Jeugdzorg

Het Ondersteuningspunt voor Poolse kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland.

Voorwaarden voor ondersteuning:

 • Gebied waar het programma loopt: Hart van Brabant (Tilburg, Waalwijk en omgeving)
 • Randvoorwaarden voor het verkrijgen van hulp / deelname aan het programma: geen
 • Beschikking; Jeugdzorg;

Voor wie en wat voor ondersteuning wordt aangeboden:

 1. kinderen en jongeren;
 2. gezinnen;
 3. gevaar lopende kinderen en jongeren;
 4. familieleden van verslaafden:
 • informatie en adviesverlening
 • professioneel juridisch advies
 • belangenbehartiging en bescherming van rechten
 • professionele psychologische hulp
 • steungroepen, zelfhulp
 • cursussen
 • vrije tijd organiseren
 • ontwikkeling van interesses en talenten
 • preventie
 • etc.

Het doel van onze begeleiding op het gebied van de Jeugdzorg en WMO is het verbeteren van het functioneren van Poolse kinderen, jongeren en gezinnen in een moeilijke levenssituatie in psychologische en sociale termen uitgedrukt en het creëren van kansen op het gebied van ouderlijke en burgerlijke competenties door voorwaarden voor gezinnen te scheppen waarin ze een groter sociaal bewustzijn kunnen verwerven. Met sociaal bewustzijn bedoelen we kennis van de wet, voorrechten en verplichtingen, evenals antwoorden op vragen over waar ze hulp kunnen krijgen, wat ze zelf kunnen doen / bereiken.

Zorgen voor “familie” -bewustzijn, d.w.z. contacten verbeteren en vernieuwen tussen individuele leden van de naaste familie – wat zijn de plichten en privileges die voortvloeien uit de rol van een ouder en  het kind, wat zijn de manieren om met crisissituaties om te gaan. Als onderdeel van het programma Het Ondersteuningspunt biedt Pomoc Holandia hulp aan het hele gezin, maar ook aan ouders, kinderen en jongeren individueel.

Uitgebreide hulp voor het hele gezin verhoogt de effectiviteit van de voorgestelde activiteiten en biedt zo gezinnen meer comfort, meer veiligheid en blijvende verbeteringen in het gezinssysteem.

Het Nederlandse programma voor de Jeugdzorg en WMO wordt uitgevoerd door een alternatief steunpunt voor het gezin te creëren – een plaats waar jongeren en ouders in tijden van crisis en moeilijkheden hulp en steun kunnen krijgen, maar ook door nieuwe constructieve attitudes en gedragingen vorm te geven en nieuwe ontwikkelingskansen te bieden, ondersteunen bij positieve activiteiten, het bevorderen van een gezonde levensstijl: zonder alcohol en drugs, met constructieve vormen van vrije tijd, met nadruk op de noodzaak van persoonlijke ontwikkeling en het zorgen voor de gezondheid op verschillende niveaus.

Ondersteuning bij het veranderen van belangrijke patronen met betrekking tot: manieren om vrije tijd door te brengen, manieren van eten die de gezondheid van de kinderen beïnvloeden, omgaan met moeilijkheden, manieren om interpersoonlijke relaties te creëren (bijv. Stoppen met fysiek en psychologisch geweld).

Het zelfbeeld en de omringende realiteit stelt jongeren en ouders in staat om te communiceren en samen een ruimte waarin ze in hun behoeften kunnen voorzien te creëren, samen kunnen zijn en zichzelf als afzonderlijke mensen kunnen realiseren.

Vormen van ondersteuning:

Psychologische en pedagogische hulp:

 • psychologische en pedagogische begeleiding en consultaties voor jongeren en ouders,
 • crisisinterventies voor jongeren en ouders,
 • individuele therapie voor jongeren
 • gezinstherapie

Specialistische hulp:

 • psychiatrische begeleiding en consultatie voor jongeren en ouders,
 • juridische begeleiding en consultaties voor jongeren en ouders,
 • etc.

Het Begeleidingsbureau

Pomoc Holandia

D. J. Jittastraat 2 B

5042 MX Tilburg

013 – 222 06 71

pomocholandia.nl

info@pomocholandia.nl