Re-Integratie

Re-integratie dienstverlening voor Poolse werknemers.

Persoonlijke ontwikkeling 

Het zorgen voor een gezonde organisatie gaat altijd hand in hand met de persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Want juist zij zijn vaak doorslaggevend voor het succes van een organisatie. De aandacht voor werkgeluk, vitaliteit, persoonlijk leiderschap en een goede werk-privé balans wordt daarom steeds belangrijker voor werknemers én werkgevers. 

Plezier in je werk 

Medewerkers kunnen zelf ook een grote rol spelen en de regie nemen voor hun ‘werkgeluk’, gefaciliteerd door hun werkgever. Pomoc Holandia helpt daarbij met adviezen, ontwikkelprogramma’s en trainingen.  

Want: 

 1. Ben je nog gelukkig in je werk?
 2. Benut je je talenten wel voldoende?
 3. Of is het tijd voor verandering en om je werk iets anders in te vullen?

Deze vraagstukken kunnen bij loopbaan coaching en onze trainingen doelgericht worden beantwoord. Met als resultaat: meer plezier in werk en een gezonde organisatie met vitale en veerkrachtige medewerkers. 

Goede werk-privé balans als basis voor succes 

Veel werknemers worstelen tegenwoordig met het vinden van een goede balans tussen hun werk en privé activiteiten. Als die balans verstoord wordt, breekt het mensen op. Dat zorgt voor minder werkgeluk en meer verloop, verzuim en de kosten daarvan.  

Er wordt dagelijks nogal wat gevraagd van medewerkers. Naast hun drukke werk zijn er vaak ook nog gedeelde taken thuis, een sociaal leven en soms bijvoorbeeld ook een studie. Dan kan de balans al snel verstoord raken. 

Meer zelfinzicht en evenwicht 

Ons programma en advies voor Werk-privé balans is gericht op het bewaren van evenwicht en vergroten van (zelf)inzicht. Tijdens trainingen kunnen deelnemers bijvoorbeeld met hulp van anderen leren signalen en patronen te herkennen. Zo krijgen medewerkers zelf de regie in handen om balans te creëren en behouden.  

Want: 

 1. Hoe doe je het nu? 
 2. Wat zou je anders kunnen doen?
 3. Wat heb je daarvoor nodig? 

Door zelfreflectie ontstaat meer inzicht in de balans tussen werk en privé. En wat hierin te verbeteren is. 

Snel en verantwoord weer aan de slag 

Stress- of burn-out klachten hoeven vaak niet te leiden tot langdurige uitval. Hoe moe en moedeloos iemand zich ook kan voelen. Naar onze ervaring kunnen medewerkers vaak al vrij snel weer (geheel of gedeeltelijk) aan de slag. En met plezier!  

Verantwoord weer aan de slag gaan, draagt vaak bij aan herstel. Dat vereist wel een zorgvuldige aanpak. Pomoc Holandia helpt werkgevers en medewerkers hierbij, bijvoorbeeld met advies en training. Zo zorgen wij voor het verminderen van stressklachten, voorkomen van een burn-out en herstel van burn-out klachten. 

Verantwoord het beste uit jezelf 

Ons programma Stress & Burn-out is bedoeld voor medewerkers die op een gezonde, gebalanceerde manier het beste uit zichzelf willen halen. 

Het doel kan zijn: 

 1. Voorkomen of verkorten van ziekteverzuim
 2. Stresssignalen leren herkennen
 3. Inzicht krijgen in persoonlijke energiegevers en -vreters
 4. De bronnen van stress leren aanpakken
 5. Zelf spanning leren reguleren
 6. Vaardigheden optimaliseren (relativeren, grenzen bewaken, timemanagement, delegeren, omgaan met conflicten, verminderen perfectionisme, ‘afkicken’ van werkverslaving). 

Persoonlijk leiderschap 

Persoonlijk leiderschap gaat over eigenaarschap en het vermogen van werkenden om zichzelf te leiden en sturen en om anderen in de organisatie te beïnvloeden.  

Wij maken persoonlijk leiderschap haalbaar 

Persoonlijk leiderschap gaat over eigenaarschap en het vermogen van werkenden om zichzelf te leiden en sturen en om anderen in de organisatie te beïnvloeden. Dit zorgt voor vitale en veerkrachtige medewerkers en een gezonde, slagvaardige organisatie. 

Maar waar begin je precies met persoonlijk leiderschap? Het betekent de regie nemen over je eigen werk, carrière, leven en ontwikkeling. Dat klinkt heel omvangrijk, maar wij maken het juist behapbaar en inzichtelijk met ons programma, advies en trainingen voor Persoonlijk leiderschap. 

