Rada podopiecznych Pomoc Holandia (Cliëntenraad Pomoc Holandia)

O interesy podopiecznych dba Rada podopiecznych oficjalnego zakładu opieki zdrowotnej w Holandii. Rada podopiecznych składa się z klientów i członków rodzin klientów, są to na przykład partner, rodzice lub dzieci. Każda placówka opieki zdrowotnej w Holandii ma Radę podopiecznych. 

Prawa i obowiązki Rady podopiecznych Pomoc Holandia

Prawa i obowiązki zakładu opieki zdrowotnej oraz Rady podopiecznych określa ustawa co oznacza, że zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek:

•  mieć Radę podopiecznych

•  udostępnić zasoby, aby Rada podopiecznych mogła wykonać swoją pracę

•  udzielać informacji i zasięgać porady przy podejmowaniu decyzji.

Rada podopiecznych ma między innymi:

• prawo do informacji

• prawo do konsultacji

• prawo do doradztwa

• prawo do zapytania.

Zarząd zakładu opieki zdrowotnej (Pomoc Holandia) musi przy podejmowaniu decyzji brać pod uwagę zalecenia Rady podopiecznych.

Pomoc Holandia, jako świadczeniodawca opieki zdrowotnej, sporządza plany dotyczące jakości. W tym celu opracowano ramy jakości. Rada podopiecznych odgrywa ważną rolę w ocenie tych planów jakości.

Inspektorat Opieki Zdrowotnej i Młodzieżowej (IGJ) sprawdza, czy zaangażowanie klientów jest właściwie zorganizowane.

Jesteś naszym stałym klientem ale także partnerzy, dzieci, rodzice i chcesz zostać częścią procesu podnoszenia jakości opieki, zarówno dla siebie jak i całej Polonii w Holandii?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Zgłoszenie swoją kandydaturę do czwartku 17 czerwca 2021 na e-mail: info@pomocholandia.nl

Więcej informacji: https://www.vgz-zorgkantoren.nl/consumenten/zorg-krijgen/clientenraad

Oświadczenie z dnia 20-05-2021

Szanowni Klienci biura Pomoc Holandia,

Niniejsze oświadczenie dotyczy świadczenia usług przez biuro Pomoc Holandia z siedzibami w Tilburgu oraz w Utrechcie.

Nieporozumienia zaistniałe pomiędzy konsultantami naszych siedzib a klientami zmusiły nas do wydania niniejszego oświadczenia, które dotyczy odpłatnego przepływu informacji pomiędzy klientami biura oraz naszymi konsultantami.

Zakładamy, iż klienci podejmujący z nami współpracę zapoznają się z dokumentacją ogólnie dostępną na naszej stronie internetowej, m.in. zasady działania naszej organizacji, politykę prywatności, etc.

Nasze usługi dzielą się ostatecznie na 2 rodzaje:

 • usługi jednorazowe, które są dla nas i dla klienta bardzo jasne np. złożenie wniosku o przewóz uczniowski czy wykonanie 1 telefonu do urzędu. Usługa zostaje wykonana jednorazowo, nie występuje tutaj dodatkowy czynnik w postaci dalszych kroków.
 • usługi długoterminowe/współpraca długoterminowa – czyli takie, gdzie żadna ze stron nie jest w stanie wskazać w momencie rozpoczęcia współpracy m.in. jaki będzie czas wykonania zlecenia, ile godzin pracy poświęcimy na to zlecenie. Do usług długoterminowych zaliczamy także współpracę długoterminową co oznacza, że klient tak długo pozostaje naszym klientem dopóki sam, pisemnie, nie wymówi nam współpracy.

W momencie zaczęcia współpracy długoterminowej, nasi konsultanci podają także swoje, firmowe numery telefonów. Instancje, szpitale, centra położnicze i wszystkie inne organizacje mogą, w dowolnym momencie i w dowolnej sprawie, kontaktować się z nami w sprawach naszych klientów.

Do momentu, kiedy klient nie wymówi nam współpracy wychodzimy z założenia, iż dalej jest naszym klientem. Nie jesteśmy zobowiązani w takim przypadku – szukać kontaktu z klientem, aby otrzymać pozwolenie na  rozmowę z organizacją, która do nas dzwoni. Oczywiście, zachowujemy tutaj wszelkie przepisy związane z prywatnością i selekcjonujemy bardzo skrupulatnie, które rozmowy możemy przeprowadzić bez fatygowania klienta do naszych biur na rozmowę: mamy tutaj na myśli np. umawianie spotkań dla klientów w szpitalach czy otrzymanie informacji dotyczącej pisma, które zostało sporządzone przez naszych konsultantów.

Bardzo często otrzymujemy od klientów SMS typu: ktoś będzie do pani/pana dzwonił, podałam numer bo nie wiem co mówią. My osobiście nie mamy z tym problemu, ponieważ współpraca długoterminowa właśnie na tym polega, że z naszych usług możecie korzystać w dowolnym momencie i my wiedząc, że jesteście Państwo naszymi klientami możemy was także w dowolnym momencie reprezentować.

Zdarzają się jednak problemy natury zapłaty za nasze usługi, ponieważ przepływ takich informacji NIE JEST darmowy. I na myśli mamy na przykład takie sytuacje: Nasz klient zleca nam pomoc sobie u specjalisty, wykonujemy zlecenie. Miesiąc później dzwoni do nas asystentka polikliniki i chce umówić kolejną wizytę, gdyż nie mogą dodzwonić się do pacjenta – umawiamy wizytę i przekazujemy informację klientowi (dalsze czynności zależą od klienta, idzie sam, prosi nas o pomoc etc.).

Inny przykład: Dzwoni do nas żłobek, że dziecko nagle się rozchorowało lub stała się mu krzywda i nie mogą się do rodzica dodzwonić! Przyjmujemy tę informacje i pomagamy, na podstawie informacji jakie posiadamy od państwa, jak najszybciej się z wami skontaktować, także w miejscu pracy.

Inny przykład: Dzwoni UWV, że chcą przeprowadzić z klientem pilną rozmowę.

I takich przykładów moglibyśmy dla Państwa mnożyć. Są to jednak sytuacje, które większości państwa nie dosięgnęły.

Sytuacje wyjątkowe, pilne, gdzie tak naprawdę klienci zapominają, że coś w przyszłości ich może jeszcze czekać w związku np. ze zdrowiem czy sprawy administracyjne etc. A jednak te telefony do nas się zdarzają.

Częścią naszej pracy są czynności administracyjne, ale drodzy klienci nie jesteśmy organizacją charytatywną, nie jesteśmy także waszymi darmowymi sekretarkami. Powyższe przykłady mogą zająć nawet 20 minut pracy! Przerywają nam nasze aktualnie wykonywane zajęcia  i niejednokrotnie zdarzało się, że klient nie był zadowolony z otrzymanego rachunku za wykonaną pracę, czyli telefon wykonany do nas w waszym imieniu wraz z poinformowaniem was o danej sytuacji.

Dlatego, szanowni Państwo, postanowiliśmy wyjść naprzeciw zaistniałym sytuacjom oraz zagwarantować sobie i wam, że takich sytuacji już nie będzie, następującym oświadczeniem:

Z dniem dzisiejszym wszyscy nasi klienci, którzy nie chcą być przez nas kwalifikowani jako współpraca długoterminowa, zobowiązani są wysłać na adres mailowy info@pomocholandia.nl w tytule: WSPÓŁPRACA

Informacji, iż nie życzą sobie abyśmy, od teraz, odbierali w ich sprawie telefony i  przekazywali im informacje kto i w jakiej sprawie dzwonił.

Wypowiedzenie współpracy długoterminowej wiąże się:

– w dalszym ciągu pozostają państwo w naszej bazie klientów, zawsze możecie korzystać w dowolnym momencie z naszych usług.  Mamy jednak jasność, że nie mamy obowiązku przyjmować telefonów skierowanych w waszej sprawie, ani informować was o tym, kto i w jakiej sprawie dzwonił.

– organizacja która do nas dzwoni, otrzymuje informacje, że nie pozostajemy z wami w kontakcie w danej sprawie i nie przyjmujemy tego telefonu. Dalej muszą sobie radzić sami, aby nawiązać z wami kontakt.

– organizacjom, które nie mogą nawiązać z wami kontaktu, nie podajemy waszych bezpośrednich numerów telefonów ani żadnych informacji. To leży w państwa interesie, abyście to WY zmienili wszędzie wasze numery telefonów i wyjaśnili, żeby dzwonili tylko i wyłącznie do was.

– nie jesteśmy odpowiedzialni za szkody spowodowane brakiem kontaktu z wami typu: wstrzymanie czy odebranie zasiłków, jakieś kary, etc.

Jeżeli nie masz nic przeciwko temu, abyśmy w razie potrzeb odbierali i przekazywali wam wiadomości, które w naszej opinii są pilne i ważne – nie musicie nic robić. Dalej pozostajecie w naszej bazie jako klienci we współpracy długoterminowej. W razie potrzeby zostaną wam przekazane pilnie informacje, które do nas niespodziewanie dotarły. Dalej możecie przekierowywać swoje rozmowy z urzędnikami do naszych konsultantów – z miłą chęcią będziemy dalej wykonywać te czynności. Faktury za usługę będą standardowo wysyłane na wasze maile.

To oświadczenie będzie dostępne na naszej stronie internetowej, fanpage, w biurze oraz, od dzisiaj, będzie dołączane do wysyłanych faktur – tak aby każdy z naszych klientów miał możliwość zapoznania się z tą wiadomością.

Późniejsze informowanie nas o tym, że nie zapoznaliście się z tym oświadczeniem, nie będzie brane pod uwagę.

Dziękujemy serdecznie za Państwa uwagę. Przepraszamy, za tak długi referat w sprawie współpracy długoterminowej, uważamy natomiast, że należy dokładnie powiadomić was, podać przykłady sytuacji z jakimi na co dzień się mierzymy, abyście wy, jako nasi klienci, nie byli zaskoczeni, a my, jako konsultanci chcący jak najlepiej wykonywać swoje usługi, zasmuceni.

Z poważaniem:

Pomoc Holandia Tilburg

Pomoc Holandia Utrecht

Wsparcie psychologiczne i Life Coaching w Holandii

Jak już państwo wiecie, Pomoc Holandia oferuje wsparcie w wielu aspektach życia w Holandii.

Przykładowo Pomoc Holandia jako oficjalna placówka opieki zdrowotnej / społecznej w Holandii oferuje również:

 • Wsparcie medyczne i społeczne w Holandii
 • Wsparcie dla dzieci i dorosłych w Holandii
 • Wsparcie w czasie izolacji społecznej w Holandii
 • Wsparcie psychologiczne dla polskich rodzin w Holandii
 • Wsparcie psychologiczne dla dorosłych w Holandii

Oprócz wymienionych powyżej działań, które są wykonywane przez Michalinę i innych naszych konsultantów, Michalina Płociennik jest również certyfikowanym polsko-języcznym Life Coachem w Holandii.

Wsparcie psychologiczne zapewniamy m.in w formie przystępnego Life Coachingu w Holandii, kierujemy do psychologów, szukamy z państwem alternatyw pomocy psychologicznej. W wyjątkowych przypadkach czas oczekiwania na spotkanie z psychologiem może odbyć się w przeciągu 2 tygodni od zgłoszenia do nas.

Co to jest Life Coaching?

Podczas gdy coaching zwykle koncentruje się na jednym obszarze, life coaching koncentruje się na wszystkim, co odgrywa ważną rolę w życiu klienta, na przykład:

 • Praca
 • Relacje
 • Rodzina
 • Finanse
 • Osobowość
 • Uzależnienie
 • Wiara

Znalezienie właściwej równowagi między różnymi dziedzinami życia to jest specjalnością Life Coacha.

Klienci są profesjonalnie wspierani, aby znaleźć więcej równowagi i szczęścia w życiu. Twoje dylematy  życiowe i obszary problemowe są analizowane w celu znalezienia rozwiązań wspólnie z Tobą. Dzieje się w trakcie indywidualnych rozmów.

Jako Life Coach, Michalina pracuje z Tobą, aby zobaczyć, jak najlepiej ulepszyć TWOJE życie. Lifecoaching obejmuje wszystkie ważne dla Ciebie dziedziny życia, ale to zawsze nasz klient jest tym, który nadaje kierunek pracy, tak aby dojść do SWOJEGO celu.

Czy jesteś zainteresowany naszymi usługami – Life Coachingu? Skontaktuj się z nami, aby umówić się na indywidualne spotkanie z Michaliną.

KLIKNIJ TUTAJ: https://pomocholandia.nl/administracja-klientow-oraz-rada-podopiecznych/

Administracja klientów oraz Rada podopiecznych

Jako oficjalna placówka opieki zdrowotnej / społecznej w Holandii, nasza organizacja musi przestrzegać, między innymi, poniższych zobowiązań prawnych:

1. Zorganizowana administracja klientów placówki opieki zdrowotnej / społecznej w Holandii

2. Rada podopiecznych placówki opieki zdrowotnej / społecznej w Holandii

W celu otrzymania właściwego wsparcia od naszej placówki  należy zarejestrować się w naszej Administracji Klienta.

Można to zrobić na dwa sposoby:

a. Online, za pośrednictwem naszej strony internetowej: https://pomocholandia.nl/rejestracja/

b. W naszym biurze za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Dzięki temu spełniamy wymogi prawne oraz podnosimy poziom naszych usług. Po rejestracji możesz samodzielnie umówić się na spotkanie z jednym z naszych konsultantów.

Rada podopiecznych Pomoc Holandia (Cliëntenraad Pomoc Holandia)

O interesy podopiecznych dba Rada podopiecznych oficjalnego zakładu opieki zdrowotnej w Holandii. Rada podopiecznych składa się z klientów i członków rodzin klientów, są to na przykład partner, rodzice lub dzieci. Każda placówka opieki zdrowotnej w Holandii ma Radę podopiecznych. 

Prawa i obowiązki Rady podopiecznych Pomoc Holandia

Prawa i obowiązki zakładu opieki zdrowotnej oraz Rady podopiecznych określa ustawa co oznacza, że zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek:

•  mieć Radę podopiecznych

•  udostępnić zasoby, aby Rada podopiecznych mogła wykonać swoją pracę

•  udzielać informacji i zasięgać porady przy podejmowaniu decyzji.

Rada podopiecznych ma między innymi:

• prawo do informacji

• prawo do konsultacji

• prawo do doradztwa

• prawo do zapytania.

Zarząd zakładu opieki zdrowotnej (Pomoc Holandia) musi przy podejmowaniu decyzji brać pod uwagę zalecenia Rady podopiecznych.

Pomoc Holandia, jako świadczeniodawca opieki zdrowotnej, sporządza plany dotyczące jakości. W tym celu opracowano ramy jakości. Rada podopiecznych odgrywa ważną rolę w ocenie tych planów jakości.

Jesteś naszym stałym klientem i chcesz zostać częścią procesu podnoszenia jakości opieki, zarówno dla siebie jak i całej Polonii w Holandii?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Pierwsza polskojęzyczna organizacja ze statusem oficjalnego zakładu opieki zdrowotnej / społecznej w Tilburgu

Czy wiedziałeś? Że Pomoc Holandia jest pierwszą polskojęzyczną organizacją w regionie Hart van Brabant (Tilburg, Waalwijk), ze statusem oficjalnego zakładu opieki zdrowotnej / społecznej, przyznanym przez holenderskie Ministerstwo Zdrowia w Holandii?

To jest oczywiście miłe, ale jakie są korzyści dla obywateli polskojęzycznych?

Między innymi:

1. Ponieważ jesteśmy teraz częścią holenderskiego systemu opieki zdrowotnej / społecznej możecie łatwo zostać skierowani do nas przez np. lekarza domowego, specjalistę czy dowolną holenderską instytucje. Jeśli zostanie Państwo naszymi podopiecznymi, możemy szybko skontaktować się z innymi instytucjami i skierować sprawę do odpowiedniej instytucji / organizacji.

2. Zapewniamy bezproblemową opiekę  medyczną / społeczną w Holandii, zaczynając od lekarza rodzinnego.

3. Jako oficjalny zakład opieki zdrowotnej / społecznej, komunikujemy się bezpośrednio ze wszystkimi towarzystwami ubezpieczeń zdrowotnych, instytucjami zdrowotnymi, społecznymi, rządowymi w Holandii.

4. Niektóre z naszych usług są finansowane z budżetów rządowych. Możliwe jest również dofinansowanie naszej pracy w Państwa sprawie.

Wybudowane zaufanie do naszej organizacji, gwarantowane niezbędne (prze)szkolenia i doświadczenie w Holandii daje Państwu odpowiednie miejsce na pomoc przy różnych problemach społecznych i zdrowotnych.

Dzięki Pomoc Holandia masz silnego partnera w społeczeństwie w Holandii.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwości dotyczących Państwa sprawy:

Tilburg

Utrecht

Manager Regionalny Pomoc Holandia

W związku z rozszerzeniem naszych usług na region Niderlandów Zachodnich poszukujemy zdecydowanego Managera Regionalnego.

TWOJA FUNKCJA

 • Jako Manager Regionalny monitorujesz koncepcję Pomoc Holandia. Twoi doradcy klienta są miarą dla doświadczeń klientów.
 • Wiesz, jak analizować dashboardy i stamtąd sporządzać plany działania.
 • Jesteś wiarygodnym partnerem do dyskusji i dzięki swoim umiejętnościom coachingowym przenosisz swoje zespoły i wyniki na wyższy poziom.
 • Motywujesz i zarządzasz regionem, w tym Bredą, Rotterdamem, Hagą i Amsterdamem.
 • Bierzesz na siebie tę odpowiedzialność w pełni i razem ze swoimi zespołami osiągasz maksymalny efekt z pracy, realizując unikalną dla każdego klienta koncepcję Pomoc Holandia.
 • Jesteś profesjonalistą i potrafisz jednoczyć i mobilizować.
 • Masz doświadczenie w rekrutacji i / lub zarządzaniu.
 • Jesteś łącznikiem pomiędzy doradcami klienta a centralą i pomagasz optymalizować procesy.
 • Z entuzjazmem zapewniasz niezbędne szkolenia i wskazówki do naszych doradców klienta, aby nasi klienci zawsze mogli doświadczyć tego trochę więcej w naszych usługach.

TWÓJ PROFIL

 • Masz pasję do klienta i lubisz przekraczać jego oczekiwania.
 • Możesz skorzystać z co najmniej 3-letniego odpowiedniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym, najlepiej w środowisku: opiekuńczym, społecznym, kadrowym.
 • Jako osoba odpowiedzialna za Twój region dążysz do optymalnego funkcjonowania i inspirujesz swoje zespoły do ​​doskonałej współpracy.
 • Jesteś urodzonym coachem i posiadasz umiejętności zarządzania ludźmi, aby kierować swoimi zespołami, motywować i osiągać maksymalne wyniki
 • Organizacja i kontynuacja to mocna strona. Bierzesz na siebie odpowiedzialność i dążysz do maksymalnych wyników.
 • Posiadasz również niezbędne czujniki na rynku, aby przekazywać ukierunkowane informacje do centrali i zaangażowanych działów.
 • Jesteś płynnym partnerem do rozmów, posiadającym niezbędną dojrzałość i zorientowanie na klienta, aby profesjonalnie zajmować się klientami i pracownikami.
 • Jesteś elastyczny i chętny do podróżowania.
 • Odpowiadasz za selekcję i rekrutację swoich zespołów.

NASZA OFERTA

 • Atrakcyjna, wszechstronna pozycja z miejscem na inicjatywę w dynamicznej, szybko rozwijającej się i zorientowanej na wyniki organizacji, która przywiązuje wagę do wartości i dobrego samopoczucia swoich pracowników.
 • Przyjemne miejsce pracy z pełnymi pasji współpracownikami i otwartym, rozsądnym stylem zarządzania.
 • Intensywna inwestycja w rozwój osobisty dzięki odpowiednim szkoleniom.
 • Bardzo konkurencyjne wynagrodzenie, uzupełnione o premię po stażu (2 miesiące).
 • Oprócz składnika wynagrodzenia możesz również korzystać z szeregu dodatkowych świadczeń, takich jak samochód służbowy.

Nie ma nonsensu, taka jest koncepcja Pomoc Holandii. To, co widzisz, jest tym, co dostajesz. Brak hierarchicznej plątaniny, ale bezpośrednie linie komunikacji.

Pomoc Holandia to zgrany zespół, w którym najważniejsze są zaangażowanie i uczciwość. Krótko mówiąc, Pomoc Holandia czuje się dobrze!

CHCESZ ZACZĄĆ W POMOC HOLANDIA?

Wypełnij szybko poniższy formularz!

# 1: Razem dla jednego celu

Wspólnie realizujemy życzenia. Wszyscy są w tym jednakowo ważni.

# 2: Istota ludzka – a więc ty – jest najważniejsza

Nasi entuzjastyczni pracownicy są naszą najważniejszą wizytówką.

# 3: Masz dużo możliwości, aby zabłysnąć

Szkolenie, coaching i ciągłe uczenie się. I to we własnym tempie.

# 4: Pomagasz rozbudować udaną koncepcję

Historia sukcesu, dziś i jutro, której jesteś częścią.

# 5: Otrzymujesz ładne warunki

W naszym sektorze przestrzegamy CAO dla Opieki nad Młodzieżą (CAO Jeugdzorg). Dzięki temu wiesz dokładnie, ile byś zarobił.

Zgłoś się już dziś! Za rekrutację i selekcję odpowiada Resident Work.

KLIKNIJ TUTAJ: https://residentwork.nl/vacature/manager-regionalny-pomoc-holandia/

Coaching dla polskich dzieci i młodzieży w Holandii

Coaching dla polskich dzieci i młodzieży w Holandii:

 1. Coaching w zabawny sposób
 2. Dziecko w równowadze
 3. Uczucie (Strach, złość, chaos, kompulsja, niepewność, trauma, smutek)
 4. Problemy behawioralne
 5. Pozytywny obraz samego siebie
 6. Ćwiczenia relaksacyjne dla dzieci
 7. Umiejętności edukacyjne
 8. Bezpieczeństwo
 9. Odporność
 10. Interakcje społeczne

Coaching dla rodziców:

 • Wsparcie dla rodziców
 • Nowe spojrzenie na wychowanie

Dzieci i rozwód:

 1. Centrum informacji i porad dla dzieci i rozwodów 
 2. Mediacja
 3. Plan rodzicielski – bez mediacji
 4. Program: Rodzicielstwo trwa (tylko na podstawie skierowania z gminy / lekarza rodzinnego)
 5. Indywidualny trajekt: Dziecko i rozwód – dalej MY

Krok po kroku:

 1. Rejestracja
 2. Spotkanie razpoznawcze
 3. Plan dzialania
 4. Wsparcie

Spójrz także:

KLIKNIJ TUTAJ: Punkt pomocy dla polskich dzieci mlodziezy i rodzin w Holandii

Wsparcie dla pełnoletnich Polaków w Holandii

Jesteś z Polski i przebywasz w Holandii tymczasowo lub na stałe? Czujesz się wyobcowany lub masz problemy? Każdy, mieszkając z dala od kraju i rodziny, może czasem mieć trudności z adaptacją, rozumieniem przepisów i zasad. Holenderskie normy społeczne, wartości i tradycje znacznie różnią się od polskich, co może być przyczyną osobistych komplikacji.

Te różnice mogą powodować problemy osobiste, również na poziomie emocjonalnym. Doświadczany kryzys emocjonalny może wynikać z nieumiejętności poradzenia sobie z bieżącym problemem życiowym. W naszej organizacji pracują doświadczeni trenerzy. Dostępne są obszerne programy coachingowe, które (ponownie) prowadzą naszych polsko-języcznych podopiecznych do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie.

Nasza oferta dla pełnoletnich Polaków w Holandii:

 • Poradnictwo dotyczące gospodarstwa domowego
 • Poradnictwo dotyczące administracji domowej
 • Poradnictwo w sprawach finansowych
 • Poradnictwo psychologiczne dla dorosłych
 • Poradnictwo dotyczące relacji rodzinnych
 • Poradnictwo dla rodziców
 • Poradnictwo dotyczące relacji społecznych

Możliwości:

 • Rozmowa rozpoznawcza / konsultacja
 • Jednorazowa konsultacja
 • Regularne spotkania

Dla osób prywatnych: Kliknij TUTAJ, aby umówić się na spotkanie.

Dla zakładów opieki zdrowotnej / społecznej: Kliknij TUTAJ, aby uzyskać więcej informacji dla zakładów opieki zdrowotnej / społecznej (holenderski).

Placówka opieki zdrowotnej / społecznej w Holandii w języku polskim?

Jako oficjalna placówka opieki zdrowotnej / społecznej w Holandii, mamy bezpośrednie połączenie z ponad 80 000 specjalistów / organizacji w Holandii:

 • lekarzami rodzinnymi,
 • zakładami opieki medycznej,
 • ubezpieczycielami zdrowotnymi,
 • pomocą gminną,
 • lekarzami ARBO,
 • itp.

W ten sposób możemy szybko i łatwo:

 • kierować pacjentów / przyjmować skierowanych pacjentów,
 • doradzać / konsultować się z innymi pracownikami służby zdrowia,
 • przekazywać / żądać diagnostyki,
 • przekazywać / żądać raportów
 • i wiele więcej.

W czym możemy pomóc?

 • Szukasz lekarza rodzinnego?
 • Czy masz lekarza rodzinnego i czy potrzebujesz skierowania do opieki nad rodziną / dzieci w języku polskim?
 • Chcesz wsparcia zdrowia psychicznego w języku polskim?
 • Potrzebujesz wsparcia społecznego w Holandii (administracja, finanse, długi, kontakty społeczne, itp.) w języku polskim?
 • Czy napotykasz przeszkody w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa u swojego pracodawcy i potrzebujesz wsparcia w języku polskim?
 • Czy masz problemy z ubezpieczeniem zdrowotnym w Holandii?

Wszystko to można zorganizować w języku polskim (często całkowicie za darmo) za pośrednictwem Pomoc Holandia. Zapytaj o możliwości.
Skorzystaj z tych opcji na swoją korzyść.

Link dla pracowników służby zdrowia / opieki społecznej (w języku niderlandzkim): https://pomocholandia.nl/nl/welkom-bij-pomoc-holandia/