WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de WMO.

Hieronder wordt uitgelegd wat de WMO (in 2020) precies inhoudt.

• De mogelijkheden voor hulp en voorzieningen uit de WMO
• Hoe je hulp en ondersteuning vanuit de WMO kunt aanvragen
• Welke voorwaarden en procedures er gelden
• Hoe kan ik ondersteuning vanuit de WMO aanvragen?

De WMO is bedoeld voor burgers die thuis ondersteuning nodig hebben om zo zelfredzaam te blijven. De WMO is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te blijven doen (te participeren) in de samenleving.

Mogelijke ondersteuning via WMO en Pomoc Holandia:

Hulp in de huishouding:

 • Begeleiding bij de organisatie van het huishouden.
 • Begeleiding bij het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden.

Individuele begeleiding:

 • Begeleiden bij het Budgetteren.
 • Overzicht in schulden.
 • Contact met schuldeisers.
 • Post verwerken.
 • Begeleiding bij aanmelding bij instanties.
 • Begeleiding bij gesprekken met instanties.

Psychische stabiliteit:

 • Psycho-educatie.
 • Signaleringsplan maken en/of toepassen.
 • Afstemming met behandelaar.
 • Toeleiding naar ondersteuning bij zorg.
 • Planning maken voor uit te voeren taken en activiteiten.
 • Begeleiden bij het maken en nakomen van afspraken met anderen.

Dagbesteding op maat:

 • Interesses onderzoeken in het kader van een passende dag invulling.
 • Het aanbieden van passende activiteiten.
 • Een invulling geven van de dag structuur.
 • Coaching gesprekken op locatie.
 • Een invulling geven van de dag structuur.
 • Gezin en huiselijke relaties:
 • Communicatie vaardigheden tussen huisgenoten / niet samenwonende partner en cliënt verbeteren.
 • Inzicht van huisgenoten / gezinsleden / niet-inwonende partner op functioneren en gedrag van cliënt vergroten.
 • Toepassen meldcode / kind check in geval van huiselijk geweld of mishandeling.
 • Ouders Inzicht geven bij problematiek kind.
 • Ouders handvatten aanreiken ten aanzien van het opvoeden en begeleiden van hun kind.

Sociaal netwerk:

 • Opbouwen van het sociaal netwerk.
 • Vriendschappen leren aangaan en/of leren behouden.
 • Vermijden van schadelijke contacten.
 • Begeleiding van de mantelzorger om draagkracht / draaglast weer in balans te krijgen.
 • Het in kaart brengen van het sociaal netwerk om de mantelzorger te ontlasten.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van hulp via de WMO? Dan kun je via Pomoc Holandia een cliëntbegeleider inschakelen. Deze persoon helpt je met informatie en geeft advies bij het regelen van hulp en ondersteuning.

Stappenplan om hulp en ondersteuning vanuit de WMO aan te vragen:

 1. Zich aanmelden bij Pomoc Holandia:
  Samen met de cliënt en zijn omgeving wordt de situatie geanalyseerd. We kijken naar alle leefdomeinen en naar alle factoren die van belang zijn. Daarbij brendgen we de problemen en krachten van de cliënt in kaart. De mate van zelfredzaamheid van de cliënt wordt in beeld gebracht per leefdomein en het gewenste ontwikkelperspectief.
 2. Plan van Aanpak – Wat is het doel?
  Samen met de cliënt bepalen we welk resultaat hij of zij wil bereiken en welke stap de cliënt in de zelfredzaamheid hierbij wil en kan maken. Welke aard van begeleiding is nodig om de gewenste resultaten te behalen; is dat ondersteuning, activering of monitoring (waakvlam)?
 3. Akkoord op ondersteuning:
  Het plan wordt gecontroleerd en ingediend bij de juiste instelling.
  De gemeente geeft een akkoord op de duur en intensiteit van de ondersteuning zoals in het ondersteuningsplan vermeld is.
 4. Start van de Zorg:
  Zodra het akkoord voor de ondersteuningsplan is gegeven, start de levering van de ondersteuning. U wordt door onze Pools / Nederlands sprekende begeleiders begeleid.
  De duur van begeleiding hangt af van de benodigde intensiteit, maar men kan 3 tot 12 maanden verwachten.

De cliëntbegeleider Pomoc Holandia


De begeleider bespreekt samen met u uw persoonlijke situatie. Wat kunt u zelf, wat kunnen de mensen om u heen voor u doen en welke begeleiding heeft u daarnaast nodig? Op basis van dit gesprek wordt bepaald hoeveel en welke vorm van begeleiding / ondersteuning u precies krijgt.

De begeleider kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij:

 • dagelijkse problemen oplossen, beslissingen nemen en informatie inwinnen;
 • dagelijkse taken zoals de was, eten koken, etc.
 • een dag- en nachtritme en structuur in uw leven;
 • geld beheren en administratieve taken afhandelen;
 • samen de winkel bezoeken, zodat u zelf boodschappen kunt blijven doen;
 • uw sociaal netwerk onderhouden;
 • het draaglijk houden van het leven.

Pomoc Holandia

Pomoc Holandia is een klein, vooruitstrevende organisatie met betrokken zorgprofessionals. Wij zijn er voor iedereen in Tilburg en omstreken; vooral voor Poolse burgers in Nederland. U kunt bij ons rekenen op uitstekende begeleiding door een vast, klein team.

Het begeleidingsbureau voor de Poolse burgers in Nederland.

Belastingdienst.

Rijksoverheid.