Op weg met nieuwe inzichten 

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Persoonlijk leiderschap begint bij deze fundamentele vragen. Wij geven daarvoor nieuwe inzichten in de eigen persoonlijkheid, vaardigheden, drijfveren en kansen. Dat zet mensen in beweging en helpt ze op weg om doelen te realiseren door gebruik te maken van hun eigen kwaliteiten en talenten. Zonder in klassieke valkuilen te stappen. Zo neem je regie en word je minder geleefd. Om te kunnen doen en te zijn wat je echt wilt. 

Blijven ontwikkelen en op tijd bewegen 

Om aantrekkelijk te zijn (en blijven) op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat werknemers de regie nemen voor hun eigen motivatie, ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid. Dat zorgt voor betere carrièrekansen en grotere werkzekerheid. 

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Om carrièrekansen en werkzekerheid te vergroten, is het belangrijk dat werknemers ‘bij’ blijven en arbeidsmarktfit zijn. Zodat zij aansluiting houden bij de vereisten van de arbeidsmarkt. Bij welke werkgever? Dat maakt niet uit. Het kan zorgen voor baanbehoud, doorgroeien bij dezelfde werkgever of nieuw werk op een andere plek. Ons programma Arbeidsmarktfit blijven geeft meer carrièrekansen en is vooral gericht op het blijven ontwikkelen van de juiste vaardigheden. 

Versterken van motivatie en zelfdiscipline 

Pomoc Holandia helpt met adviezen, ontwikkelprogramma’s, trainingen en coaching en door het vergroten van zelfinzicht: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zijn mijn competenties en drijfveren? En door het versterken van motivatie en zelfdiscipline bij werknemers. Zodat zij daadwerkelijk en doelgericht nieuwe stappen kunnen zetten. Zo neem je regie voor je eigen loopbaan en carrièrekansen. 

Re-integratie 

Ons full service re-integratiebureau begeleidt werkgevers en werknemers bij re-integratietrajecten. Met een korte doorlooptijd, persoonlijke benadering en deskundige adviseurs. Duidelijkheid en daadkracht staan bij ons voorop. 

Onze werkwijze bij re-integratie 

Re-integratie is er in vele varianten. Ieder mens heeft immers zijn eigen kwaliteiten en interesses.  

Om een re-integratietraject te laten aansluiten op de persoonlijke kenmerken van de cliënt, is maatwerk dan ook een vereiste. Maar hoewel geen traject hetzelfde is, gelden er wel bepaalde standaard principes en een standaard fasering.  

Onderstaand geven wij u een indruk van onze werkwijze bij een re-integratie spoor 2 traject. 

1. Intake 

Wij voeren een verkennend gesprek met de cliënt om wensen en mogelijkheden goed op een rij te zetten. Dit is tevens de kennismaking met de persoonlijke trajectbegeleider die het hele traject het vaste aanspreekpunt blijft. De bevindingen worden voor de opdrachtgever in een rapportage gezet. 

Onze begeleiding blijft maatwerk. Na het intakegesprek zal worden aangegeven welke activiteiten en instrumenten concreet worden ingezet. 

2. Zelfonderzoek 

In deze fase wordt een cliënt (meer) bewust gemaakt van de eigen kracht, kwaliteiten en mogelijkheden. De cliënt leert initiatief nemen en omgaan met weerstand en veranderingen. Tijdens persoonlijke (coach)gesprekken en gerichte opdrachten leert hij/zij de eigen krachten, drijfveren en mogelijkheden kennen en grenzen stellen. 

Daarnaast staat de beroepenoriëntatie centraal. De beroepenoriëntatie heeft tot doel om de werknemer een realistisch en arbeidsmarktrelevante beroepsrichting te laten formuleren, passend bij zijn of haar kwaliteiten, vaardigheden, valkuilen, opleidingen en beperkingen. Aan het eind van deze fase heeft de cliënt zich een reëel beeld gevormd van de beroepsrichting waarin deze wil werken en de cliënt weet of de beroepskeuze haalbaar en realistisch is. 

3. Solliciteren 

Tijdens deze fase staat het zelfstandig solliciteren en benaderen van werkgevers centraal. De cliënt krijgt informatie over de arbeidsmarkt, opstellen van een CV, schrijven van een sollicitatiebrief en het voeren van sollicitatiegesprekken. 

Met een goed beeld van het persoonsprofiel en voldoende oriëntatie van de arbeidsmarkt gaat de cliënt actief potentiële werkgevers benaderen. Sturing hierbij is essentieel en wordt gegeven door de vaste trajectbegeleider. Ook leert de cliënt effectief netwerken en gebruik te maken van sociale media. 

4. Banenjacht 

Voor de banenjacht maakt de cliënt kennis met de vacaturezoekmachines. Dit handige hulpmiddel verzamelt alle gepubliceerde vacatures van diverse werkgevers en banensites. Dit scheelt tijd die nu besteed kan worden aan kwalitatief solliciteren. Onze trajectbegeleider helpt met het beoordelen van vacatures, jobhunting, vinden van zogeheten ‘verborgen vacatures’ (veel vacatures worden vervuld zonder openbare publicatie) en het benaderen van werkgevers die passen bij het zoekprofiel. 

