Reintegracja zawodowa w Holandii

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie reintegratie_pomoc_holandia.jpg

Pomoc Holandia ma w swoich usługach również proces integracyjny skierowane z UWV oraz dla procadawców.

Reintegracja pomaga poszukującym pracy ponownie ją znaleźć. Ponadto agencja reintegracyjna wspiera pracodawcę w procesie reintegracji. Reintegracja tworzy dodatkowe miejsca pracy, praktyki i staże dla osób oddalonych od rynku pracy.

Większość zatrudnionych zgłaszających chorobę, wróci do pracy w ciągu dwóch tygodni. Zdarza się jednak, że pracownik nie będzie mógł wrócić przez dłuższy okres czasu. Dla żadnej ze stron, ani dla pracownika ani też dla pracodawcy, który traci siłę roboczą, długotrwała nieobecność pracownika nie jest sytuacją optymalną. W takim przypadku pracodawca i pracownik muszą współdziałać, aby powrót pracownika odbył się szybko i skutecznie. Działanie to określa się mianem reintegracji.

Powrót do pracy może nastąpić na trzy sposoby:

  • Pierwsza ścieżka reintegracji – Pracownik wraca do pracy u swojego obecnego pracodawcy, prawdopodobnie w nowej lub zmodyfikowanej pozycji.
  • Ponowna integracja w ramach drugiej ścieżki – Pracownik nie może już wrócić do swojego obecnego pracodawcy, musi natomiast podjąć inną „odpowiednią pracę” u innego pracodawcy.
  • Trzecia ścieżka reintegracyjna – Jeśli po dwóch latach pracownik nadal jest chory, w UWV odbędzie się inspekcja WIA. Pracownicy, którzy nadal mają możliwości zatrudnienia (35-80% niezdolnych do pracy) są uprawnieni do zasiłku WGA. W okresie zasiłkowym po dwóch latach choroby nadal konieczne są wysiłki na rzecz reintegracji. Nazywa się to trzecią ścieżką reintegracji.

Za reintegrację odpowiedzialni są zarówno pracodawca, jak i chory pracownik. Oznacza to, że oboje muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej przywrócić pracownika do pracy. Muszą być wspierani przez certyfikowaną firmę zajmującą się dobrobytem pracowników. Może to być firma specjalizująca się w BHP (arbodienst), ale może to być agencja reintegracyjna. Głównym wymaganiem jest stowarzyszony lekarz medycyny pracy.

Pomoc Holandia to agencja reintegracyjna dla wielu grup ludności, głównie polskich pracowników, którym trudno (ponownie) uczestniczyć w procesie pracy. Pomoc Holandia jest zdeterminowana i zdecydowana, aby ułatwić ten proces wszystkim zaangażowanym.

Proces reintegracji

Aby zapewnić szybką i skuteczną reintegrację, wprowadzono rozporządzenie o przebiegu reintegracji w pierwszym i drugim roku choroby. Określa ono, co pracodawca i pracownik muszą zrobić od pierwszego tygodnia zgłoszenia choroby. Główne etapy tego procesu reintegracji to:

  • Tydzień 6 – Lekarz medycyny pracy musi, w ciągu 6 tygodni,  przeprowadzić analizę problemu. Zawiera ona powody dlaczego pracownik nie może już pracować, jakie są jego możliwości powrotu do zdrowia i kiedy myśli, że będzie mógł ponownie podjąć pracę.
  • Tydzień 8 – W ciągu ośmiu tygodni pracodawca wspólnie z pracownikiem opracowują plan działania. Ten plan opisuje, co obie strony zrobią, aby przywrócić pracownika do pracy. Plan działania opiera się na analizie problemu.
  • Tydzień 42 – Pracodawca zgłasza chorego pracownika do UWV.
  • Tydzień 44 – Pracodawca otrzymuje potwierdzenie od UWV i otrzymuje informację o czynnościach, które należy podjąć w drugim roku choroby.
  • Tydzień 91 – Jeśli wszelkie wysilli nie doprowadziły do ​​powrotu do pracy, pracownik musi złożyć wniosek WIA do UWV. UWV najpierw ocenia wysiłki na rzecz reintegracji przed przyznaniem jakiegokolwiek świadczenia WIA.

Prawo nakłada na pracodawców i pracowników obowiązek organizowania co sześć tygodni spotkań poświęconych postępom w procesie reintegracji. Jeśli proces ten będzie się powtarzał, przebieg reintegracji po pierwszym roku zostanie poddany przeglądowi i zostaną określone kroki na kolejny rok.

Ciągłość wypłaty wynagrodzeń

Pracownicy, którzy są chorzy, nadal otrzymują wynagrodzenie. Pracodawcy są zobowiązani do wypłacania wynagrodzenia maksymalnie przez dwa lata. Obowiązują przy tym następujące wytyczne:

  • Pierwszy rok – pracodawcy płacą co najmniej 70% wynagrodzenia. Płaca nie może spaść poniżej płacy minimalnej.
  • Drugi rok – Pracodawcy wypłacają maksymalnie 70% wynagrodzenia. Płaca może być niższa od płacy minimalnej.

Zasadniczo obowiązek ciągłości wypłaty wynagrodzenia wygasa po dwóch latach, pod warunkiem, że chory pracownik otrzyma wówczas świadczenie WIA. Jeśli pracodawca zrobił zbyt mało w zakresie reintegracji, może być zobowiązany do kontynuowania płatności przez maksymalnie kolejny rok.

Jeśli pracownik podlega ustawie o zasiłkach chorobowych, UWV zwróci pracodawcy 70% wynagrodzenia. Pracodawca pozostaje odpowiedzialny za dodatek do 100%, jeśli określa to odpowiedni układ zbiorowy pracy (CAO).

Reintegracja, jeśli nie pracujesz i nie otrzymujesz świadczeń

Nie otrzymujesz zasiłku i chcesz (ponownie) pracować? Możliwe, że gmina jest w stanie pomóc w ponownej integracji. W pierwszej kolejności rejestrujesz się jako osoba poszukująca pracy w UWV, następnie gmina oceni, czy rzeczywiście potrzebujesz pomocy w ponownej integracji.

Twoja gmina sama decyduje, w jaki sposób będzie pomagać w znalezieniu pracy. W tej kwestii gmina musi postępować ostrożnie, gdyż nie może nastąpić sytuacja, w której zyskasz przewagę na rynku pracy bo masz wsparcie gminy (zasada o braku nieuczciwej konkurencji).

Reintegracja podczas pracy

Czy nie jesteś już w stanie wykonywać swojej pracy, do której byłeś przyzwyczajony z powodu choroby lub niepełnosprawności? Możesz poszukać rozwiązania razem ze swoim pracodawcą. Na przykład instalując windę schodową lub dostosowaną toaletę. Twój pracodawca może otrzymać za pośrednictwem UWV dotację na przystosowanie Twojego miejsca pracy.

W UWV możesz samodzielnie poprosić o dostosowanie miejsca pracy, na przykład transport lub pomoc osobistą w miejscu pracy taką jak trenera pracy lub tłumacza języka migowego.

W przypadku pytań dotyczących ponownej integracji należy kontaktować się z UWV, lekarzem medycyny pracy, pracodawcą lub agencją reintegracyjną.

Potrzebujesz pomocy?Porozmawiaj z nami