fbpx
Ma - Vr: 9:00 - 17:00

Tel:

+31(0)132220671 +31(0)618978200

Mail:

Tilburg: info@pomocholandia.nl| Utrecht: utrecht@pomocholandia.nl

Menu

Dokumenty dla korporacji mieszkaniowej.

0 Comments

Kiedy już mamy za sobą proces rejestracji w korporacji mieszkaniowej i szczęście się do nas uśmiechnęło tak, że zostaje nam przyznana propozycja lokum czynszowego, często otrzymuje od państwa pytania, jakie dokumenty należy dostarczyć korporacji? W dzisiejszym poście chciałabym zamieścić listę dokumentów jakie być może będą wymagane. Napisałam ,,być może”, ponieważ każda korporacja rządzi się swoimi prawami i dokumenty jakie będą od was wymagane zależne są od przepisów w danej organizacji, z której będziecie lokum wynajmowali.

W całym kraju gminy często w porozumieniu z korporacjami tworzą jedną stronę internetową, gdzie zapisując się jako szukający lokum, nie masz przydzielonej jednej korporacji, a bierzesz udział w losowaniu lub kolejności przyznania wszystkich zrzeszonych korporacji. Takim przykładem będzie strona www.woninginzicht.nl skupiająca korporacje w mieście Tilburg i okolicach: TBV Wonen, Tiwos, WonenBreburg oraz t’Heem, tym samym oferując swoim klientom ponad 30.000 lokali do wynajęcia.
Samo zapisanie do WiZ nie wymaga początkowo przedstawienia żadnych dokumentów. O dokumenty będziemy poproszeni dopiero w momencie, kiedy zostanie nam przydzielona propozycja lokum. Taka propozycja może być przedstawiona nam np jako przydział indywidualny lub oględziny grupowe. Pierwsza sytuacja ma miejsce kiedy dane lokum jest indywidualnie skierowane tylko do nas, oględziny grupowe natomiast jest to rodzaj ułatwienia sobie pracy przez korporację i bardzo częsta forma przydziału. Jeżeli na lokal była ogłoszona loteria to zaprasza się w pierwszej kolejności 10 pierwszych pozycji, które na lokal reagowały i zostały wylosowane przez komputer. Jeżeli nikt z pierwszych 10 osób nie zdecydował się na najem lub mimo chęci nie dostarczył wszystkich wymaganych przez korporację dokumentów to szansa na lokum przepada i w innym terminie zapraszani są kolejni kandydaci lub przeprowadzane jest nowe losowanie.
Jeżli zaproszeni zostaniemy na oględziny grupowe to w mailu bądź piśmie mamy wyszczególnione na jakiej pozycji jesteśmy. Takiej informacji nie ma w przydziale indywidualnym, ponieważ jak sama nazwa wskazuje przydział indywidualny dotyczy osoby, która już jest numer 1. Co oczywiście obliguje taką osobę, podobnie jak i osoby z oględzin grupowych do dostarczenia wszystkich dokumentów.

Poniżej macie państwo czego może wymagać korporacja:

– Kopieën van uw geldige legitimatiebewijs en van iedereen die meeverhuist naar de nieuwe woning. (Kopie aktualnych dokumentów tożsamości, wszystkich osób, które będą w danym lokum mieszkały. Oprócz kopii, na miejscu zobowiązany jesteś, wylegitymować się aktualnym dowodem tożsamości).

– Huidige inkomensgegevens van iedereen die meeverhuist, met uitzondering van de kinderen, zodat we het bruto jaarinkomen van uw huishouden kunnen bepalen: (Aktualne dochody wszystkich dorosłych osób, które będą mieszkały w danym lokum, tak aby korporacja mogła ustalić jakie są aktualne dochody bruto gospodarstwa domowego, do takich dokumentów należą m.in.:)
o Een inkomensverklaring xxxx (gratis op te vragen bij de belastingdienst)(Dokument zwany wcześniej IB60 i w miejsce krzyżyków będzie podany rok. Zamawiamy go przez automatyczny wybór numerów podczas telefonowania do centrali Belastingdienst). ***UWAGA*** Zmiana przepisów i odnowienie strony Woning in Zicht (zbiór korporacji mieszkaniowych z Tilburga i okolic) wymaga tego dokumentu w formie elektronicznej, już na etapie reagowania na lokale na ich stronie.
o Kopie van de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting. Indien u deze niet heeft, kunt u een inkomensverklaring aanleveren (gratis op te vragen bij de belastingdienst); Kunt u geen van beide aanleveren? Vraag dan bij de Belastingdienst een “Verklaring geen inkomen bekend” op én de inkomensverklaring van het vorige boekjaar waar de hoogte van uw vermogen op staat (Kopię aktualnego ostetecznego rozliczenia podatku dochodowego, wydawany jeszcze w formie papierowej. Jeżeli z jakiś względów nie możesz przedstawić w korporacji żadnego z tych dwóch dowodów na dochody powinieneś telefonicznie skontaktować się z Belastingdienst i zamówić zeszłoroczny ,,Verklaring geen inkomen bekend”).
o Kopie van de laatst ontvangen loonstrook en/of uitkeringsoverzicht van alle werkgevers in het huidige kalenderjaar; (Kopię ostatniej specyfikacji wypłaty lub specyfikacji zasiłku)
o Een kopie van uw bankafschrift waarop de storting van uw laatste salaris en/of uitkering te zien is; (Kopię wyciągu bankowego, na którym widać ostatni przelew wypłaty lub zasiłku. Najlepiej z całego ostatniego miesiąca. UWAGA! Niektóre korporacje proszą o wyciągi z 3 miesięcy).
o Voor zelfstandig ondernemers; een officiële verklaring van de boekhouder of accountant met vermelding van huidige bruto jaarinkomen en de jaarrekening van het voorgaande boekjaar. ( Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz własną działalność gospodarczą potrzebujesz kopię zaświadczenia od głównego księgowego o aktualnych dochodach a także sprawozdanie finansowe za poprzedni rok).