Re-integratie vanuit UWV 

Werkzoekenden met een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering die weer aan de slag willen, kunnen via UWV vaak extra hulp en ondersteuning krijgen van een re-integratiebureau. Een re-integratiebureau heeft een overeenkomst met UWV voor individuele re-integratietrajecten voor mensen met een WIA, WGA, ZW, WAO of WA-jong uitkering. 

Re-integratie: persoonlijk en met daadkracht 

Er verandert een heleboel als je je baan verliest. Werk bepaalt een groot deel van je leven. Het geeft voldoening, structuur en inkomen. Wie zijn baan verliest, gaat daarom het liefst zo snel mogelijk op zoek naar nieuw werk. Want hoe eerder, hoe groter de kans op succes. Maar wat als het tegenzit en de periode van werkloosheid toch langer duurt? Pomoc Holandia helpt bij re-integratie met een persoonlijk traject op maat. Daarbij staan snelheid, daadkracht en duidelijkheid voorop! 

Re-integratiediensten voor UWV klanten 

De re-integratiediensten die UWV inkoopt, zijn bestemd voor twee typen klanten. 

 • Klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AG-uitkering) 

Het kan dan gaan om klanten met een WGA, WIA, WAO of Wajong uitkering. 

 • Klanten met een ziektewetuitkering (ZW-uitkering) 

Het kan dan gaan om flexwerkers (uitzendkrachten), klanten met een tijdelijke dienstbetrekking of ontslagwerklozen, die tijdens hun werkloosheidsperiode (WW-uitkering) arbeidsongeschikt zijn geraakt. 

Voor alle klanten geldt dat door UWV moet zijn vastgesteld dat zij beschikken over arbeidsvermogen. 

Soorten diensten via UWV 

UWV kent twee typen re-integratiediensten voor klanten met een AG- of ZW-uitkering. 

 • Re-integratiedienst ‘Werkfit maken’ 

Deze ondersteuning is bedoeld om werkzoekenden voor te bereiden op een succesvolle terugkeer naar (betaald) werk. Een traject voor ‘Werkfit maken’ kan bestaan uit versterken van werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit of het beeld van de eigen arbeidsmarktpositie. 

 • De re-integratiedienst ‘Naar werk’  

Onder ‘Naar werk’ vallen alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om een werkzoekende weer aan passend werk te helpen, in loondienst of als zelfstandig ondernemer. Wie een ‘Naar werk’ traject wil volgen, moet in staat zijn om te beginnen met werken. Anders komt een werkzoekende (eerst) in aanmerking voor ‘Werkfit maken’. 

Weer aan de slag met Pomoc Holandia 

Wie na een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek verder wil met Pomoc Holandia maakt eerst samen met onze persoonlijk coach een re-integratieplan. Zodra UWV dit heeft goedgekeurd, begint het re-integratietraject. 

Centraal in onze aanpak staat een zeer persoonlijke benadering. Samen onderzoeken we de mogelijkheden. Waarom lukte het eerder niet? Hoe kan het nu wel? Wat geeft energie? Wat brengt rust? Wat zijn beperkingen, valkuilen, mogelijkheden en belangrijke kwaliteiten? Dat geeft vertrouwen, passie en de juiste drive. Een belangrijke stap (op weg) naar passend werk dat voldoening geeft. 

Pomoc Holandia in 7 regels: 

 1. Begeleidt cliënten zowel met fysieke als psychische problematiek
 2. Begeleidt de cliënt persoonlijk, individueel en op maat
 3. Ondersteunt de cliënt tijdens de beroepenoriëntatie
 4. Leert de cliënt assertief en effectief netwerken en solliciteren
 5. Plaatst de cliënten duurzaam door actieve job hunting in diverse beroepsrichtingen 
 6. Heeft een uitgebreid netwerk in diverse sectoren om te job hunten
 7. Levert een effectieve nazorg 

Re-integratie 2e spoor traject? 

Als re-integratiebureau ondersteunt Pomoc Holandia werkgevers en werknemers ook bij re-integratietrajecten op het zogenoemde ‘re-integratie 2e spoor’. Deze route van re-integratie start als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en er binnen de organisatie van de werkgever geen passend werk beschikbaar is. Dan zoeken we samen naar een passende functie bij een nieuwe werkgever. 

Geen passend werk bij de eigen werkgever? 

