Wsparcie DOROSŁYCH obywateli polskich zameldowanych w Tilburgu, Waalwijku i okolicach.

Od 01-01-2023 Pomoc Holandia została jedyną polską organizacją, z którą współpracujące gminy regionu Tilburg i Waalwijk (Hart van Brabant) współpracują w zakresie wsparcia DOROSŁYCH obywateli polskich zameldowanych w tych gminach.

Co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, że Pomoc Holandia oferuje wsparcie w następujących obszarach:

  1. Mieszkania i gospodarstwo domowe
  2. Administracja i Finanse
  3. Stabilność psychiczna
  4. Partycypacja społeczna
  5. Relacje rodzinne i domowe
  6. Sieć społecznościowa / relacje

Robimy to na podstawie ustawy o pomocy społecznej ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning – WMO) i jesteśmy w całości finansowani z budżetów socjalnych.

Oznacza to, że nasi podopieczni ponoszą jedynie ustawowy wkład własny oraz ponoszą koszty rozmowy wstępnej

Ustawowy wkład własny Wmo

Płacisz €19,00 miesięcznie za większość pomocy i wsparcia WMO do swojej gminy. Stawka dotyczy wszystkich udogodnień dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz ogólnych udogodnień związanych z długoterminową relacją pomocy. Trwała relacja pomocy oznacza, że ​​będziesz otrzymywać stałe wskazówki lub pomoc przez dłuższy okres czasu (3 / 6 / 9 / 12 miesięcy).

Ta stawka dotyczy wszystkich, niezależnie od dochodów, majątku lub użytkowania. Jest to stawka maksymalna. Oznacza to, że gminy mogą ustalić niższy wkład własny. Na przykład dla gospodarstw domowych o minimalnym dochodzie.

W Tilburgu, Waalwijk i okolicach wsparcie bedzie udzielane przez Pomoc Holandia – Jedyną polską organizacją, z którą współpracujące gminy regionu Tilburg i Waalwijk (Hart van Brabant) współpracują w zakresie wsparcia DOROSŁYCH obywateli polskich zameldowanych w tych gminach.