Pomoc w sprawach prywatnych i urzędowych w Holandii.

Profesjonalne Usługi UsługiUsługi

Oficjalny polskojęzyczny Zakład Opieki Zdtowotnej / Społecznej w Holandii.

Oficjalny polskojęzyczny Zakład Specjalistów ds. dzieci, młodzieży i rodziny w Holandii.

Profesjonalna administracja

Zawsze właściwe dokumenty we właściwym czasie i we właściwym miejscu.

Jasny plan działania

Dobre przygotowanie to połowa sukcesu!

Efektywność działań

Zawsze wykonujemy nasze zadania do końca.

Pomoc w sprawach prywatnych i urzędowych w Holandii.

Wyróżniające się Usługi UsługiUsługi

Oficjalny polskojęzyczny Zakład Opieki Zdtowotnej / Społecznej w Holandii.

Oficjalny polskojęzyczny Zakład Specjalistów ds. dzieci, młodzieży i rodziny w Holandii.

Wsparcie dla rodzin

Jesteśmy punktem pomocy dla polskich rodzin, dzieci i młodzieży w Holandii.

Pomoc społeczna

Wspieramy polskich obywateli w pokonaniu trudności w Holandii.

Ciąża i poród

Pełna asysta przed, w trakcie i po porodzie w Holandii.

Zdrowie

Świadczymy kompleksowe usługi uzyskiwania pomocy medycznej w Holandii.

Sprawy podatkowe

Nasi specjaliści optymalizują Twoją sytuację podatkową w zakresie przepisów i regulacji podatkowych w Holandii.

Usługi administracyjne

Pomagamy w sprawach prywatnych i urzędowych w Holandii.

Kurs języka niderlandzkiego w Tilburgu

Centrum wsparcia Polaków w Tilburgu – Pomoc Holandia oferuje kurs języka niderlandzkiego.

Pełny kurs obejmuje 16 praktycznych tematów dotyczących używania języka w życiu codziennym i w pracy:

 • powitania i pożegnania,
 • miejsce zamieszkania,
 • rodzina i sąsiedzi,
 • posiłki i kantyna,
 • zakupy,
 • transport,
 • bezpieczeństwo w pracy,
 • choroba,
 • rozmowy z kolegami,
 • lekarz,
 • czas pracy,
 • instrukcje, korespondencja w pracy,
 • rozwiązywanie problemów w pracy.

Skierowany jest on do grup pracowników obcojęzycznych zatrudnianych w niderlandzkich firmach. Kurs przewiduje przede wszystkim wiele ćwiczeń związanych z mową codzienną oraz wzbogaceniu słownictwa. Kurs jest tak skonstruowany, aby jak najszybciej móc używać języka niderlandzkiego w praktyce.

W czasie lekcji  wyjaśnione zostaną niektóre kwestie gramatyczne przewidziane dla poziomu A1:

 • zaimki  osobowe,
 • czasowniki mieć i być (i inne)
 • czas teraźniejszy i konstrukcja zdania,
 • rodzajniki een, de i het,
 • stopniowanie przymiotników,
 • zaimek dzierżawczy,
 • czas przeszly,
 • zaprzeczenie: niet, geen, nooit, niets,
 • liczebniki.

Kurs postawowy trwa 7 tygodni, 8 lekcji (z możliwością przedłużenia/rozszerzenia o kolejne 8 tygodni).

Czas trwania kursu: 2 miesiące

Liczba lekcji: 8

Ilość godzin: 20

Czas trwania lekcji: 2,5 godziny

Godziny zajęć: 19:00 – 21:30

Dni zajęć: w każdy czwartek (08-09 do 20-10) + 1 środa 19-10

Start: 8 września 2022

Koniec: 20 października 2022

Cena (zawiera materiały dydaktyczne): 289,00 euro

Uwagi:

* Ilość miejsc ograniczona.

* Zapytaj pracodawcę o możliwość finansowania twojego kursu!

* Zajęcia odbywają się w Tilburgu (Westermarkt)

* Opłata za kurs do 7 dni przed rozpoczęciem kursu (Do 1 września 2022)

Zainteresowani?

Dariusz – Lekcje holenderskiego
Pomoc Holandia –
Uznana organizacja szkoleniowa

Kurs języka niderlandzkiego – Kurs dla początkujących

Formularz zgłoszeniowy


Prawo umów w Holandii

Co to jest Prawo umów?

Będzie jasne, że ta część prawa dotyczy umów i porozumień.

Dotyczy to prawa, które zajmuje się czasem trwania i rozwiązaniem umów oraz sporządzaniem i stosowaniem umów. Jest to część prawa zobowiązania. Prawo zobowiązania jest częścią prawa cywilnego w Holandii.

Krótko mówiąc, definicją zobowiązania jest stosunek własności między dwiema lub więcej osobami, na podstawie którego strona A musi wykonać określone świadczenie, do którego strona B jest uprawniona.

