Punkt Pomocy dla polskich dzieci, młodzieży i rodzin w Holandii.

0 Comments

Warunki skorzystania z pomocy:

 • Obszar, na terenie którego prowadzony jest program: Hart van Brabant (Tilburg, Waalwijk i okolice.)
 • Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak.

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

 1. dzieci i młodzież;
 2. rodziny;
 3. dzieci i młodzież zagrożona;
 4. bliscy uzależnionych:
 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • szkolenia, doradztwo
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • inne

 

Celem naszej pomocy socjalnej jest poprawa funkcjonowania osób będących w trudnej sytuacji życiowej pod względem psychicznym i społecznym oraz wyrównanie szans w zakresie kompetencji rodzicielskich, obywatelskich poprzez stworzenie rodzinom warunków, w których będą mogły uzyskać większą świadomość społeczną. Przez świadomość społeczną rozumiemy znajomość prawa, przywilejów i obowiązków, a także odpowiedzi na pytania gdzie mogą uzyskać pomoc, co są sami w stanie zdziałać/osiągnąć.

 

Pielęgnacja świadomości „rodzinnej”, czyli kontaktów pomiędzy poszczególnymi członkami najbliższej rodziny — jakie są obowiązki i przywileje wynikające z roli rodzica i dziecka, jakie są sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W ramach programu pomocy socjalnej Pomoc Holandia oferuje pomoc zarówno całej rodzinie, jak i indywidualnie rodzicom oraz dzieciom i młodzieży.

 

Kompleksowa pomoc dla całej rodziny zwiększa skuteczność proponowanych działań, a tym samym zapewnia rodzinom większy komfort, większe bezpieczeństwo, trwalsze zmiany w systemie rodzinnym.

 

Program pomocy socjalnej Pomoc Holandia jest realizowany poprzez tworzenie alternatywnego punktu wsparcia dla rodziny – miejsca, do którego młodzież i rodzice w obliczu kryzysu i trudności mogliby się udać i uzyskać pomoc oraz wsparcie, ale też kształtującego nowe konstruktywne postawy i zachowania, dającego nowe możliwości rozwoju i wspierającego w pozytywnych działaniach, promującego zdrowy styl życia: bez alkoholu i narkotyków, z konstruktywnymi formami spędzania czasu wolnego,
podkreślającego potrzebę osobistego rozwoju i dbania o swoje zdrowie na różnych poziomach.

 

Pomoc w zakresie zmiany ważnych wzorców dotyczących: sposobów spędzania wolnego czasu, sposobów odżywiania mającego wpływ na zdrowie nasze i naszych dzieci, radzenia sobie z trudnościami, sposobów tworzenia relacji międzyludzkich (np. zaprzestanie stosowania przemocy fizycznej i psychicznej), obrazu własnego „ja” i otaczającej rzeczywistości umożliwią młodym ludziom i rodzicom porozumieć się i stworzyć wspólnie przestrzeń, w której będą mogli realizować swoje potrzeby, czerpać satysfakcję z bycia razem i realizować się jako odrębne osoby.

 

Formy pomocy:

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna:
– poradnictwo i konsultacje psychologiczno – pedagogiczne dla młodzieży i rodziców,
– interwencje w sytuacjach kryzysowych dla młodzieży i rodziców,
– terapia indywidualna dla młodzieży
– terapia rodzinna

 

Pomoc specjalistyczna:
– poradnictwo i konsultacje psychiatryczne dla młodzieży i rodziców,
– poradnictwo i konsultacje prawne dla młodzieży i rodziców,
– inne

 

Czy potrzebujesz takiego rodzaju pomocy?

Możesz taką pomoc otrzymać za pośrednictwem Pomoc Holandia. Asystent Socjalny udzieli ci informacji i porady w zakresie organizowania pomocy i wsparciadla polskich dzieci, młodzieży i rodzin w Holandii.

 

Asystent Socjalny Pomoc Holandia:

 • Udziela porady
 • Opracuje plan działania
 • Wdraża plan działania
 • Prowadzi cię od początku do końca
 • Przekazuje wyniki działań do koniecznych instytucji

 

Krok po kroku, aby poprosić o pomoc i wsparcie – pomoc socjalna w Pomoc Holandia:

 1. Umów się z Pomoc Holandia alby przeanalizować sytuacje. Sytuacja jest analizowana wraz z klientem (niekiedy z jego najbliższym otoczeniem). Patrzymy na wszystkie
  dziedziny życia i wszystkie ważne czynniki. W ten sposób analizujemy problemy i mocne strony klienta. Stopień samowystarczalności klienta jest odwzorowany według dziedziny życia i pożądanej perspektywy rozwoju.
 2. Plan działania – jaki jest cel? Wspólnie z klientem określamy, jaki wynik chce on lub ona, i który krok klient chce i może podjąć samodzielnie, które z naszą pomocą. Jakie
  wskazówki są potrzebne do osiągnięcia pożądanych rezultatów.
 3. Plan jest sprawdzany i przesyłany do właściwej instytucji. Gmina uzgadnia czas trwania i intensywność wsparcia zgodnie z planem wsparcia.
 4. Początek pomocy socjalnej. Po zatwierdzeniu planu wsparcia rozpoczynamy pracę. Będziesz prowadzony przez naszych polskojęzycznych doradców ds. dzieci/młodzieży i rodziny.
 5. Czas trwania przewodnictwa zależy od wymaganej intensywności od 3-12 miesięcy.

Formularz kontaktowy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *