Verslaving

Negatieve verschijnselen veroorzaakt door de consumptie van alcoholische dranken vormen een groot maatschappelijk gevaar en alcoholconsumptie heeft vooral een negatieve invloed op de gezondheid van mensen.

Alcoholmisbruik draagt ​​bij aan de ontwikkeling van somatische en psychische aandoeningen en dit is een van de doodoorzaken. Alcoholisten ervaren een afname van hun arbeidscapaciteit en verslechtering van de arbeidsdiscipline. Dronkenschap veroorzaakt ook hoge criminaliteit. Dronken bestuurders zijn de daders in de meeste ongevallen.
Drugsverslaving is niet minder dan dronkenschap en gaat gepaard met misdaad, omdat drugsverslaafden in de eerste plaats vooral ernstige misdaden plegen om drugs in bezit te krijgen of te verwerven. Ten tweede plegen drugsverslaafden vaak misdaden onder directe invloed van drugs op de psyche. De relatie tussen drugsverslaving en criminaliteit komt ook tot uiting in het plegen van illegale daden in verband met illegale operaties met drugs (productie, bezit, distributie, verkoop). Drugsverslaving is een vreselijke ziekte in de moderne wereld. Onder drugsverslaafden zijn de sterftecijfers door drugsgebruik hoog, bovendien is drugsverslaving moeilijk te genezen.

Ook onder de Poolse (arbeids)migranten zijn dat veel voorkomende fenomenen. Vaak gepaard met de gedachte van “Lang leve de vrijheid in Nederland”, het Arbeidsproblematiek en vaak Bijzondere persoonlijke situatie.

Het verschil in mentaliteit, de druk die wordt “uitgeoefend”, verlorenheid, maar ook niet gewend zijn aan de ordelijke gang van zaken in Nederland zouden voor een terugval kunnen zorgen.

Onze aanpak kan er aan goed toedoen om dit problematiek onder de bevolking van Pools komaf in Nederland te verhelpen, minstens in de goede richting wegwijs te maken en te begeleiden.