Zasadniczo w Holandii obowiązuje swoboda zawierania umów: w zasadzie ludzie mogą uzgodnić, czego chcą. Ale są ograniczenia.

Czy jesteś ciekawy swojej umowy?

– Umowa o pracę, na przykład:

umowa tymczasowa

stała Umowa, kontrakt

umowa na żądanie

umowa zero godzinowa

umowa min-max

umowa na wezwanie z umową przedwstępną

umowa o pracę tymczasową

umowa o oddelegowanie

– Umowa cesji

– Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług

– Umowa wspólnika

– Umowa o zarządzanie

– Umowa najmu

– Umowa kupna

Jakie są rodzaje umów?

Znamy różne rodzaje umów w Holandii. Tego typu umowy wymienione są w Kodeksie Cywilnym.

– Umowa obligacyjna

– Umowa wielostronna

– Umowa jednostronna

– Umowa wzajemna

– Umowa specjalna

Prawo umów w Holandii

Prawo umów jest zawarte w tytule 1 księgi 6 holenderskiego kodeksu cywilnego. Oznacza to, że obowiązuje również ogólna część prawa zobowiązania (art. 1 do 141 holenderskiego kodeksu cywilnego) do prawa umów. Prawo umów znajdujemy w tytule 5 księgi 6 holenderskiego kodeksu cywilnego.

Zobowiązania i akty prawne

Umowa tworzy „zobowiązania”. Zobowiązanie definiuje się jako „zobowiązanie podlegające wykonaniu na drodze sądowej”. Zobowiązanie można znaleźć w art. 6:1 holenderskiego kodeksu cywilnego oraz w art. 6:2 B.W., gdzie staje się jasne, że zobowiązanie prowadzi do wierzyciela i dłużnika. Wprowadzono tam również termin „racjonalność i uczciwość”, co znajduje odzwierciedlenie we wszystkich częściach holenderskiego prawa cywilnego.

Obowiązki mogą wynikać z przepisów prawa lub aktów prawnych: czynności dokonywanych przez osoby (prawne) z zamiarem wywołania przez nie określonego skutku prawnego. Akty prawne mogą być jednostronne (takie jak testament) lub wielostronne: umowa jest tego najważniejszym przykładem.

Zgoda

Przed zawarciem umowy, na podstawie konsultacji między stronami (faza przedkontraktowa) bada się, czy możliwe jest osiągnięcie konsensusu. Odbywa się to poprzez ofertę i akceptację. Ze względu na warstwową strukturę Kodeksu Cywilnego, art. 3:32 Holenderski Kodeks Cywilny do art. 3:59 B.W.

Po osiągnięciu konsensusu wynikają z tego obowiązki: w umowie kupna, na przykład zobowiązanie do zapłaty ceny zakupu i dostarczenia zakupionego przedmiotu.

Czy chcesz, aby Twoja umowa została sprawdzona, dostosowana, rozwiązana itp.?

Skontaktuj się z nami:

Tilburg

Utrecht

Za jedyne 65,00 euro dokładnie sprawdzamy Twoją umowę i udzielamy odpowiedniej porady.

Czy chcesz sporządzić nową umowę?

Wykonujemy prawidłowe umowy, warunki, certyfikaty itp. sporządzone zgodnie z prawem holenderskim.

Skontaktuj się z nami:

Tilburg

Utrecht

Potrzebujesz pilnej porady? Chcesz się PILNIE spotkać?

W pierwszych 3 tygodniach sierpnia biuro Pomoc Holandia Tilburg bedzie czynne dla naszych klientów w godzinach

9.00 – 19.00

Umawianie spotkań dalej jest obowiązkowe.

Pomoc Holandia pomaga w każdym aspekcie życia i pracy w Holandii.

 • Potrzebujesz asysty na spotkaniu u lekarza domowego, w szpitalu, ARBO/zakładowego?

Skontaktuj się z nami!

 • Chcesz zapisać dziecko do szkoły?
 • Masz jakieś inne spotkania?

Skontaktuj się z nami!

 • Potrzebujesz tłumaczenia przez telefon lub kogoś kto z tobą lub w twoim imieniu wykona telefon do danej instytucji?

Skontaktuj się z nami!

 • Potrzebujesz zapisać się do korporacji mieszkaniowej lub potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku o urgentie lub przyznanie lat?

Skontaktuj się z nami!

 • Potrzebujesz konkretnej porady?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt:

Tel lub Whatsapp: 0618978200

Messenger: Pomoc Holandia

Email: info@pomocholandia.nl

Siedziba biura:

Tilburg WESTERMARKT (koło Ballie)

D.J. Jittastraat 2B!

Współpracujemy z większością instytucji państwowych w Holandii.

Członkowie naszej organizacji zbudowali długoterminową i konstruktywną współpracę z organizacjami w Holandii.

Potrzebujesz pomocy?Porozmawiaj z nami