Als een werkgever geen passend werk kan bieden voor re-integratie, is de werkgever verplicht om een 2e spoor traject in te zetten. Hij laat de werknemer dan intensief ondersteunen bij het vinden van passend werk bij een nieuwe werkgever. Deze verplichting uit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) wordt meestal uitbesteed aan een re-integratiebureau, gespecialiseerd in begeleiden en bemiddelen voor re-integratie voor spoor 2 (zoals Pomoc Holandia). 

Let op! 

Het oordeel dat er geen passend werk is bij de werkgever, moet zorgvuldig onderbouwd worden. Hier ligt ook een taak voor de arbeidsdeskundige. 

Waarom een spoor 2 traject bij Pomoc Holandia? 

Als u kiest voor een re-integratietraject 2e spoor bij Pomoc Holandia dan kiest u voor een korte doorlooptijd, een persoonlijke benadering en ondersteuning van deskundige adviseurs (arbeidsdeskundigen, loopbaancoaches, jobhunters). Voor een succesvol traject zijn snelheid, daadkracht, duidelijkheid, maatwerk en persoonlijke aandacht cruciaal. Benut hiervoor onze kennis en jarenlange ervaring. Meer over onze aanpak vindt u hieronder (bij werkwijze). Wilt u meer weten? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Re-integratie spoor 3 

Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), dan draagt hij zelf het risico voor arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van re-integratie komen dan voor zijn rekening. Als re-integratiebureau ondersteunt Pomoc Holandia werkgevers en werknemers ook bij deze re-integratietrajecten op het zogenoemde 3e spoor. 

Re-integratieplicht WGA (spoor 3) 

Een werkgever die eigenrisicodrager is, betaalt vaak minder arbeidsongeschiktheidspremies. Daartegenover staan verantwoordelijkheden en verplichtingen, waaronder de re-integratieplicht (spoor 3). Het doel van re-integratie 3e spoor is vinden van passend werk voor de (ex-)werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is verklaard en een WIA-uitkering ontvangt. De verantwoordelijkheid van de werkgever geldt voor zieke werknemers en ex-werknemers die een WGA-uitkering kregen toen ze nog bij de werkgever in dienst waren. 

Verantwoordelijkheden en verplichtingen 

Een werkgever heeft als eigenrisicodrager voor de WGA de volgende verantwoordelijkheden en verplichtingen: 

 1. Betalen WGA-uitkering
 2. Betalen re-integratie
 3. Begeleiding tijdens re-integratie
 4. Toezien op wettelijke (re-integratie) verplichtingen 

Een eigenrisicodrager blijft verantwoordelijk voor werknemers met een WGA-uitkering die niet meer bij het bedrijf werken. Ook als wordt gestopt met het eigenrisico dragerschap blijft de werkgever verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten. Dat geldt ook voor werknemers die ziek waren op het moment dat een werkgever nog eigenrisicodrager was en daarna pas een WGA-uitkering kregen. 

Verwachtingen van (ex-)werknemer 

Wettelijk mag een (ex-)werknemer van een werkgever verwachten dat die er alles aan doet om hem/haar weer aan het werk te krijgen. Andersom mag de werkgever verwachten dat de (ex-)werknemer er alles aan doet om passend werk te vinden. Een werkgever heeft de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als een werknemer zich niet houdt aan zijn verplichtingen. 

Schadelast WGA beperken 

Als een werknemer recht heeft op een WGA-uitkering, dan betaalt de (ex-)werkgever de eerste 10 jaar de volledige WGA-uitkering. Na 10 jaar betaalt UWV de uitkering. Als de (ex-)werknemer weer een eigen inkomen verdient, wordt de uitkeringslast beperkt. De inkomsten uit arbeid worden gekort op de WGA-uitkering. 

Met een re-integratietraject (3e spoor) wordt een (ex-)werknemer begeleid naar passend werk, waarbij de resterende verdiencapaciteit van een werknemer zo volledig mogelijk te benutten is. Zo kan de schadelast van een eigenrisicodrager aanzienlijk beperkt worden. Een succesvol re-integratietraject is dus van grote waarde voor werknemer en werkgever. Kies daarom altijd voor een re-integratiebureau dat alle kennis en ervaring heeft voor een daadkrachtig re-integratietraject op spoor 3. 

Waarom re-integratie spoor 3 bij Pomoc Holandia? 

Als u kiest voor een re-integratietraject 3e spoor bij Pomoc Holandia dan kiest u voor een korte doorlooptijd, een persoonlijke benadering en ondersteuning van deskundige adviseurs (arbeidsdeskundigen, jobcoaches, jobhunters). Voor een succesvol traject zijn snelheid, daadkracht, duidelijkheid, maatwerk en persoonlijke aandacht cruciaal. Benut hiervoor onze kennis en jarenlange ervaring. Meer over onze aanpak vindt u hieronder (bij werkwijze). 

Meer weten over re-integratie 3e spoor? 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of onze aanpak voor een succesvol re-integratie spoor 3 traject? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek