Wkrótce po polsku / Binnenkort in het Pools.

Klacht

Het kan voorkomen dat u onenigheid heeft met een van onze begeleiders. De eerste stap is om dat wat u dwars zit te bespreken met ons – uw zorgaanbieder. Komt u er samen niet uit, dan heeft u recht op bemiddeling van een onpartijdige klachtenfunctionaris die u door ons als uw zorgaanbieder krijgt toegewezen. Deze klachtenfunctionaris is deskundig en handelt onafhankelijk. Hij/zij bemiddelt tussen u en ons als uw zorgaanbieder om te komen tot een oplossing voor uw probleem. Binnen 6 weken (deze termijn kan met 4 weken verlengd worden op verzoek van de zorgaanbieder) dient de klachtenfunctionaris aan te geven wat zijn/haar oordeel is over de klacht.

Geschil

Het kan voorkomen dat naar uw mening, uw klacht nog niet is opgelost. Uw klacht is dan ‘een geschil’ geworden. De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak.

Het Klachtenformulier