Re-Integratie

Met de komst van de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen participeren in de samenleving. Het is de bedoeling dat iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of beperking aan de slag kan in het reguliere arbeidsproces. Re-integratie kan een belangrijk middel zijn om werkplekken te creëren en de werknemers weer aan het werk te helpen. Bent u er zelf klaar voor?

Re-integratie helpt in de eerste plaats een werkzoekende bij het opnieuw vinden van werk. Daarnaast ondersteunt een re-integratiebureau een werkgever bij het re-integratieproces. Re-integratie zorgt voor het creëren  van extra banen, leerwerkplaatsen en stageplaatsen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.  Denk aan mensen met een WW-, Wajong- of WWB-uitkering, mensen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn of jongeren op zoek naar een stage of leerwerkplek.

Pomoc Holandia is een ware begeleidingsbureau voor een aantal bevolkingsgroepen die moeilijk aan het arbeidsproces (weer) kunnen deelnemen. Pomoc Holandia is vastberaden en is slagvaardig om dat proces voor alle betrokkenen te versoepelen.