Gemeenten en Overheidsinstellingen

Al jaren, helemaal vanaf het ontstaan van onze organisatie hebben wij getracht om de nauwe banden met de gemeentelijke en overheidsinstellingen te onderhouden. Zo hebben we zichzelf volledig ingezet om vanuit het private initiatief de fraude te bestrijden door onder andere de juiste voorlichting te verlenen en door er op aan te zien, dat de alle betrokkenen de Nederlandse regelgeving en wetgeving in acht nemen.

Sindsdien is onze samenwerking alleen maar verbeterd en nauwer geworden. Steeds vaker doen de Nederlandse overheidsinstellingen beroep op onze mensen.

Ons begeleidingsbureau ondersteunt de (arbeids)migranten met het wijsmaken in de Nederlandse regel- en wetgeving. Tevens begeleiden we de gegadigden in het oplossen van een breed scala aan kwesties met de Nederlandse overheidsinstellingen.