Formularz przekazania

W związku ze zmianami jakie ogłosiliśmy w ostatnim oświadczeniu, publikujemy dzisiaj formularz kontaktowy dla naszych klientów indywidualnych.

Jeżeli masz ostatnie pytania o twoją toczącą się sprawę, chcesz odzyskać oryginalne dokumenty*, – skorzystaj z tego formularza.

Przypominamy Państwu jeszcze raz – Het begeleidingsbureau nie zamyka swojej działalności, a od 01-10-2022 w pełni koncentruje się na pracy socjalnej zleconej nam przez gminy i lekarzy. Jeżeli pragniecie otrzymać darmową pomoc pracowników socjalnych z biura Pomoc Holandia – jest to dalej możliwe ze skierowaniem! Jak otrzymać skierowanie:

Od 1 -10 -2022 pracujemy tylko ze skierowaniem od gminy i/lub lekarza rodzinnego.

Istnieje sposób uzyskania wsparcia dla młodzieży lub wsparcia dla dorosłych:

Czy potrzebujesz naszej pomocy? Czy problemy są poza tobą i ludźmi wokół ciebie?

– Zgłoś się do TOEGANG TILBURG (Tilburg) lub TEAMWIJZ (Waalwijk), przedyskutuj swój problem i poproś o skierowanie do nas (POMOC HOLANDIA).

– W sprawach dotyczących dziecka udaj się do swojego lekarza rodzinnego i poproś o skierowanie do POMOC HOLANDIA.

– Następnie ma miejsce szereg czynności administracyjnych. Resztę ustalamy sami z gminą.

– Wsparcie dla ciebie można zacząć.

Ta forma pomocy jest BEZPŁATNA.

*- Pomoc Holandia rzadko zatrzymuje oryginalne dokumenty waszych spraw. Najcześciej bazujemy się na kopiach tych dokumentów, a zabrane dokumenty są jak najszybciej oddawane. Na prośbę klientów możemy sprawdzić czy w indywidualnych aktach są jeszcze jakieś dokumenty.

Formularz