fbpx
Ma - Vr: 9:00 - 17:00

Tel:

Tilburg: +31(0)132220671 +31(0)618978200 Utrecht: +31(0)640267016 +31(0)640506488 +31(0)640975128

Mail:

Tilburg: info@pomocholandia.nl| Utrecht: utrecht@pomocholandia.nl

Menu

Wyciąg z gminy w Holandii – Uittreksel BRP

0 Comments

Przy wielu sprawach zarówno urzędowych, jak i prywatnych z czasem możecie zostać poproszeni o UITTREKSEL. Jeżeli dana instytucja lub firma prosi was o wyciąg z gminy to taki będzie w Holandii nosił nazwę Uittreksel basisregistratie personen w skrócie BRP. Ta nazwa zastąpiła starą nazwę uittreksel GBA.

Czym jest BRP?
Basisregistratie Personen jest Centalną Ewidencją Ludności. Organy władzy publicznej zbierają, przechowują, aktualizują  wszystkie dane osobowe obywateli, aby móc np. wydawać paszporty, prawo jazdy, czy karty do głosowania, a także kontrolować i dostosować swoje decyzje dotyczące m.in.: zasiłków, zwrotów, dodatków płynących z Urzędu Skarbowego w Holandii (Belastingdienst) do indywidualnej sytuacji danej osoby.

Rozróżniamy kilka rodzajów wyciągów gminnych. W podstawowym wyciągu BRP znajdują się zawsze następujące dane:
– Pełne nazwisko i imię (imiona)
– Data i miejsce urodzenia
– Adres zameldowania
– Obywatelstwo

W innych wyciągach z gminy w zależności od potrzeb możemy mieć umieszczone dodatkowe informacje m.in.:
– numer BSN
– imiona rodziców
– prawo pobytu
– związek małżeński lub zarejestrowany związek partnerski
– dzieci
– prawo do głosowania
– historie meldunków
Decydując się na otrzymanie wyciągu bezpośrednio w gminie, liczymy się z tym, że musimy osobiście pojawić się w urzędzie, wtedy przy okienku w gminie prosimy o potrzebny dokument i okazujemy się aktualnym dowodem tożsamości. Zawsze można wziąć ze sobą osobę do pomocy, jeżeli nasza znajomość języka nie jest wystarczająca. Niekiedy za oświadczeniem, osoba trzecia może w naszym imieniu pobrać dany wyciąg. Niestety nie ma takiej możliwości w przypadku wszystkich rodzajów wyciągów, dlatego warto w potrzebie posiadania danego dokumentu skontaktować się z gminą lub przejrzeć ich stronę internetową. Ewentualnie otrzymać potrzebne nam informacje logując się za pomocą Digi-D do panelu internetowego dla mieszkańca danej gminy.
W niektórych gminach możemy otrzymać uittreksel pocztą. Wyciąg z gminy jest płatny, tylko w niektórych przypadkach darmowy.

I tak, jeżeli potrzebujemy:
– Dowodu na to, że żyjemy – prosimy o uittreksel BRP bewijs van in leven te zijn lub Attestatie de vita. Jeżeli ten dokument będzie mam potrzebny do emerytury (pensioenfonds) wtedy otrzymamy go bez żadnej opłaty. Attestatie de vita może być wydany na potrzeby zarówno Holandii, jak i za granicę.
– Międzynarodowego wyciągu BRP – Prosimy o Internationele uittreksel BRP lub Uittreksel BRP buitenland.
– Wyciągu z adnotacją o rozwodzie lub zakończeniu związku partnerskiego – prosimy o uittreksel BRP echtscheiding.
– Wyciągu, którym będzie zaznaczony ostatni lub aktualny adres zameldowania w Holandii z datą meldunku – prosimy o uittreksel BRP met datum opneming adres.
– Listy z wszystkimi adresami, na jakich byliśmy zameldowani w Holandii od 1 października 1994, wraz z datami zameldowania – nazywamy uittreksel BRP met historische adressen. Taki wyciąg może być nam potrzebny np.do podpisania kontraktu najmu nowego lokum.
– Wyciągu ze wpisem o rodzicach – prosimy o uittreksel BRP met vermelding namen ouder(s).
– Wyciągu gdzie podany będzie BSN – prosimy o uittreksel BRP met vermelding burgerservicenummer (BSN)
– Zaświadczenie o stanie cywilnym i ewentualne poprzednie związki małżeńskie lub partnerskie – prosimy o uittreksel BRP ondertrouw.
– Wyciąg rodzinny, gdzie podane są dane wszystkich członków rodziny zamieszkałych na danym adresie – prosimy o Gezinuittreksel lub een bewijs (attest) van samenstelling van gezin. Koszt takiego wyciągu jest zależna od ilości członków rodziny, w niektórych przypadkach jest wydawany bezpłatnie.

Ważną kwestią są wyciągi z Urzędu Stanu Cywilnego, tutaj Burgelijke stand w Holandii. Odpisy i wyciągi z Burgelijke stand dotyczą np. aktu urodzenia, aktu ślubu czy aktu zgonu – zostają wydawane tylko w tej gminie, w której akt został sporządzony. Bardzo ważne jest tutaj poinformowanie gminy do czego uittreksel będzie nam potrzebny, urzędnik wtedy powie nam czy wypis można odebrać bezpośrednio u nich, czy w dziale Burgelijke stand w tej lub innej gminie.

Szkoły często wymagają wyciągu z gminy przy zapisie do danej placówki. W przypadku dzieci posiadających holenderski dokument tożsamości taki wyciąg nie jest konieczny, ponieważ BSN jest wpisany w dokument. Dla dzieci nieposiadających holenderskiego dokumentu tożsamości, które na dzień 1 kwietnia nie przebywają w Holandii dłużej niż 1 rok, rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są przy zapisaniu ich do szkoły przedstawić wyciąg z gminy.

Jeżeli potrzebujesz mojej pomocy przy umówieniu spotkania lub asyście w gminie lub otrzymaniu dowolnego wyciągu lub aktu w Holandii zapraszam do kontaktu.

Jeżeli potrzebujesz mojej pomocy w procesie wnioskowania i aktywacji DigiD zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: