BELASTINGDIENST
IB Zeznanie podatkowe form P – 1 os, zamedlowani
IB Zeznanie podatkowe form P – 2os
IB Zeznanie podatkowe form C – 1 os, niezameldowani
IB Zeznanie podatkowe form C – 2 os
IB Zeznanie podatkowe form M – 1 os, przez część roku zameldowani w NL
IB Zeznanie podatkowe form M – 2 os
IB Zeznanie podatkowe form T – 1 os, dla młodych
IB Zeznanie podatkowe form F – 1 os, po śmierci
Wypełnienie form WERELDINKOMEN 
Dofinansowanie  – toeslagen
Zmiany w dofin./zatrzymanie dofin.
Rezydencja podatkowa
Przekazanie numeru konta
Zaświadczenie o dochodzie IB60
Przedpłata podatkowa -voorlopige aanslag 
Odroczenie – uitstel
Odwołanie – bezwaar
Doradztwo podatkowe prywatne
Doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców
Porady biznesowe
Administracja firmowa (Utrecht)
Pojazdy
BPM – od zakupu
MRB – podatek drogowy
MRB+BPM
Zatrzymanie podatku drogowego MRB
Zatrzymanie podatku BPM
RDW
Wszystkie sprawy związane z RDW
UWV
Zasiłek dla bezrobotnych
Wniosek (indywidualny) WW z meldunkiem
Wniosek (indywidualny) WW bez meldunku
Pełna pomoc przy WW (zasady w osobnej ofercie)
Transfer zasiłku WW E303/PDU2
Formularz inkomstenopgave
Przekazanie zmian wijzigingsformulier
Profesjonalne CV po NL (podstawowe)
List motywacyjny po NL
Spotkanie w UWV – werkcoach 
Wystąpienie o formularz U1/E301
Asysta na targach pracy lub inform.bij.
Zasiłek chorobowy
Zgłoszenie chorobowego ZW
Pełna pomoc przy ZW (zasady w osobnej ofercie)
Formularz ZW – online doorgeven
Formularz ZW – telefonisch doorgeven
Spotkanie z lekarzem na komisji 
Spotkanie z arbeidsdeskundige
Zasiłek macierzyński WAZO
Wniosek/zgłoszenie o rente WIA
Odwołanie od decyzji
Skarga na pracę urzędu
Nostyfikacja dyplomu
Uzyskanie dodatkowej informacji (bez pakietu)
Telefon do urzędu UWV
GMINA
Pomoc przy wyrobieniu BSN – RNI (z / bez dojazdem)
Pomoc przy wyrobieniu BSN – RNI Inne
Umówienie na spotkanie w gminie/RNI 
BSN na part.fiskalnego, koresp. 
Przemeldowanie online
Przemeldowanie na formularzu (problem)
Wymeldowanie – emigracja bez zainteres.
Karta parkingowa
Założenie DigiD
Rejestracja psa w gminie
Zasiłek socjalny
Podatki gminne na raty
Krótka porada online dot gminna
Inne spotkania w gminie
Pierwszy meldunek w gminie
Uittreksel gemeente
SVB
Zasiłek rodzinny – kinderbijslag NL (do wydania decyzji)
Kinderbijslag – korespondencja po wyd. dec
Inne 
MEDIA
Zgłoszenie dostawca wody
Zgłoszenie dostawca G/E własna inicjatywa
Zgłoszenie dostawca G/E z wyszukaniem
Podanie liczników W/G/E
Internet – nowy kontrakt własna inicjatywa
Internet – nowy kontrakt z wyszukaniem
Internet – przeniesienie na nowy adres
Wypowiedzenie umów
BANK
Pomoc przy założeniu konta osoby niezameld
Pomoc przy aktywacjach etc
Rezydencja fiskalna w banku
Inne  
ZDROWIE
Pomoc przy założeniu ubezp. Zdrowot.
Formularz E106/S1
Zamówienie EHIC
Zamówienie leków
Deklaracja kosztów ubezp.
Lekarz domowy i szpital
Zapisanie do lekarza domowego 
Przeniesienie lekarza domowego
Zapisanie do dentysty
Zapisanie do ortodonty
Asysta w szpitalach ETZ  
Ciąża i dzieci
Zapisanie do położnej + umówienie na spotkanie
Spotkania u położnej
Asysta na USG 20tyg
Asysta uznanie ojcostwa
Pełna asysta w czasie porodu
Plan porodu
Spotkanie zapoznawcze z Michaliną
Ciąża – Cały kurs
Znalezienie i zapisanie do KDV lub gastouder 
Znalezienie i zapisanie do VSO i/lub BSO
Zapisanie do szkoły (z asystą)
Spotkanie w Consultatiebureau
Zorganizowanie dentysty ,,od dzieci” 
Zapisanie do szkoły specjalnej
Zapisanie na testy TOS
JW / WMO
Intake (Deel 1 JW / WMO – informatie mogelijkheden)
Intake (Deel 1 JW / WMO – advies mogelijkheden)
Wsparcie przez cały okres przez naszych asystentów
(Rodziny / Młodzież / Dorośli)
REINTEGRACJA ZAWODOWA
Wsparcie przez cały okres przez naszych asystentów
KORPORACJE MIESZKANIOWE
Zapisanie do korporacji mieszkaniowej
+ koszta korporacji ‘(z ustawieniami dochodów)
Urgentie – wniosek
Urgentie – wniosek + dowody
Urgentie – EID – wniosek
Urgentie – EID – wniosek + dowody
POZOSTAŁE sprawy administacyjne
Zmiana adresu i podanie do instytucji
Pozostałe ubezpieczenia (wsparcie)
Rozłożenie długu na raty
Wykonanie tel. w indywidualniej sprawie
Konsultacje w biurze – krótka do 30 min
Konsultacje w biurze – do 60 min
Stipp i inne emerytalne (wyciągnięcie składek)
Wypowiedzenie umowy o pracę
Wypowiedzenie innych umów
Wypowiedzenie innych umów
BKR aanvraag dla NL bank
BKR aanvraag dla nie-NL bank
VOG online
VOG overig
POZOSTAŁE sprawy administacyjne poza EU
Zaproszenia z poza EU
IND Groene kaart
Kwestie prawne
Porady prawne
Spory prawne
Spory sądowe
Odszkodowania