Veilig Thuis strach ma wielkie oczy

Veilig Thuis strach ma wielkie oczy

Dzisiaj temat krótki, ale budzący sporo kontrowersji wśród imigrantów:

VEILIG THUIS.

Instytucja, która wielu kojarzy się z zagrożeniem, wtrącaniem nosa w nie swoje sprawy, a rodzicom, o zgrozo, z bezpodstawnym odbieraniem dzieci i umieszczaniem ich w placówkach lub rodzinach zastępczych. Czy naprawdę jest się czego bać? Czym właściwie jest organizacja – Veilig Thuis?

Veilig Thuis to instytucja doradcza i zgłoszeniowa dla wszystkich, którzy doświadczają, są świadkami lub sprawcami przemocy domowej. Każda z tych osób może poprosić Veilig Thuis o poradę, wsparcie bądź dokonać zgłoszenia.  Współpracuje i doradza osobom profesjonalnie zajmującym się pomocą w trudnych sprawach rodzinnych.

Zadaniem Veilig Thuis jest zwalczanie niebezpiecznych sytuacji, zapewnienie szansy na poprawę sytuacji życiowej, przywracając nadzieję na przyszłość.

Każdy region ma własny oddział Veilig Thuis.

Kontakt pod bezpłatnym numerem

0 800 2000

(dostępne 24h przez 7 dni w tygodniu).

 Nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska. Pomoc i poradę można uzyskać anonimowo.

Jeśli nie posługujesz się językiem niderlandzkim, musisz pomyśleć o zaufanej osobie, która ci w tym pomoże.

Sposób działania Veilig Thuis:

Przy nawiązaniu połączenia usłyszysz automatyczne nagranie, w którym zostaniesz poproszony o podanie miejsca zamieszkania, po czym zostaniesz przełączona/-y do właściwego oddziału.

Pracownik Veilig Thuis wysłucha i odpowie na twoje pytania, następnie omówi sposób działania w zaistniałej sytuacji. W przypadku skomplikowanej sytuacji pracownik pomaga złożyć meldunek (może być anonimowy). Na jego podstawie instytucja przeprowadzi wywiad środowiskowy, jeśli to niezbędne, skieruje wniosek z prośbą o udzielenie wsparcia danej rodzinie.

Veilig Thuis jest automatycznie powiadamiany, jeżeli w czasie awantury domowej, na interwencję przyjeżdża policja, a w domu znajdują się małoletnie dzieci. Profesjonaliści z różnych dziedzin mają obowiązek zgłoszenia zaistniałej lub podejrzanej sytuacji do VT m.in: lekarz domowy, personel szpitalny, ale także dentysta jeżeli widzi nagminne, problemy z uzębieniem, a porady skierowane do rodziców/opiekunów nie mają żadnego zastosowania.

Jeżeli i wy Państwo dostaliście list z tej organizacji, nie tylko nie rozumiecie co w nim napisane, ale potrzebujecie wsparcia w kontaktach z tą instytucją lub innymi instytucjami do których zostaliście skierowani – zapraszamy do kontaktu. Pomoc Holandia od lat współpracuje z Veilig Thuis i wspiera rodziny w ich problemach.

Autor: Aleksandra