Regulamin promocji 10% zniżka

Regulamin promocji – Usługa 10% dla klientów supermarketów Prosna i Wisła w Tilburgu:

Promocja prowadzona jest przez organizatora – Begeleidingsbureau Pomoc Holandia z siedzibą w Tilburgu, DJ Jittastraat 2B 5042MX Tilburg.

Paragon zakupu jest ważny tylko ze sklepów:

Supermarket Prosna – Daniel Josephus Jittastraat 14, 5042 MX Tilburg
Supermarket Wisła – Korvelseweg 219 A, 5025 JG Tilburg

1. Czas trwania promocji od 13.11.2019 do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji w dowolnym terminie.

2. Warunkiem przystąpienia do promocji jest okazanie pracownikowi biura Pomoc Holandia ulotki oraz paragonu ze sklepów Prosna lub Wisła w Tilburgu, nie starszego niż 3 dni od daty zakupu, na minimalną kwotę €10.

3. Klient w ramach promocji ma prawo do otrzymania specjalnego 10% rabatu w biurze Pomoc Holandia.

Promocją są objęte:
– Usługi administracyjne, znajdujące się standardowo w Cenniku usług Pomoc Holandia.
– Usługi dla osób prywatnych.

Promocją nie są objęte:
– Usługi, które są dofinansowane z budżetu Pomoc Holandia.
– Usługi dla przedsiębiorców.
– Usługi i koszty osób/firm 3cich np. koszt wysyłki, koszt tłumaczenia przysięgłego.

4. Klient w celu skorzystania z rabatu pozostawia ulotkę oraz kopię lub oryginał paragonu pracownikowi Pomoc Holandia w celu odliczenia odpowiedniej wysokości rabatu od wartości usługi.

5. Promocja ta nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami i ofertami specjalnymi.

6. Klientowi nie przysługuje prawo żądania wymiany rabatu na ekwiwalent pieniężny.

7. Rabat w ramach ulotki jest jednorazowy.

8. Regulamin obowiązuje od 9-11-2019.

9. Pomoc Holandia zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.pomocholandia.nl. Do zmiany Regulaminu wystarczy jego ogłoszenie na stronie internetowej: www.pomocholandia.nl.