3de spoor

Re-integratie spoor 3

Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), dan draagt hij zelf het risico voor arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van re-integratie komen dan voor zijn rekening. Als re-integratiebureau ondersteunt Pomoc Holandia werkgevers en werknemers ook bij deze re-integratietrajecten op het zogenoemde 3e spoor.

Re-integratieplicht WGA (spoor 3)

Een werkgever die eigenrisicodrager is, betaalt vaak minder arbeidsongeschiktheidspremies. Daartegenover staan verantwoordelijkheden en verplichtingen, waaronder de re-integratieplicht (spoor 3). Het doel van re-integratie 3e spoor is vinden van passend werk voor de (ex-)werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is verklaard en een WIA-uitkering ontvangt. De verantwoordelijkheid van de werkgever geldt voor zieke werknemers en ex-werknemers die een WGA-uitkering kregen toen ze nog bij de werkgever in dienst waren.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

Een werkgever heeft als eigenrisicodrager voor de WGA de volgende verantwoordelijkheden en verplichtingen:

  1. Betalen WGA-uitkering
  2. Betalen re-integratie
  3. Begeleiding tijdens re-integratie
  4. Toezien op wettelijke (re-integratie) verplichtingen

Een eigenrisicodrager blijft verantwoordelijk voor werknemers met een WGA-uitkering die niet meer bij het bedrijf werken. Ook als wordt gestopt met het eigenrisico dragerschap blijft de werkgever verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten. Dat geldt ook voor werknemers die ziek waren op het moment dat een werkgever nog eigenrisicodrager was en daarna pas een WGA-uitkering kregen.

Verwachtingen van (ex-)werknemer

Wettelijk mag een (ex-)werknemer van een werkgever verwachten dat die er alles aan doet om hem/haar weer aan het werk te krijgen. Andersom mag de werkgever verwachten dat de (ex-)werknemer er alles aan doet om passend werk te vinden. Een werkgever heeft de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als een werknemer zich niet houdt aan zijn verplichtingen.

Schadelast WGA beperken

Als een werknemer recht heeft op een WGA-uitkering, dan betaalt de (ex-)werkgever de eerste 10 jaar de volledige WGA-uitkering. Na 10 jaar betaalt UWV de uitkering. Als de (ex-)werknemer weer een eigen inkomen verdient, wordt de uitkeringslast beperkt. De inkomsten uit arbeid worden gekort op de WGA-uitkering.

Met een re-integratietraject (3e spoor) wordt een (ex-)werknemer begeleid naar passend werk, waarbij de resterende verdiencapaciteit van een werknemer zo volledig mogelijk te benutten is. Zo kan de schadelast van een eigenrisicodrager aanzienlijk beperkt worden. Een succesvol re-integratietraject is dus van grote waarde voor werknemer en werkgever. Kies daarom altijd voor een re-integratiebureau dat alle kennis en ervaring heeft voor een daadkrachtig re-integratietraject op spoor 3.

Waarom re-integratie spoor 3 bij Pomoc Holandia?

Als u kiest voor een re-integratietraject 3e spoor bij Pomoc Holandia dan kiest u voor een korte doorlooptijd, een persoonlijke benadering en ondersteuning van deskundige adviseurs (arbeidsdeskundigen, jobcoaches, jobhunters). Voor een succesvol traject zijn snelheid, daadkracht, duidelijkheid, maatwerk en persoonlijke aandacht cruciaal. Benut hiervoor onze kennis en jarenlange ervaring. Meer over onze aanpak vindt u hieronder (bij werkwijze).

Meer weten over re-integratie 3e spoor?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of onze aanpak voor een succesvol re-integratie spoor 3 traject? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek