Zasilek dla bezrobotnych w Holandii WW-uitkering

Zasilek dla bezrobotnych w Holandii WW-uitkering

Witam serdecznie! Dzisiaj podejmiemy z wami kolejny temat. Tym razem o zasiłku dla bezrobotnych w Holandii. Zdawałoby się, że w tej kwestii zostało już wszystko powiedziane. Jednak, czytając różne wpisy oraz pytania od was, jest jeszcze wiele niepewności. Szczególnie jeśli chodzi o prawo do zasiłku jeżeli nie jesteśmy  zameldowani w Holandii.

 Ten wpis będzie dotyczył tylko pojęcia zasiłku dla bezrobotnych, kryteriów jakie należy spełnić, wnioskowania i decyzji. O możliwości przeniesienia zasiłku poza granicę Holandii tzw. Transferu np. do Polski omówimy dalej.

Informacje podane będą w formie pytań i odpowiedzi, które często widzimy, i które często są kierowane bezpośrednio do nas. Jednocześnie chcemy zwrócić waszą uwagę na datę wystawienia tego wpisu. Być może znajdziecie go za jakieś 3 lata i może się okazać, że tekst jest już nieaktualny. Ze swojej strony obiecujemy pisać nowe z aktualnymi przepisami. Więc póki jest dzisiaj, a nie jutro zapraszamy do udostępniania tego wpisu i dzielenia się z innymi zainteresowanymi tym tematem.

  1. Co  to jest zasiłek dla bezrobotnych w Holandii?

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii nosi nazwę WW-uitkering. WW to skrót od De Werkloosheidswet i jest częścią ubezpieczenia pracowniczego (tutaj: werknemersverzekering). Po utracie pracy i spełnieniu pewnych kryteriów mamy prawo wnosić do instytucji zwanej UWV o WW-uitkering.

2. Jakie kryteria należy spełniać?

– Należy w ostatnich 36 tygodniach przepracować minimalną ilość 26 tygodni.

–  Aby otrzymać zasiłek nie możemy sami się  zwolnić z pracy, nie możemy odmówić przedłużenia kontraktu, jeśli taki został nam zaproponowany, a także nie możemy zostać zwolnieni dyscyplinarnie. 

– W przypadku utraty pracy z dnia na dzień, należy zgłosić ten fakt w ciągu 2 dni, w przeciwnym razie 1 tydzień przed zakończeniem stosunku pracy możemy wnosić o zasiłek.

– Należy przebywać na terenie Holandii i aktywnie poszukiwać pracy – ta zasada nie dotyczy transferu zasiłku do innego kraju – ale o tym w innym wpisie.

3. Jak wnioskować?

– Nie trzeba być zameldowanym w Holandii, aby wnioskować o zasiłek dla bezrobotnych!

W praktyce wygląda to tak:

– Osoby zameldowane mogą szybko w ciągu kilkunastu minut złożyć wnioski za pomocą DigiD.

– Osoby niezameldowane muszą pofatygować się osobiście (lub z asystą) do lokalnego oddziały UWV-werkbedrijf, gdzie wypełniają formularz lub, w zależności od panujących wewnętrznych uzgodnień, wypełniają wniosek z urzędnikiem, który od razu wprowadza dane do komputera. Osoba bezrobotna, nieposzukująca pracy, nie kwalifikuje się do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych.

Następnie, na adres podany do korespondecji, przyjdzie już właściwy formularz do wniosku o zasiłek, w którym należy skrupulatnie wypełnić pola dotyczące naszej sytuacji.

+ W dobie zaostrzeń związanych z koronawirusem zapisanie się jako osoba poszukująca pracy może odbywać się telefonicznie.

4. Jak długo mamy czekać?

Szybciej decyzję o zasiłku dostają osoby, które złożyły wnioski online za pomocą DigiD. Osoby, które wnioskowały nie przez DigiD, czekają dłużej, nie jest to jednak jakaś reguła. Standardowo czekamy 4 tyg na decyzję. Dodatkowo, aby otrzymać świadczenie pieniężne, należy uzupełnić i odesłać formularz dochodowy za dany miesiąc – inkomstenformulier. Te występują także w formie papierowej.

Co ważne, a rzadko widujemy takie informacje, jeżeli zasiłek WW-uitkering nie był rozpatrzony w terminie jaki w liście podało UWV, możemy starać się o pieniężne zadośćuczynienie. W tej kwestii musimy przypomnieć się temu urzędowi, ponieważ nikt z sam siebie nam tych euro nie da.

