącymi kredytu konsumenckiego (pożyczki do 40 000 euro).

Musisz wynająć adwokata do wszystkich innych postępowań cywilnych, a także spraw odbywających się w Sądzie Krajowym lub w Sądzie Najwyższym.

Postępowanie karne: adwokat nie jest wymagany

Jeśli jesteś podejrzanym w sprawie karnej, adwokat nie jest koniecznością, ale korzystniej jest takowego wynająć. Adwokat sprawdza, czy wszystko przebiega zgodnie z zasadami na etapie dochodzenia. Przygotowuje sesję sądową z tobą. Może również być obecny podczas twojego przesłuchania i przesłuchiwania świadków.

Postępowanie administracyjne: adwokat nie jest wymagany

W sprawach dotyczących prawa administracyjnego obywatele lub organizacje stają na przeciw rządowi. W sprawach administracyjnych adwokat nie jest obowiązkowy.

Nawet odwołując się do Centralnej Komisji Odwoławczej lub Wydziału Jurysdykcji Administracyjnej Rady Państwa nie jesteś zobowiązany do przekazania pełnomocnictwa adwokatowi.

Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego / Postępowanie uproszczone: adwokat wymagany w waszej własnej sprawie

Postępowanie uproszczone jest procedurą przyspieszoną. Są to przypadki, w których wnioskodawca nie może czekać na wynik zwykłej procedury. Rozpoczynając tymczasowy nakaz sądowy musisz wezwać adwokata.

Jeśli jesteś pozwanym w postępowaniu uproszczonym, nie musisz dzwonić do adwokata. Pozwany jest stroną, która się broni.

Adwokat zawsze jest dozwolony

Nawet jeśli adwokat nie jest wymagany, zawsze masz prawo do jego usług.

Oto przegląd najczęstszych przypadków:

Spory między osobami fizycznymi i / lub organizacjami

Temat / Adwokat wymagany

 • Wniosek o adopcję / Tak
 • Określanie, zmiana lub zatrzymanie alimentów / Tak
 • Wniosek o specjalnego kuratora / Tak
 • Rozwód / Tak
 • Sądowne uznanie dziecka – Wniosek o pozwolenie lub zniszczenie uznania / Tak
 • Uprowadzenie dziecka za granicę – odzyskać dziecko / Tak
 • Anulowanie zarejestrowanego związku partnerskiego / Tak
 • Wniosek o regulację dostępu / Tak
 • Wywłaszczenie – odszkodowanie / Tak
 • Rozpoznanie ojcostwa lub odmowa uznania / Tak
 • Zawieszenie tymczasowego aresztu / Tak
 • Rozwiązanie umowy o pracę / Nie
 • Wypadek w pracy – odpowiedzialność pracodawcy / Nie
 • Choroba zawodowa – odpowiedzialność pracodawcy / Nie
 • Wniosek o administrację sądową / Nie
 • Klauzula konkurencji / Nie
 • Konflikt konsumencki – dostawcą lub produkt nie spełnia oczekiwań / Nie
 • Wniosek o kuratora / Nie
 • Akceptacja lub odrzucenie spadku / Nie
 • Połączenie rodzinne / Nie
 • Dowód tożsamości dla dzieci – wniosek o pozwolenie na wymianę / Nie
 • Konflikt płac / Nie
 • Wniosek o wsparcie od osób zarządzających dochodami / Nie
 • Zwolnienie / Nie
 • Wniosek o nadzorze /Nie
 • Zwolnienie z pracy i odszkodowanie / Nie
 • Zwrot prawa jazdy /Nie
 • Naruszenie przepisów drogowych / Nie
 • Umieszczenie dziecka – odpowiedź na wniosek /Nie
 • Bankructwo / W zależności od sytuacji
 • Własność intelektualna / W zależności od sytuacji
 • Czynsz / W zależności od sytuacji
 • Wnioskowanie, przyjmowanie lub odmawianie o opieki / W zależności od sytuacji
 • Ukryte usterki – ponoszą odpowiedzialność sprzedawcy /W zależności od sytuacji
 • Podział spadku / W zależności od sytuacji
 • Pożyczka / W zależności od sytuacji
 • Uszkodzenie ciała / W zależności od sytuacji
 • Błąd medyczny – odpowiedzialność opieki zdrowotnej / W zależności od sytuacji

Postępowanie przeciwko organom administracyjnym (agencjom rządowym): adwokat nie jest obowiązkowy

