Re-integratie van UWV

Personen die op zoek zijn naar werk met Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering die willen terugkeren naar het werk, kunnen vaak extra hulp en ondersteuning krijgen van het re-integratiebureau via het UWV. Het re-integratiebureau heeft een overeenkomst met het UWV voor individuele re-integratieprogramma’s voor mensen met WIA, WGA, ZW, WAO of WA-jong uitkering.

Re-integratie: persoonlijk en beslissend

Veel dingen veranderen wanneer je je baan verliest. Werk bepaalt het grootste deel van je leven. Het biedt voldoening, structuur en inkomen. Degenen die hun baan verliezen, kiezen er daarom voor om zo snel mogelijk naar een nieuwe baan te zoeken. Omdat hoe eerder, hoe groter de kans op succes. Maar wat als er iets misgaat en de periode van werkloosheid langer duurt?

Pomoc Holandia helpt bij re-integratie door middel van een geïndividualiseerd proces. Snelheid, vastberadenheid en duidelijkheid staan ​​voorop!

Re-integratiediensten voor UWV klanten

De re-integratiediensten die UWV inkoopt, zijn bestemd voor twee typen klanten.

 1. Klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG-uitkering)

Het kan dan gaan om klanten met een WGA, WIA, WAO of Wajong uitkering.

 1. Klanten met een ziektewetuitkering (ZW-uitkering)

Het kan dan gaan om flexwerkers (uitzendkrachten), klanten met een tijdelijke dienstbetrekking of ontslagwerklozen, die tijdens hun werkloosheidsperiode (WW-uitkering) arbeidsongeschikt zijn geraakt.

Voor alle klanten geldt dat door UWV moet zijn vastgesteld dat zij beschikken over arbeidsvermogen.

Soorten diensten via UWV

UWV kent twee typen re-integratiediensten voor klanten met een AG- of ZW-uitkering.

 1. Re-integratiedienst ‘Werkfit maken’

Deze ondersteuning is bedoeld om werkzoekenden voor te bereiden op een succesvolle terugkeer naar (betaald) werk. Een traject voor ‘Werkfit maken’ kan bestaan uit versterken van werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit of het beeld van de eigen arbeidsmarktpositie.

 1. De re-integratiedienst ‘Naar werk’

Onder ‘Naar werk’ vallen alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om een werkzoekende weer aan passend werk te helpen, in loondienst of als zelfstandig ondernemer. Wie een ‘Naar werk’ traject wil volgen, moet in staat zijn om te beginnen met werken. Anders komt een werkzoekende (eerst) in aanmerking voor ‘Werkfit maken’.

Terug naar het werk met begeleiding van Pomoc Holandia

Iedereen die na het kennismakingsgesprek (zonder enige toezegging) verder wil met Pomoc Holandia, zal eerst een re-integratieplan maken met onze persoonlijke begeleider. Zodra het UWV dit goedkeurt, begint het re-integratieproces.

Een zeer persoonlijke benadering staat centraal in onze aanpak. Samen verkennen we de mogelijkheden. Waarom werkte het niet eerder? Hoe is dit nu mogelijk? Wat geeft energie? Wat brengt rust? Wat zijn de beperkingen, valkuilen, capaciteiten en belangrijke kwaliteiten? Het geeft vertrouwen, passie en de juiste drive. Een belangrijke stap (op weg) naar passend werk dat voldoening schenkt.

Pomoc Holandia in 7 lijnen:

 1. Begeleidt cliënten zowel met fysieke als psychische problematiek
 2. Begeleidt de cliënt persoonlijk, individueel en op maat
 3. Ondersteunt de cliënt tijdens de beroepenoriëntatie
 4. Leert de cliënt assertief en effectief netwerken en solliciteren
 5. Plaatst de cliënten duurzaam door actieve jobhunting in diverse beroepsrichtingen
 6. Heeft een uitgebreid netwerk in diverse sectoren om te jobhunten
 7. Levert een effectieve nazorg