Rezydencja podatkowa w Holandii

Jeśli uzyskujesz dochody za granicą, powinieneś określić, w jakim kraju masz miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową). Pozwoli ci to ustalić, czy musisz płacić podatki w Polsce.

Jeśli nie jesteś rezydentem podatkowym w Polsce (jesteś tzw. nierezydentem), wówczas rozliczasz się z urzędem skarbowym tylko z dochodów osiąganych w Polsce. Podlegasz wtedy tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Jeśli jednak jesteś polskim rezydentem podatkowym, to wszelkie dochody, niezależnie od tego, w jakim kraju je uzyskałeś, powinieneś rozliczyć w Polsce. Podlegasz wtedy tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Za polskiego rezydenta podatkowego będziesz uznany, jeżeli:

  • posiadasz na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywasz na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jeśli zostałeś uznany za rezydenta podatkowego przez dwa państwa i z krajem, z którego osiągasz dochody, Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, twoje miejsce zamieszkania określa się zgodnie z zasadami przewidzianymi w tej umowie.

Więcej informacji: https://www.podatki.gov.pl/pit/osoba-nieprowadzaca-dzialalnosci-gospodarczej/rozliczenie-osob-26-60/rozliczenie-dochodow-zagranicznych/

Więcej informacji dotyczących zasad ustalania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych znajdziesz w Objaśnieniach podatkowych z 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce.

Zamów Certyfikat Rezydencji Podatkowej w Holandii:

https://pomocholandia.nl/sklep/wypelnianie-formularzy-wnioskow/

lub skontaktuj się z jednym z naszych oddziałów:

Utrecht (Zeist)

Tilburg (Westermarkt)

https://www.podatki.gov.pl/