Poolse jeugd in Tilburg

Gisteren, 15 februari 2022 een constructieve bijdrage aan de vergadering van de Jeugdzorg professionals in Tilburg geleverd.

Vanuit ons perspectief als de Jeugdzorgprofessionals hebben we de problemen bij de Poolse jeugd in Tilburg en de oplossingen daarvan kort gepresenteerd en besproken. Ook hebben we persoonlijk met een aantal aanwezigen kennis gemaakt.

Onze organisatie – Pomoc Holandia werd als de enige SKJ geregistreerde organisatie uit Tilburg die zich specifiek bezighoudt met de Jeugd- en Gezinsbegeleiding van de burgers van Poolse afkomst in de regio Hart van Brabant voor deze bijzondere vergadering in het wijkcentrum MFA Zuiderkwartier Tilburg uitgenodigd.

Op de vergadering waren o.a. de professionals van de gemeente Tilburg, MEE De Meent Groep, Zorgbelang en de Contour de Twern aanwezig.

We bedanken iedereen voor de oprecht getoonde interesse in de langdurige en productieve samenwerking met onze organisatie.

Pomoc Holandia Utrecht bestaat op 1 mei precies 2 jaar!

Pomoc Holandia Utrecht bestaat op 1 mei precies 2 jaar. Wat begon als een klein bureautje met als hoofdtaak het doen van belastingaangifte voor buitenlandse (met name Poolse) werknemers, is inmiddels uitgegroeid tot een allround administratiekantoor.

De afgelopen 2 jaren waren een leerproces. We hebben leren omgaan met gecompliceerde belastingcasussen. We hebben zeer veel uiteenlopende administratieve vragen en verzoeken om assistentie gekregen: van registraties bij gemeenten, hulp bij het aanvragen van een DigiD, afsluiten van verzekeringen, openen en wijzigen van bankrekeningen en bovenal hulp bij ontslag en het aanvragen van WW. Elke keer moesten en moeten we ons op de hoogte stellen van de nieuwste regels en wetswijzigingen op elk gebied. Zo wordt onze kennis steeds uitgebreider. We zullen nooit uitgeleerd zijn, we verversen onze kennis elke dag.

We willen in de toekomst ons takenpakket uitbreiden naar budget coaching. We merken dat daar behoefte aan bestaat, maar het moet wel kunnen tegen een redelijke prijs. De meesten van onze clienten verdienen niet zoveel dat ze een budget coach op hun financien kunnen zetten. We zouden echter wel veel voor mensen kunnen betekenen. 

We willen ons verder orienteren of we iets zouden kunnen betekenen op het gebied van het uitzenden van personeel. Veel uitzendbureaus hebben niet het beste voor met hun personeel; ons bekruipt steeds vaker de wetenschap dat wij dat beter zouden kunnen doen.

Ook willen we onze kennis aangaande de Poolse belastingaangifte voor werknemers die in Nederland werken, verder perfectioneren. Recentelijk is de Poolse belastingwetgeving gecompliceerder geworden. We werken momenteel samen met een Poolse accountant in Poznań. Het zou fijn zijn, als we volledig leren omgaan met de zogenoemde Pit 36 ZG, zodat we ook dit aspect van de aangifte in eigen beheer kunnen doen.

In de afgelopen jaren hebben we erg genoten van de vaak fijne contacten met onze clienten. We voelen ons bevoorrecht dat mensen hun financien aan ons toevertrouwen; geld is een gevoelig onderwerp en we waarderen het gegeven vertrouwen dan ook enorm. 

Natuurlijk stuiten we op uitdagingen. Van clienten die te laat of niet betalen, tot mensen die niet begrijpen dat we de bureaucratie niet naar onze hand kunnen zetten, hoe graag we dat ook zouden willen. Een voorbeeld hiervan? Een client die niet in Nederland geregistreerd staat en niet begrijpt dat de Belastingdienst 3 jaar de tijd mag nemen voor een belastingteruggave. Soms bereikt ons dan de vraag of ze mogen betalen zodra ze hun teruggave ontvangen hebben; we leggen dan uit dat dat niet realistisch is en dat geen enkele accountant zo werkt. Meer in het algemeen: de muur van bureaucratie waarop we stuiten, met name bij de Belastingdienst, SVB en UWV, kunnen wij, maar ook andere accountants, niet met onze blote handen afbreken voor onze clienten, hoe graag we dat ook zouden willen. Lange wachttijden en termijnen zorgen soms voor onbegrip. Het zou goed zijn als onze clienten zich zouden realiseren, dat onze frustratie aangaande overheidsinstanties even groot is als de hunne.

We hopen in de toekomst wat meer naamsbekendheid te krijgen en onze clientele uit te breiden. Tenslotte nemen wij altijd dat stapje extra: heeft iemand een probleem met zijn werkgever, bijvoorbeeld omdat een jaaropgave of ontslagbrief ontbreekt? Wij bellen de werkgever. Moet iemand op gesprek komen bij het UWV? Wij gaan mee om te tolken en te begeleiden. We gaan diepgravend te werk en zijn pas tevreden als de client dat ook is.

Of we workoholics zijn? In zekere zin moeten we dat zijn, we hebben geen keuze! We hebben beiden ook andere bezigheden, en om een bedrijf tot een succes te maken moet je echt gemotiveerd zijn. En dat zijn we! 

Of onze verwachtingen, die we koesterden bij oprichting van ons bedrijf, waarheid zijn geworden? Dat is een vraag, die net als bij alle andere aspecten van het leven, door ons beantwoord wordt met: het is anders dan we verwachtten, maar niet minder leuk!

In de toekomst willen we nog nauwer samen te werken met ons zusterbedrijf, Pomoc Holandia Tilburg, en onze wederzijdse kennis en kunde nog sterker samen te bundelen.

We weten uiteraard niet wat de toekomst brengt, maar we hopen een grote autoriteit te worden op het gebied van begeleiding van Poolse werknemers in Nederland. Tegen al deze Poolse werknemers zouden we willen zeggen: Hebt u een probleem, wij lossen het voor u op. Ons gecombineerde geheime wapen is: wij, Angelique en Maja, zijn native Nederlands respectievelijk native Pools, 1 van elk! We zijn in staat om in alle schimmige gebieden van de Poolse en Nederlandse bureaucratie door te dringen door onze achtergrond. We zien u online!

Het Begeleidingsbureau Pomoc Holandia Utrecht

Tel: +(31)0640267016

Mail: utrecht@pomocholandia.nl

Internet: www.pomocholandia.nl

Bezoekadres:

Montaubanstraat 53

3701HN Zeist

Nederland

Bezoektijden (op afspraak):

Ma t/m Vr 10:00 – 17:00

Andere dagen en tijden mogelijk in overleg

KvK: 77920961