Stawki podatkowe w 2022 w Holandii. Część 1 – BOX 1. Twój dochód z pracy i domu.

Stawki podatkowe w 2022 w Holandii.

Część 1 – BOX 1. Twój dochód z pracy i domu.

Na tej stronie znajdziesz przegląd najważniejszych stawek podatkowych obowiązujących w roku kalendarzowym 2022.

Podatki 2022 – BOX 1

W BOX 1 Twój dochód z pracy i domu jest opodatkowany. Poniżej możesz zobaczyć progi podatkowe dla podatku dochodowego dla BOX 1 na rok 2022. Stawki te są ważne m.in. przy obliczaniu miesięcznych kosztów netto kredytu hipotecznego.

W 2022 r. pozostaną w zasadzie tylko 2 progi podatkowe (4 w przeszłości).

Dochód w BOX 1 – do wieku emerytalnego
Próg 1: do 69 398 € – 37,07 %
Próg 2: od 69 398 € – 49,50 %

Dochód w BOX 1 – wiek emerytalny i urodzeni po 1 stycznia 1946 r.
Próg 1: do 35 472 € – 19,17%
Próg 2: od 35 472 € do 69 398 € – 37,07 %
Próg 3: od 69 398 € – 49,50 %

Dochód w BOX 1 – wiek emerytalny i urodzeni przed 1 stycznia 1946 r.
Próg 1: do 36 409 € – 19,17%
Próg 2: od 36 409 € do 69 398 € – 37,07 %
Próg 3: od 69 398 € – 49,50 %

Od 2022 r. wiek emerytalny w Holandii będzie wynosił 66 lat i 7 miesięcy.

Wysokość ryczałtu z tytułu posiadania własnego domu 2022 (Eigenwoningforfait 2022)

Poniższa tabela przedstawia stawki (skalę), które dotyczą wysokości ryczałtu z tytułu posiadania własnego domu w 2022 roku.

Wartość WOZ odWartość WOZ doStały procent
012 500 €0 %
12 501 €25 000 €0,15 %
25 001 €50 000 €0,25 %
50 001 €75 000 €0,35 %
75 001 €1 130 000 €0,45 %
od 1.130.001 €5.085 € powiększone o 2,35% od kwoty powyżej 1.130.000 €

Co zawiera BOX 1?

W BOX 1 opodatkowany jest dochód z pracy i domu. Dochód podlegający opodatkowaniu oblicza się, sumując wszystkie źródła dochodu i odejmując wszystkie pozycje podlegające odliczeniu. Poniżej wymieniliśmy dla Ciebie najważniejsze pozycje:

Dodaj razem:

 • wynagrodzenie z pracy;
 • dochód z działalności gospodarczej;
 • dochód z innej działalności, np. zlecenia;
 • dochody ze świadczeń socjalnych i emerytury;
 • dochód z produktów rentowych;
 • dochód z opłaty przejściowej;
 • dochód z alimentów (alimenty partnerskie);
 • wysokość ryczałtu z tytułu posiadania własnego domu.

Odejmij od tego:

 • odsetki zapłacone od zadłużenia własnego domu (tj. hipoteka, nie kredyt konsumentki);
 • zniżka dla przedsiębiorcy;
 • zniżka pracownicza;
 • wydatki na rezerwy dochodowe;
 • alimenty zapłacone;
 • inne wydakti osobiste.

W momencie, gdy wymienisz powyższe elementy, w końcu uzyskasz wynik: dochód podlegający opodatkowaniu z pracy i domu. Jesteś winien podatek dochodowy od tego salda. W powyżej tabeli możesz zobaczyć, jaką stawkę podatku musisz zapłacić.

Odsetki zapłacone od własnego zadłużenia mieszkaniowego (hipoteki)

Ważną pozycją podlegającą odliczeniu w BOX 1 są odsetki zapłacone od zadłużenia mieszkaniowego zajmowanego przez właściciela, znane również jako odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego.

W przeszłości maksymalny procent odliczenia dla odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego był równy maksymalnemu procentowi w BOX 1 (49,50%) w 2022 r.

Jednak maksymalny procent, od którego można odliczyć odsetki, został wycofany od 2014 r.

Redukcja ta potrwa do roku kalendarzowego 2023, w którym maksymalny procent wyniesie około 37%.

W 2022 r. maksymalna stawka odliczeń odsetek będzie wynosiła 40% (w 2021 r. 43%).