Czym jest pomoc społeczna w Holandii?

Od dluzszego czasu pracujemy z dofinansowaniami z roznych instytucji holederskich. W zwiazku z powyzszym zachecamy do przylaczenia sie do naszej oferty, byc moze jest to cos do Ciebie zainteresuje.

Bezpłatna asysta w administracji domowej (podatki, ubezpieczenia, opieka zdrowotna, rachunki, itp.).

Ta oferta dotyczy regionu Hart van Brabant (Tilburg, Waalwijk i okolice) oraz West – Brabant – Oost (Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout).

Możliwa bezpłatna pomoc przez Pomoc Holandia:

INDYWIDUALNA ASYSTA:

 • Budżet domowy.
 • Długi i kontakt z wierzycielami.
 • Administracja domowa.
 • Asysta dotyczące rejestracji w instytucjach.
 • Asysta podczas rozmów z instytucjami.

Porady telefoniczne nie są udzielane.

Zapytaj o warunki (dochód nie jest decydujący).

Pomoc Holandia jako dostawca usług społecznych jest aktywna w rozwiązywaniu złożonych problemów polskich dorosłych, rodzin, młodzieży i dzieci w regionie Tilburg, Waalwijk, Oosterhout, Breda, itp.

Wykonanie usługi będzie darmowe po akceptacji wniosku (*).

*Nie jesteśmy instytucją oceniającą i decydującą; wnioski o dofinansowanie rozpatruje instytucja niezależna od Pomoc Holandia. Czas oczekiwania na decyzję do 8 tygodni.

Formularz wniosku: https://pomocholandia.nl/punkt-pomocy-dla-polakow-w-holandii/

Czym jest Pomoc Społeczna w Holandii?

Ustawa o pomocy społecznej to prawo w kontekście pomocy i wsparcia. Celem tego prawa jest udzielanie pomocy obywatelom, aby mogli nadal samodzielnie żyć w domu i uczestniczyć w życiu społecznym tak długo, jak to możliwe.

Gminy są odpowiedzialne za wdrożenie pomocy społecznej. Pomoc socjalna udzielana w tym wypadku przez Pomoc Holandia – jest dla ciebie darmowa (**). Otrzymujemy pełne dofinansowanie do naszej pracy od państwa holenderskiego.

Pomoc społeczna oferowana przez nas nie obejmuje na razie krótkich, jednorazowych problemów, ma natomiast na uwadze skomplikowane problemy np. rodzinne typu:

 • rozwody,
 • śmierć partnera,
 • problemy wychowawcze,
 • problemy związane z trudnością w odnalezieniu się w społeczeństwie,
 • choroby,
 • problemy osób borykających się od dłuższego czasu ze bezrobociem
 • wszystkie inne złożone problemy.

Pomoc społeczna jest przeznaczona dla obywateli, którzy potrzebują wsparcia w domu, aby pozostać samodzielnym. Pomoc społeczna jest również dla osób, które potrzebują pomocy, aby nadal uczestniczyć w życiu społecznym.

** Ustawowy wkład własny Wmo

Płacisz €19,00 miesięcznie za większość pomocy i wsparcia WMO do swojej gminy. Stawka dotyczy wszystkich udogodnień dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz ogólnych udogodnień związanych z długoterminową relacją pomocy. Trwała relacja pomocy oznacza, że ​​będziesz otrzymywać stałe wskazówki lub pomoc przez dłuższy okres czasu (3 / 6 / 9 / 12 miesięcy).

Ta stawka dotyczy wszystkich, niezależnie od dochodów, majątku lub użytkowania. Jest to stawka maksymalna. Oznacza to, że gminy mogą ustalić niższy wkład własny. Na przykład dla gospodarstw domowych o minimalnym dochodzie.

W Tilburgu, Waalwijk i okolicach wsparcie bedzie udzielane przez Pomoc Holandia – Jedyną polską organizacją, z którą współpracujące gminy regionu Tilburg i Waalwijk (Hart van Brabant) współpracują w zakresie wsparcia DOROSŁYCH obywateli polskich zameldowanych w tych gminach.

Czy potrzebujesz takiego rodzaju pomocy?

Możesz taką pomoc otrzymać za pośrednictwem Pomoc Holandia. Asystent Społeczny udzieli ci informacji i porady w zakresie organizowania pomocy i wsparcia społecznego.

Asystent Społeczny Pomoc Holandia:

 • Udziela porady
 • Opracuje plan działania
 • Wdraża plan działania
 • Prowadzi cię od początku do końca
 • Przekazuje wyniki działań do koniecznych instytucji

Krok po kroku, aby poprosić o pomoc i wsparcie – pomoc społeczna w Pomoc Holandia:

1. Zgłoś swoje problemy do opieki społecznej gminy Tilburg lub okolicznej gminy (gminy, w której jesteś zameldowany). Po akceptacji wniosku zostaniesz do nas skierowany.

* W przypadku nieletnich wniosek przechodzi przez lekarza rodzinnego i istnieje szereg innych ważnych spraw. W takim przypadku prosimy o bezpośredni kontakt z naszą organizacją.

2. Umów się z Pomoc Holandia alby przeanalizować sytuacje. Sytuacja jest analizowana wraz z klientem (niekiedy z jego najbliższym otoczeniem). Patrzymy na wszystkie dziedziny życia i wszystkie ważne czynniki. W ten sposób analizujemy problemy i mocne strony klienta. Stopień samowystarczalności klienta jest odwzorowany według dziedziny życia i pożądanej perspektywy rozwoju.

3. Plan działania – jaki jest cel? Wspólnie z klientem określamy, jaki wynik chce on lub ona, i który krok klient chce i może podjąć samodzielnie, które z naszą pomocą. Jakie wskazówki są potrzebne do osiągnięcia pożądanych rezultatów.

4. Umowa. Plan jest sprawdzany i przesyłany do właściwej instytucji. Gmina uzgadnia czas trwania i intensywność wsparcia zgodnie z planem wsparcia.

5. Początek pomocy socjalnej. Po zatwierdzeniu planu wsparcia rozpoczynamy pracę. Będziesz prowadzony przez naszych polskojęzycznych doradców ds. dzieci/młodzieży i rodziny. Czas trwania przewodnictwa zależy od wymaganej intensywności od 3-12 miesięcy.

Formularz wniosku: https://pomocholandia.nl/punkt-pomocy-dla-polakow-w-holandii/

Pomoc w sprawach prywatnych i urzędowych w Holandii.

Nie jesteście sami