Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is erop gericht dat mensen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen. Ook als u met een beperking of belemmering te maken heeft. Dat is een terrein op zich. Waar kan men hulp krijgen? Wat voor hulp? Voor hoe lang en hoe? Al die vragen blijven lang onbeantwoord mede door de nieuwe regelingen. Wij helpen u graag met de informatie en begeleiding.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Gaat het om

  • schulden,
  • opvoeding,
  • problemen op school,
  • op het werk,
  • problemen met instanties.

Pomoc Holandia helpt bij alle maatschappelijke en sociale problemen. Wij helpen u graag met

  • hulp,
  • advies,
  • informatie,

maar ook met:

Begeleiding / Ondersteuning

Iedereen heeft weleens problemen.

Als u ver van uw thuisland woont heeft u misschien de aanpassingsproblemen of u komt niet uit met de regels en wetten. De maatschappij in Nederland kan anders zijn met haar waarden, normen en tradities. Het kan voor u persoonlijke problemen opleveren.

Misschien heeft u relatieproblemen? Of een puber in huis, die het in Nederland moeilijk vindt om zichzelf aan te passen? Misschien bent u slachtoffer geworden van misbruik of van geweld op de werkvloer? Maar ook zaken als werkloosheid en problemen met instanties kunnen tot de nodige zorgen leiden.

Pomoc Holandia helpt u graag om deze problemen op te lossen. Onze toewijding, ervaring in het oplossen van de maatschappelijke en personele problemen, maar ook het oog op de details kunnen er veel toedoen om uw leven weer op de rails te krijgen.

Huisbezoek

Bij het begeleiden van cliënten gaat ons idee naar het huisbezoek. Zo kunnen wij samen met de cliënt de problemen, het papierwerk thuis en de situatie thuis in kaart brengen, zodat er geen tijd verloren gaat in de voorbereiding en zo kunnen wij snel een plan van aanpak opstellen en waar nodig de juiste instanties inschakelen en rechtstreeks met de juiste hulpverlener van bijvoorbeeld de gemeente zelf of van haar partners in gesprek te komen en de problemen acuut op te lossen.

Wij helpen Poolse volwassenen én gezinnen in Tilburg en omgeving.

pomocholandia.nl

info@pomocholandia.nl