Temat / Adwokat wymagany

 • Prawo pracy / Nie
 • Wniosek o udzielenie azylu /Nie
 • Prawo podatkowe / Nie
 • Zasiłki / Nie
 • Dodatek do czynszu / Nie
 • Integracja obywatelska / Nie
 • Zasiłek na opiekę na dzieci / Nie
 • Budżet związany z dziećmi (KGB) / Nie
 • Naturalizacja obywatelska / Nie
 • Pozwolenie środowiskowe / Nie
 • Budżet osobisty (PGB) / Nie
 • Uszkodzenie przez plany miasta /Nie
 • Uszkodzenie przez rząd miasta / Nie
 • Pozwolenie o pracę / Nie
 • Dopłaty / Nie
 • Pozwolenie na pobyt w Holandii / Nie
 • Dokument pobytowy / Nie
 • Wizy / Nie
 • Ustawowa pomoc społeczna (WMO) / Nie
 • Ustawowa restrukturyzacja zadłużenia (WSNP) / Nie
 • Zasiłek na opiekę zdrowotną / Nie

Postępowanie karne: adwokat nie jest wymagany

Temat / Adwokat wymagany

 • Będąc świadkiem / Nie
 • Krewny ofiary / Nie
 • Ofiara / Nie
 • Podejrzany / Nie
 • Zrzeczenie – dochodzenie odszkodowania / Nie

Kto jest adwokatem.

Jak tylko powiem komuś, że studiowałem prawo, zakładają, że jestem adwokatem. Nie każda osoba studiująca prawo jest adwokatem. Tytuł adwokacki nie jest przyznawany automatycznie, nawet jeśli jest się magistrem prawa. Można również pracować jako prawnik, nie będąc adwokatem. Wyjaśniam, co trzeba zrobić żeby być adwokatem w Holandii.

Magister prawa

Każdy, kto uzyskał tytuł magistra prawa, może nazywać się magistrem praw i umieścić tytuł mr. przed swoim imieniem.

Prawnik

Prawnik pracuje w kwestiach prawnych. Taka osoba może np. pomagać osobom prywatnym w ich procesach przeciwko dużym bankom i ubezpieczycielom. Adwokaci również pomagają osobom w sądzie, inni przedstawiciele także mogą to robić, jeżeli procedura prawna będzie w sądzie okręgowym (w sprawach cywilnych).

Niektórzy prawnicy pracują na zasadzie “brak zwycięstwa = brak wynagrodzenia”. Krótko mówiąc, klienci nie muszą płacić, jeśli nie uzyskano dla nich żadnych korzyści.

Adwokaci nie mogą pracować korzystając z tej formy usługi. Adwokat musi być niezależny.

W sądzie okręgowym prawnik może prowadzić sprawy we wszystkich sprawach związanych z prawem pracy, czynszem, ratyfikacją i zakupem w ratach oraz windykacją wierzytelności do kwoty 25 000 euro. Prawnik może również działać jako upoważniony przedstawiciel w sprawach arbitrażowych i sprawach dyscyplinarnych.

Adwokat musi być zaangażowany w Sąd Krajowy (niekoniecznie w sąd okręgowy), Sąd Apelacyjny (apelacja) oraz Sąd Najwyższy (kasacja).

Adwokat

Adwokat musi, oprócz tego, że jest niezależny, przestrzegać wielu zasad. Zasady te zostały określone w Advocatenwet (w ustawie o miejscu i nadzorze zawodu adwokata oraz rozporządzeniu w sprawie zawodu Adwokata).

Po uzyskaniu tytułu magistra nie jesteś bezpośrednio adwokatem. Aby zostać adwokatem, należy zostać zatrudnionym przez adwokata. Następnie zaczynasz swoją karierę jako aplikant adwokacki . Następne trzy lata dalej uczy się zawodu i zyskuje wiele praktycznych doświadczeń. Po trzech udanych latach można nazywać siebie

“prawdziwym” adwokatem i – jeśli ma się ochotę – można zacząć działać niezależnie. Nie jest się już pod nadzorem mentora (wzorca adwokata). Nawiasem mówiąc, zaprzysiężonym zostaje się w chwili, kiedy zaczyna się jako aplikant adwokacki.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej (BAV / NWZ) dla adwokatów jest ubezpieczeniem obowiązkowym. W ten sposób dajesz swoim klientom pewność, że możesz wrócić do ubezpieczenia, jeśli poniosą straty finansowe z powodu błędu zawodowego z Twojej strony. Może się to zdarzyć na przykład z powodu błędnej porady. Cena takiego ubezpieczenia może wynosić kilkaset, ale też tysiące euro miesięcznie.

Juridische Praktijk Unanimous Solutions

Link do mojej praktyki prawnej dla klientów holenderskich i międzynarodowych: https://juridischadviestilburg.nl/

Unanimous Solutions współpracuje zarówno z prawnikami i adwokatami.

Z poważaniem,

Pavel Shkarban

Manager Beleid Sociaal Juridisch Jeugdwet WMO WLZ @ Pomoc Holandia

Jurist @ Juridische Praktijk Unanimous Solutions www.juridischadviestilburg.nl