Werkgevers

Pomoc Holandia helpt werkgevers en werknemers met maatwerk naar een duurzaam resultaat, gebruik makend van de expertise van ervaren begeleiders en coaches. Met onze jarenlange expertise en doelgerichte dienstverlening helpen wij uw personeel van Poolse afkomst ook buiten de werkvloer en nemen wij veel werk uit handen.

Werknemersbegeleiding

Uw personeel is uw kapitaal. U heeft er veel voor over, maar niet alles. Personeel kan immers een zware kostenpost zijn. Er zijn gelukkig slimme manieren om te besparen op personeelskosten.

Veel ondernemers uit het mkb en groot bedrijven hebben onvoldoende tijd of geld om te investeren in slagvaardig personeel. Maar bedrijven die hun mensen fit, energiek en gemotiveerd willen houden kunnen beroep doen op ons begeleidingsbureau. Onze Cliënt Adviseurs nemen veel ongepland werk uit uw handen. Zo begeleiden we de (nieuwe) werknemers met:

  • Huisvesting
  • Administratieve zaken
  • Gezondheidsbegeleiding
  • Gezinsbegeleiding
  • Jeugdbegeleiding
  • Trainingen
  • Workshops
  • Taallessen
  • Financiële zaken
  • Overig, maatwerk

De Cliënt Adviseurs van Pomoc Holandia kunnen goed luisteren, open vragen stellen, doorvragen, feedback geven en samenvatten wat er leeft onder uw medewerker(s).

Re-Integratie

Met de komst van de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen participeren in de samenleving. Het is de bedoeling dat iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of beperking aan de slag kan in het reguliere arbeidsproces. Re-integratie kan een belangrijk middel zijn om werkplekken te creëren en de werknemers weer aan het werk te helpen. Bent u er zelf klaar voor?

Re-integratie helpt in de eerste plaats een werkzoekende bij het opnieuw vinden van werk. Daarnaast ondersteunt een re-integratiebureau een werkgever bij het re-integratieproces. Re-integratie zorgt voor het creëren  van extra banen, leerwerkplaatsen en stageplaatsen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.  Denk aan mensen met een WW-, Wajong- of WWB-uitkering, mensen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn of jongeren op zoek naar een stage of leerwerkplek.

Pomoc Holandia is een authentiek begeleidingsbureau voor een aantal bevolkingsgroepen die moeilijk aan het arbeidsproces (weer) kunnen deelnemen. Pomoc Holandia is vastberaden en is slagvaardig om dat proces voor alle betrokkenen te versoepelen.