Verslaving

0 Comments

Negatieve verschijnselen veroorzaakt door de consumptie van alcoholische dranken vormen een groot maatschappelijk gevaar en alcoholconsumptie heeft vooral een negatieve invloed op de gezondheid van mensen. Alcoholmisbruik draagt ​​bij aan de ontwikkeling van somatische en psychische aandoeningen en dit is een van de doodoorzaken. Alcoholisten ervaren een afname van hun arbeidscapaciteit en verslechtering van de arbeidsdiscipline. Dronkenschap veroorzaakt ook hoge criminaliteit. Dronken bestuurders zijn de daders in de meeste ongevallen. Drugsverslaving is niet minder dan dronkenschap en gaat gepaard met misdaad, omdat drugsverslaafden in de eerste plaats vooral ernstige misdaden plegen om drugs in bezit te krijgen of te verwerven. Ten tweede plegen drugsverslaafden vaak misdaden onder directe invloed van […]