– Een verhuurdersverklaring. Dit is alleen nodig als u nu al een woning huurt. In een verhuurdersverklaring staat hoe u zich als huurder heeft gedragen. U kunt bijgevoegde verhuurdersverklaring hiervoor laten invullen. Als u huurder bent van xxxx is dit niet nodig. (Dokument, który wypisuje twój aktualny wynajmujący. Wzór takiego dokumentu, gdzie należy wpisać tylko dane oraz wynajmujący musi się podpisać, znajdziecie państwo klikając TUTAJ lub w darmowych plikach Pomoc Holandia. To zaświadczenie od wynajmującego powinno zawierać, krótkie informacje o tym jakim jesteście najemcą. Jeżli waszym poprzednim wynajmującym była korporacja w takiej i tym razem macie zamiar wynająć lokum takie zaświadczenie najczęściej nie jest potrzebne).

– Indien van toepassing een kopie WMO of AWBZ indicatie. (Kopiami wskazań medycznych z WMO lub AWBZ należy wykazać się jeżeli takowe posiadamy. Osobom z takimi wskazaniami przyznawane są specjalnie dostosowane lokale lub lokale, które po przyznaniu zostaną specjalnie przystosowane).

Dodatkowym dokumentem o jaki możecie zostać poproszeni jest wyciąg rejestracji w gminie – Uittreksel BRP. Nie wszystkie korporacje tego wymagają, a także nie zawsze mamy możliwość dostarczenia takiego dokumentu jeżeli nie jesteśmy w gminie zameldowani.

Kluczem do sukcesu nazwałabym przede wszystkim przygotowanie.

Większość pracowników korporacji z jakimi miałam okazję rozmawiać na spotkaniach była miła i wyrozumiała. Oczywiście jak w każdej instytucji znalazło się kilka osób, które były bardzo surowe i nadgorliwe w swoich czynnościach.
Jeżeli już zdecydowani jesteśmy reagować na lokale i wiemy, że przy pierwszej nadarzającej się okazji chcemy lokum od korporacji wynająć, radzę dobrze przygotować wszystkie powyższe dokumenty. Nie czekać na ostatnią chwilę z zamówieniem Inkomstenverklaring. Bardzo często takie dokumenty, szczególnie jeżeli nie ma się w Holandii adresu korespondencyjnego, gubią się. Byłoby bardzo przykre, jeżeli korporacja odrzuciłaby waszą kandydaturę, właśnie z powodu braku jakiegoś dokumentu, który mogliśmy już wcześniej zorganizować. Z czym bym radziła poczekać, to ze specjalnym zamawianiem wyciągu z gminy (uittreksel BRP) – jest to dokument odpłatny i nadgorliwy pracownik może zażyczyć sobie nie starszego jak 3 miesiące wyciągu. Więc ten dokument jeżeli już zajdzie taka potrzeba lepiej zamawiać, jeśli jesteśmy wyselekcjonowani do oględzin grupowych lub przyznane jest nam lokum indywidualnie, tylko jeżeli korporacja o taki wykaz poprosi.
Jednocześnie reagując na lokale nie zapominajmy dostosować swoich aktualnych dochodów w panelu użytkownika. Reagowanie na niedopasowane do naszej sytuacji finansowej lokale, może spowodować, że w momencie przyznania nam lokum, pracownik odrzuci naszą kandydaturę bez rozpatrywania jakichkolwiek dokumentów. I prawo stoi po jego stronie, ponieważ od kilku miesięcy mamy nowe przepisy dotyczące granicy dochodowej przy najmie lokum z sektora socjalnego.

Jeżeli potrzebujesz mojej pomocy przy zapisaniu cię do korporacji, doborze korporacji, indywidualnym wyjaśnieniu zasad i funkcjonowania wybranych przez ciebie organizacji zajmującej się wynajmem lub asysty na spotkaniu z pracownikiem korporacji mieszkaniowej, serdecznie zapraszam do KONTAKTU.

korporacja mieszkaniowa

Comments are closed.

%d bloggers like this: