Polacy Aktywni

Tilburg Polacy Aktywni:

https://www.facebook.com/groups/TilburgPolacyAktywni/

TILBURG – Sprzedaje (aktywni):

https://www.facebook.com/groups/TilburgSprzedajeAktywni/

TILBURG – Pracuje (aktywni):

https://www.facebook.com/groups/tilburgpracujeaktywni/

TILBURG – Mieszka (aktywni):

https://www.facebook.com/groups/TilburgMieszka/

UTRECHT – Polacy (aktywni):

https://www.facebook.com/groups/UtrechtPolacyAktywni/

HOLANDIA – Polacy Aktywni (Coś za Nic w Holandii):

https://www.facebook.com/groups/coszanicwholandii/

2011 – 2020, 2015 – 2020 (c) Polacy Aktywni, Pomoc Holandia.