Wsparcie dla pełnoletnich Polaków w Holandii

Jesteś z Polski i przebywasz w Holandii tymczasowo lub na stałe? Czujesz się wyobcowany lub masz problemy? Każdy, mieszkając z dala od kraju i rodziny, może czasem mieć trudności z adaptacją, rozumieniem przepisów i zasad. Holenderskie normy społeczne, wartości i tradycje znacznie różnią się od polskich, co może być przyczyną osobistych komplikacji.

Te różnice mogą powodować problemy osobiste, również na poziomie emocjonalnym. Doświadczany kryzys emocjonalny może wynikać z nieumiejętności poradzenia sobie z bieżącym problemem życiowym. W naszej organizacji pracują doświadczeni trenerzy. Dostępne są obszerne programy coachingowe, które (ponownie) prowadzą naszych polsko-języcznych podopiecznych do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie.

Nasza oferta dla pełnoletnich Polaków w Holandii:

  • Poradnictwo dotyczące gospodarstwa domowego
  • Poradnictwo dotyczące administracji domowej
  • Poradnictwo w sprawach finansowych
  • Poradnictwo psychologiczne dla dorosłych
  • Poradnictwo dotyczące relacji rodzinnych
  • Poradnictwo dla rodziców
  • Poradnictwo dotyczące relacji społecznych

Możliwości:

  • Rozmowa rozpoznawcza / konsultacja
  • Jednorazowa konsultacja
  • Regularne spotkania

Dla osób prywatnych: Kliknij TUTAJ, aby umówić się na spotkanie.

Dla zakładów opieki zdrowotnej / społecznej: Kliknij TUTAJ, aby uzyskać więcej informacji dla zakładów opieki zdrowotnej / społecznej (holenderski).