Jak wspomnieliśmy wcześniej, poszerzamy obszar naszej pracy w różnych dziedzinach, bo społeczeństwo tego od nas wymaga. Jest to jeden z nowych kroków, które podejmujemy, aby wspierać klientów w regionach oraz kierować i/lub mianować profesjonalistów.

Pomoc Holandia posiada liczną sieć profesjonalistów w rejonach pracy, w których można (tymczasowo) zatrudniać pracowników. Każdy pracownik jest przez nas osobiście wybierany na podstawie wiedzy i doświadczenia. Mężczyźni i kobiety z pasją do wykonywanego zawodu i zdrową chęcią wykazania się. Pracownicy mogą być natychmiast rozmieszczeni.

Pomoc Holandia ma dwie formy oddelegowania:

Oddelegowanie Projektowe: oddelegowanie pracowników do nieprzewidzianych zadań, projektów, oddelegowanie podczas urlopu macierzyńskiego, choroby stałego pracownika, itp.

Oddelegowanie Akwizycyjne: Załóżmy, że Państwa organizacja ma wakat / miejsce pracy, do którego chce Państwo zatrudnić naszego specjalistę. Oczywiście chętnie współpracujemy z tym pod pewnymi warunkami.

Nasi pracownicy:

  • Mówią po holendersku
  • Mówią w języku angielskim i/lub niemieckim i/lub francuskim
  • Mówią co najmniej 1 językiem wschodnioeuropejskim
  • Odbyli niezbędne szkolenie na poziomie MBO lub HBO
  • Brali udział w okresowych kursach odświeżających
  • Mają doświadczenie w tej dziedzinie
  • Mieszkają w Państwa okolicy

Nasi pracownicy mogą być rozmieszczeni w następujących sektorach:

  • Domena społecznościowa
  • Opieka domowa, itd.