Als het om de jeugdhulp, jeugdzorg, ambulante hulpverlening voor de Poolse kinderen, jeugdigen en gezinnen in Nederland gaat;

Als het om de maatschappelijke ondersteuning van de Poolse volwassenen in Nederland gaat, steeds meer gemeentelijke instellingen en organisaties nemen contact voor de begeleiding en ondersteuning met ons op.

Onze organisatie uit Tilburg is in de volgende regio’s actief:

  • Tilburg, Waalwijk, Breda, Oosterhout, inclusief alle omstreken / samenwerkende gemeenten.

Onze organisatie uit Utrecht is met de Administratieve, Fiscale en Juridische ondersteuning in de volgende regio’s actief:

  • Alle gemeenten in de provincie Utrecht.

Als het ware figureren we als een volwaardig CJG voor de Poolse minderjarigen en volwassenen in de regio Hart van Brabant en omstreken.

Meer informatie over onze Jeugdhulp vindt men hier:

https://pomocholandia.nl/nl/jeugdzorg/

Meer informatie over onze Maatschappelijke ondersteuning (WMO) vindt men hier:

https://pomocholandia.nl/nl/maatschappelijke-ondersteuning/

De beschrijving van het verwijzingsproces van de cliënten vindt men hier:

https://pomocholandia.nl/nl/jeugdhulp-jeugdzorg-ambulante-hulpverlening-poolse-kinderen-en-gezinnen/

We zijn altijd op zoek naar de nieuwe collega’s. Onze vacatures en nog meer nieuws vanuit onze organisatie vindt men hier:

https://pomocholandia.nl/nl/blog-nl/