Punkt pomocy dla polskich dzieci mlodziezy i rodzin w Holandii

Warunki skorzystania z pomocy:

 • Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak
 • Obszar, na terenie którego prowadzony jest program:

Hart van Brabant: Dongen, Gilze Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg i Waalwijk.

Region Brabancja Zachodnia Wschód: Aalburg, Alps Chaam, Baarle Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam i Woudrichem.

Region Brabancja Południowo-Wschodnia: Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eindhoven, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot i Reusel-de Mierden.

Dolina Dommel: Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son and Breugel, Waalre.

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

 1. dzieci i młodzież;
 2. rodziny;
 3. dzieci i młodzież zagrożona;
 4. bliscy uzależnionych:
 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • szkolenia, doradztwo
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • inne

Celem naszej pomocy dla polskich dzieci, mlodziezy i rodzin w Holandii jest poprawa funkcjonowania osób będących w trudnej sytuacji życiowej pod względem psychicznym i społecznym oraz wyrównanie szans w zakresie kompetencji rodzicielskich, obywatelskich poprzez stworzenie rodzinom warunków, w których będą mogły uzyskać większą świadomość społeczną. Przez świadomość społeczną rozumiemy znajomość prawa, przywilejów i obowiązków, a także odpowiedzi na pytania  gdzie mogą uzyskać pomoc,  co są sami w stanie zdziałać/osiągnąć.

Pielęgnacja świadomości „rodzinnej”, czyli kontaktów pomiędzy poszczególnymi członkami najbliższej rodziny — jakie są obowiązki i przywileje wynikające z roli rodzica i dziecka, jakie są sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W ramach programu pomocy socjalnej Pomoc Holandia oferuje pomoc zarówno całej rodzinie, jak i indywidualnie rodzicom oraz dzieciom i młodzieży.

Kompleksowa pomoc dla całej rodziny zwiększa skuteczność proponowanych działań, a tym samym zapewnia rodzinom większy komfort, większe bezpieczeństwo, trwalsze zmiany w systemie rodzinnym.

Program pomocy socjalnej Pomoc Holandia jest realizowany poprzez tworzenie alternatywnego punktu wsparcia dla rodziny – miejsca, do którego młodzież i rodzice w obliczu kryzysu i trudności mogliby się udać i uzyskać pomoc oraz wsparcie, ale też kształtującego nowe konstruktywne postawy i zachowania, dającego nowe możliwości rozwoju i wspierającego w pozytywnych działaniach, promującego zdrowy styl życia: bez alkoholu i narkotyków, z konstruktywnymi formami spędzania czasu wolnego, podkreślającego potrzebę osobistego rozwoju i dbania o swoje zdrowie na różnych poziomach.

Pomoc w zakresie zmiany ważnych wzorców dotyczących: sposobów spędzania wolnego czasu, sposobów odżywiania mającego wpływ na zdrowie nasze i naszych dzieci, radzenia sobie z trudnościami, sposobów tworzenia relacji międzyludzkich (np. zaprzestanie stosowania przemocy fizycznej i psychicznej), obrazu własnego „ja” i otaczającej rzeczywistości umożliwią młodym ludziom i rodzicom porozumieć się i stworzyć wspólnie przestrzeń, w której będą mogli realizować swoje potrzeby, czerpać satysfakcję z bycia razem i realizować się jako odrębne osoby.

Formy pomocy:

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna:

 • poradnictwo i konsultacje psychologiczno – pedagogiczne dla młodzieży i rodziców,
 • interwencje w sytuacjach kryzysowych dla młodzieży i rodziców,
 • terapia indywidualna dla młodzieży
 • terapia rodzinna

Pomoc specjalistyczna:

 • poradnictwo i konsultacje psychiatryczne dla młodzieży i rodziców,
 • poradnictwo i konsultacje prawne dla młodzieży i rodziców,
 • inne

Czym jest Pomoc dla polskich dzieci, mlodziezy i rodzin w Holandii?

