Wysokość płacy minimalnej od 1 lipca 2021 r.

Zobacz wysokość płacy minimalnej brutto na dzień 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r.

Kwoty ustawowej płacy minimalnej obowiązują przez cały tydzień pracy. Zwykle jest to 36, 38 lub 40 godzin tygodniowo. Zależy to od sektora, w którym pracujesz i ewentualnych układów zbiorowych pracy, które mają zastosowanie do tego sektora. Te zbiorowe układy pracy określają, jak długo trwa normalny tydzień pracy. Na przykład w supermarketach pełny tydzień pracy to 40 godzin. W hotelarstwie i ogrodnictwie szklarniowym 38 godzin tygodniowo.

Według miesiąca, tygodnia i dnia

Tabela: płaca minimalna za miesiąc, tydzień i dzień (kwoty brutto na dzień 1 lipca 2021 r.)

WiekZa miesiąc Za tydzień Za dzień
21 lat i więcej€ 1.701,00€ 392,55€ 78,51
20 lat€ 1.360,80€ 314,05€ 62,81
19 lat€ 1.020,60€ 235,55€ 47,11
18 lat€ 850,50€ 196,30€ 39,26
17 lat€ 671,90€ 155,05€ 31,01
16 lat€ 586,85€ 135,45€ 27,09
15 lat€ 510,30€ 117,75€ 23,55

Na godzinę

Tabela: płaca minimalna za godzinę za pełny tydzień pracy 36, 38 i 40 godzin (kwoty brutto na dzień 1 lipca 2021 r.)

Tydzień pracy w pełnym wymiarze godzin w firmie21 lat i więcej20 lat19 lat18 lat17 lat16 lat15 lat
36 godz€ 10,91€ 8,73€ 6,55€ 5,46€ 4,31€ 3,77€ 3,28
38 godz€ 10,34€ 8,27€ 6,20€ 5,17€ 4,09€ 3,57€ 3,10
40 godz€ 9,82€ 7,86€ 5,89€ 4,91€ 3,88€ 3,39€ 2,95

Bron:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2021