5. Ile zasiłku i na jak długo?

– Najkrótszy okres przyznania zasiłku wynosi 3 miesiące

– Najdłuższy okres przyznania zasiłku, w zależności od stażu pracy, wynosi maksymalnie 2 lata

– Pierwsze 2 miesiące to 75% dziennej stawki, od 3go miesiąca stawka zmniejsza się wynosi 70% stawki dziennej.

Trochę o transferze zasiłku do Polski.

Gdyby ubrać ten temat w proste słowa, to transfer WW-uitkering do Polski polega na tym, że UWV wypłaca nam zasiłek dla bezrobotnych wypracowany w Holandii, w czasie kiedy my przebywamy i poszukujemy pracy poza granicami Holandii np.w Polsce.

Aby starać się o transfer musimy najpierw mieć przyznany zasiłek dla bezrobotnych w Holandii. Wioskowanie i przyznanie decyzji o zasiłku WW-uitkering omówilismy już wcześniej, zapraszamy więc do zapoznania się z nim.

Wracając do tematu, aby starać się o przeniesienie zasiłku WW-uitekring, do np. Polski, musimy ponownie powiadomić urząd UWV o naszych planach.

Podstawowymi zasadami w tej kwestii są:

– Musimy aktywnie poszukiwać pracy na terenie Holandii przez pierwsze 4 tygodnie swojego bezrobocia. Transfer można wykonać dopiero po upływie tych 4 tygodni.

– Powiadamiamy UWV dokąd zamierzamy wyjechać i gdzie szukać pracy.

– Urząd wydając zgodę na transfer przyśle pocztą formularz PDU2 – tego formularza nie trzeba wypełnić. To jest rodzaj zaświadczenia.

– Po dacie jaką wybraliśmy na trasfer, umieszczonej na PDU2, możemy udać się docelowo wcześniej wybranego kraju.

– Mamy 7 dni na złożenie PDU2 w urzędzie pracy (PUP lub WUP)

– Urzędy same wymienią się danymi, ale warto podsiadać zaświadczenie potwierdzające złożenie PDU2 w urzędzie pracy.

WW-uitkering – obowiązki bezrobotnego.

Dalej nawiążemy do zasiłku dla bezrobotnych w Holandii. Chcielibyśmy wam przybliżyć obowiązki jakie nakłada UWV na bezrobotnego.

Wymieńmy je po kolei:

  1. Zgłaszamy wszelkie zmiany w swojej sytuacji życiowej. Te informacje mogą mieć wpływ na wysokość zasiłku, muszą spełniać 3 główne zasady:

– pełna informacja

– prawidłowa informacja

– informacja przekazana UWV na czas tzn. Masz 1 tydzień na poinformowanie UWV o zmianach (UWAGA! Ta zasada nie dotyczy choroby i wakacji. Wtym przypadku są inne odnośniki).

2. Zgłaszamy zmiany na odpowiednio do tego przygotowanym formularzu. Osoby posiadające DigiD robią to online przez wijzigingsformulier. Osoby, które nie posiadają DigiD, zobowiązane są zadzwonić do UWV i poprosić o pisemny formularz zmian. Jeżeli jedną ze zmian jest przeprowadzka, to niestety bardzo często zdarza się tak, że pomimo zgłoszenia telefonicznego, musimy też wysłać do UWV formularz, a ten najczęściej jest automatycznie przesyłany na stary adres. Dlatego, jeżeli się przeprowadzamy, postarajmy się, aby ktoś przez okres tygodnia pocztę nam odbierał i ewentualnie dzwonił, abyśmy mogli ją odebrać.

Jakie zmiany zgłaszamy:

– przyjęcie do pracy;

– rozpoczęcia działalności gospodarczej;

– otrzymanie innych świadczeń oprócz zasiłku dla bezrobotnych;

– otrzymanie zlecenia od znajomych lub pomoc w jakiejś pracy (np. pomagamy komuś w przeprowadzce);

– zmniejsza się liczba godzin na jakie możemy podjąć pracę;

– otrzymanie dodatkowego wynagrodzenia;

– nowy numer telefonu;

– nowy numer rachunku bankowego;

– rozpoczęcie lub zakończenie nauki;

– brak karty pobytu;

– pobyt w zakładzie karnym;

– podjęcie opieki nad chorym;

– stała lub czasowa przeprowadzka/pobyt za granicą.

Autor: Michalina