3de spoor

0 Comments

Re-integratie spoor 3 Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), dan draagt hij zelf het risico voor arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van re-integratie komen dan voor zijn rekening. Als re-integratiebureau ondersteunt Pomoc Holandia werkgevers en werknemers ook bij deze re-integratietrajecten op het zogenoemde 3e spoor. Re-integratieplicht WGA (spoor 3) Een werkgever die eigenrisicodrager is, betaalt vaak minder arbeidsongeschiktheidspremies. Daartegenover staan verantwoordelijkheden en verplichtingen, waaronder de re-integratieplicht (spoor 3). Het doel van re-integratie 3e spoor is vinden van passend werk voor de (ex-)werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is verklaard en een WIA-uitkering ontvangt. De verantwoordelijkheid van de werkgever geldt voor zieke […]