Ustawa o pomocy dla dzieci, mlodziezy i rodzin w Holandii to prawo w kontekście pomocy i wsparcia. Celem tego prawa jest udzielanie pomocy obywatelom, aby mogli nadal samodzielnie żyć w domu i uczestniczyć w życiu społecznym tak długo, jak to możliwe.

Gminy są odpowiedzialne za wdrożenie pomocy dla dzieci, mlodziezy i rodzin w Holandii. Pomoc udzielana w tym wypadku przez Pomoc Holandia – będzie dla ciebie darmowa. Otrzymujemy pełne dofinansowanie do naszej pracy od państwa holenderskiego.

Pomoc dla dzieci, mlodziezy i rodzin w Holandii oferowana przez nas nie obejmuje na razie krótkich, jednorazowych problemów, ma natomiast na uwadze skomplikowane problemy np. rodzinne typu: rozwody, śmierć partnera, problemy wychowawcze, problemy związane z trudnością w odnalezieniu się w społeczeństwie, choroby, problemy osób borykających się od dłuższego czasu ze bezrobociem i wszystkie inne złożone, problemy.

Pomoc dla dzieci, mlodziezy i rodzin w Holandii jest przeznaczona dla obywateli, którzy potrzebują wsparcia w domu, aby pozostać samodzielnym. Pomoc dla dzieci, mlodziezy i rodzin w Holandii jest również dla osób, które potrzebują pomocy, aby nadal uczestniczyć w życiu rodzinnym oraz społecznym.

Czy potrzebujesz takiego rodzaju pomocy?

Możesz taką pomoc otrzymać za pośrednictwem Pomoc Holandia. Asystent Rodzinny udzieli ci informacji i porady w zakresie organizowania pomocy i wsparcia dla Polskich dzieci, mlodziezy i rodzin w Holandii.

Asystent Rodzinny Pomoc Holandia:

 • Udziela porady
 • Opracuje plan działania
 • Wdraża plan działania
 • Prowadzi cię od początku do końca
 • Przekazuje wyniki działań do koniecznych instytucji

Krok po kroku, aby poprosić o pomoc i wsparcie – pomoc dla Polskich dzieci, mlodziezy i rodzin w Holandii przez Pomoc Holandia:

1. Umów się z Pomoc Holandia alby przeanalizować sytuacje. Sytuacja jest analizowana wraz z klientem (niekiedy z jego najbliższym otoczeniem). Patrzymy na wszystkie dziedziny życia i wszystkie ważne czynniki. W ten sposób analizujemy problemy i mocne strony klienta. Stopień samowystarczalności klienta jest odwzorowany według dziedziny życia i pożądanej perspektywy rozwoju.

2. Plan działania – jaki jest cel? Wspólnie z klientem określamy, jaki wynik chce on lub ona, i który krok klient chce i może podjąć samodzielnie, które z naszą pomocą. Jakie wskazówki są potrzebne do osiągnięcia pożądanych rezultatów.

3. Umowa. Plan jest sprawdzany i przesyłany do właściwej instytucji. Gmina uzgadnia czas trwania i intensywność wsparcia zgodnie z planem wsparcia.

4. Początek pomocy. Po zatwierdzeniu planu wsparcia rozpoczynamy pracę. Będziesz prowadzony przez naszych polskojęzycznych doradców ds. dzieci/młodzieży i rodziny. Czas trwania przewodnictwa zależy od wymaganej intensywności od 3-12 miesięcy.

Formularz wniosku: https://pomocholandia.nl/punkt-pomocy-dla-polakow-w-holandii/

Het Begeleidingsbureau

Pomoc Holandia

D. J. Jittastraat 2 B

5042 MX Tilburg

013 – 222 06 71

pomocholandia.nl

info@pomocholandia.nl

Potrzebujesz pomocy?Porozmawiaj z nami