WMO

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de WMO.

Hieronder wordt uitgelegd wat de WMO (in 2020) precies inhoudt.

 • De mogelijkheden voor hulp en voorzieningen uit de WMO.
 • Hoe je hulp en ondersteuning vanuit de WMO kunt aanvragen
 • Welke voorwaarden en procedures er gelden
 • Wat de WMO kost
 • Hoe kan ik ondersteuning vanuit de WMO aanvragen?

De WMO is bedoeld voor burgers die thuis ondersteuning nodig hebben om zo zelfredzaam te blijven. De WMO is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te blijven doen (te participeren) in de samenleving.

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van hulp via de WMO? Dan kun je een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen. Deze persoon helpt je met informatie en geeft advies bij het regelen van hulp en ondersteuning.

 

De cliëntondersteuner

De begeleider bespreekt samen met u uw persoonlijke situatie. Wat kunt u zelf, wat kunnen de mensen om u heen voor u doen en welke begeleiding heeft u daarnaast nodig? Op basis van dit gesprek wordt bepaald hoeveel en welke vorm van begeleiding / ondersteuning u precies krijgt.

 

De begeleider kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij:

 • dagelijkse problemen oplossen, beslissingen nemen en informatie inwinnen;
 • dagelijkse taken zoals de was, eten koken, etc.
 • een dag- en nachtritme en structuur in uw leven;
 • geld beheren en administratieve taken afhandelen;
 • samen de winkel bezoeken, zodat u zelf boodschappen kunt blijven doen;
 • uw sociaal netwerk onderhouden;
 • het draaglijk houden van het leven.

 

Pomoc Holandia

Pomoc Holandia is een kleine, vooruitstrevende organisatie met betrokken zorgprofessionals. Wij zijn er voor Poolse burgers in Tilburg en omstreken. U kunt bij ons rekenen op uitstekende begeleiding door een vast, klein team.

 

WMO op Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015

Jeugdhulp op Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag-en-antwoord/vormen-jeugdhulp-jeugdzorg