Pomoc socjalna w Holandii

Czym jest Pomoc Socjalna w Holandii?

Ustawa o pomocy socjalnej to prawo w kontekście pomocy i wsparcia. Celem tego prawa jest udzielanie pomocy obywatelom, aby mogli nadal samodzielnie żyć w domu i uczestniczyć w życiu społecznym tak długo, jak to możliwe.

Gminy są odpowiedzialne za wdrożenie pomocy społecznej. Pomoc socjalna udzielana w tym wypadku przez Pomoc Holandia – będzie dla ciebie darmowa. Otrzymujemy pełne dofinansowanie do naszej pracy od państwa holenderskiego.

Pomoc socjalna oferowana przez nas nie obejmuje na razie krótkich, jednorazowych problemów, ma natomiast na uwadze skomplikowane problemy np. rodzinne typu: rozwody, śmierć partnera, problemy wychowawcze, problemy związane z trudnością w odnalezieniu się w społeczeństwie, choroby, problemy osób borykających się od dłuższego czasu ze bezrobociem i wszystkie inne złożone, problemy.

Pomoc socjalna jest przeznaczony dla obywateli, którzy potrzebują wsparcia w domu, aby pozostać samodzielnym. Pomoc socjalna jest również dla osób, które potrzebują pomocy, aby nadal uczestniczyć w życiu społecznym.

Czy potrzebujesz takiego rodzaju pomocy?

Możesz taką pomoc otrzymać za pośrednictwem Pomoc Holandia. Asystent Socjalny udzieli ci informacji i porady w zakresie organizowania pomocy i wsparcia socjalnego.

Asystent Socjalny Pomoc Holandia:

  • Udziela porady
  • Opracuje plan działania
  • Wdraża plan działania
  • Prowadzi cię od początku do końca
  • Przekazyje wyniki działań do koniecznych instytucji

Krok po kroku, aby poprosić o pomoc i wsparcie – pomoc socjalna w Pomoc Holandia:

1. Umów się z Pomoc Holandia alby przeanalizować sytuacje. Sytuacja jest analizowana wraz z klientem (niekiedy z jego najbliższym otoczeniem). Patrzymy na wszystkie dziedziny życia i wszystkie ważne czynniki. W ten sposób analizujemy problemy i mocne strony klienta. Stopień samowystarczalności klienta jest odwzorowany według dziedziny życia i pożądanej perspektywy rozwoju.

2. Plan działania – jaki jest cel? Wspólnie z klientem określamy, jaki wynik chce on lub ona, i który krok klient chce i może podjąć samodzielnie, które z naszą pomocą. Jakie wskazówki są potrzebne do osiągnięcia pożądanych rezultatów.

3. Umowa. Plan jest sprawdzany i przesyłany do właściwej instytucji. Gmina uzgadnia czas trwania i intensywność wsparcia zgodnie z planem wsparcia.

4. Początek pomocy socjalnej. Po zatwierdzeniu planu wsparcia rozpoczynamy pracę. Będziesz prowadzony przez naszych polskojęzycznych doradców ds. dzieci/młodzieży i rodziny. Czas trwania przewodnictwa zależy od wymaganej intensywności od 3-12 miesięcy.

Pomoc socjalna udzielana w tym wypadku przez Pomoc Holandia – będzie dla ciebie darmowa.

Formularz wniosku o pomoc socjalną

WNIOSKODAWCA

ZLECENIE