2de spoor

0 Comments

Re-integratie 2e spoor traject? Als re-integratiebureau ondersteunt Pomoc Holandia werkgevers en werknemers ook bij re-integratietrajecten op het zogenoemde ‘re-integratie 2e spoor’. Deze route van re-integratie start als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en er binnen de organisatie van de werkgever geen passend werk beschikbaar is. Dan zoeken we samen naar een passende functie bij een nieuwe werkgever. Geen geschikte baan voor uw werknemer? Als een werkgever geen geschikt werk kan aanbieden voor re-integratie, is de werkgever verplicht om een 2e spoor traject in te zetten. Vervolgens geeft hij de medewerker intensieve ondersteuning bij het vinden van een geschikte baan bij een nieuwe werkgever. Deze verplichting uit de Wet Verbetering Poortwachter […]